Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin aşağıda meclis tarihi, sayısı, belediyesi ve pafta noları yazılı 1/5000 1/1000 ölçekli nazım imar planı ve 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliklerine ilişkin meclis kararları 1 ay müddetle yayınlanmaktadır.

Askıdaki İmar Planları