Mehmet EVEREKLİ

İmar ve Şehircilik Daire Başkanı

1956 Kayseri doğumlu ilk, orta ve lise öğrenimini Kayseri’de tamamladıktan sonra 1978 yılında Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. 1978-1980 yılları arası DSİ 12. Bölge Müdürlüğünde görev yapmıştır. 1980-81 yılları arası askerlik görevini yaptıktan sonra 12 yıl süre ile özel sektörün muhtelif şantiyelerinde, şantiye mühendisliği ve şefliği görevlerinde bulunmuştur. 1992 yılında Kocasinan Belediyesi Fen İşlerinde kontrol mühendisi olarak işe başlamış, belediyenin muhtelif müdürlüklerinde görev yapmıştır. 2004 yılında İmar ve Şehircilik Müdürü olarak atanan Everekli, 2014 yılında Belediye Başkan Yardımcılığına atandıktan sonra Aralık 2015’de Kayseri Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanı olarak atanmış bulunmaktadır.

Şehircilikte örnek bir şehir olma özelliğini koruyarak, halkın ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak şekilde, modern şehirleşmeye yönelik imar ve şehircilik çalışmalarının yapılmasını amaçlar. İmar mevzuatına ilişkin görev ve işlemlerin yürütülmesinde koordinasyon ve denetimi sağlamak. Belediyemize bağlı diğer müdürlüklerin altyapısını oluşturacak bilgi, belge, doküman toplanması ve taleplerinin karşılanması da görevlerimiz içerisinde yer almaktadır.

Kocasinan ve Melikgazi ilçelerinden oluşan Büyükşehir Belediyesinin sınırları 356 km² iken 23.07.2004 tarihinde 25531 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanuna göre 2.150 km²'ye çıkmıştır.

06.12.2012 tarihinde 28489 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6360 sayılı yasa kapsamında Büyükşehir Belediyesi hinterlant sınırları genişlemiş ve daha önceden beş ilçeyi kapsayan 2.150 km2 olan sınırımız, onbir ilçe belediyelerinin katılımıyla hinterlant sınırımız yaklaşık 17.138 km2'lik bir alana çıkmıştır.

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği
Harita ve Kadastro Şube Müdürlüğü İş Akış Şeması
İmar Şube Müdürlüğü İş Akış Şeması
Planlama Şube Müdürlüğü İş Akış Şeması
Tapu ve İstimlak Şube Müdürlüğü İş Akış Şeması