Mustafa ÇELİK
Encümen Başkanı

Hüseyin BEYHAN
Genel Sekreter

Mehmet SAVRUK
Encümen Üyesi

Metin MERMERKAYA
Encümen Üyesi

Mehmet BÜYÜKBAŞ
Encümen Üyesi

Ahmet BOSTANCI
Encümen Üyesi

Ramazan YAPICI
Encümen Üyesi

Üye - Mehmet YILDIZ
Mali Hizmetler Daire Başkanı

Üye - Selman S.SÜRMELİOĞLU
Makina İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanı

Üye - Mehmet EVEREKLİ
İmar ve Şehircilik Daire Başkanı

Üye - İlyas YILDIRIM
İşletme ve İştirakler Daire Başkanı