ZABITANIN TANIMI

Belediye zabıtası işlevi, beldenin sağlığı, düzeni ve esenliği kapsamındaki görevleriyle, doğrudan ve dolaylı olarak kent ekonomisini etkiler. Sağlık, düzen ve esenlik eksenli görevler toplumsal içerikli olmakla birlikte, temel olarak ticaret ve hizmetler sektörünün karlılığı ve rekabetini etkileyici bir özellik taşımaktadır. Çünkü belediye zabıta işlevinin yürütülmesi doğrudan ekonomik sonuçlar doğurmaktadır. Bu sonucun somut görünümleri, belediye zabıtasınca uygulanan kapatma, para cezaları vb. dir. Bu bağlamda belediye zabıta işlevi, kent ekonomisi içerisinde etkinlikte bulunan işyerleri için ekonomik nitelikli, bu işyerlerinden yararlanan yurttaşlar açısından ise toplumsal nitelikli bir görevdir.
 

Kayseri Belediyesi


Kayseri Belediyesi


Kayseri Belediyesi


DIŞ KARAKOLLARIMIZ

1. Merkez Zabıta Amirliği


Kayseri Belediyesi


2. Kale Zabıta Karakolu


Kayseri Belediyesi


3. Erciyes Zabıta Karakolu


Kayseri Belediyesi


4. Erciyes Serçer Zabıta Karakolu


Kayseri Belediyesi


5. Hal Zabıta Karakolu


Kayseri Belediyesi


ARAÇLARIMIZ


Kayseri Belediyesi


Kayseri Belediyesi


Kayseri Belediyesi