Ahmet Şeref BAHÇECİOĞLU

Etüt ve Projeler Daire Bşk.

1978 yılında Kayseri'de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Kayseri'de tamamladıktan sonra 2001 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümünde lisans eğitimini tamamladı. 2005 Yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yapı Mühendisliği Bölümünde Yüksek Lisans eğitimini tamamlayarak Yapı-Deprem Mühendisi ünvanını aldı. 2001-2005 yılları arasında İstanbul'da Proje Danışmanlık firmasında kontrol mühendisi ve şantiye şefliği görevleri, 2005-2009 yılları arasında da Kayseri'de özel sektörde Proje müdürlüğü görevleri yaptı. 2009 yılında Büyükşehir Belediyesinde Etüt ve Projeler Dairesinde kontrol mühendisliği, 2014 yılında ise Proje ve Planlama Şube Müdürlüğüne atandı. 2016 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümünde Lisans Eğitimini tamamladı. 2017 yılı Ekim ayında Etüt ve Projeler Daire Başkanlığına atanan BAHÇECİOĞLU evli ve iki çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.

Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı,

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın çalışmalarını, yatırımlarını, nazım plan ilke ve kararlarına göre düzenli yürütülmesini sağlamak ve Kayseri’ye yönelik vizyon projeleri geliştirmek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi birimlerinin AB konusunda yapısal dönüşümlerini sağlamak, kurumsal kapasiteyi arttırmak, katılım öncesi AB fon ve bilgi ağlarından yararlanmak için projeler üretilmesini sağlamak.

Üst makamlardan kendisine verilen diğer görevleri yapmak, personel arasında gerekli koordinasyonu sağlamak.

Bilim Merkezi, Selçuklu Müzesi, Milli Mücadele Müzesi ve Belediyemizce işletilen diğer müzelerle ilgili işlerin koordinasyonunu sağlamaktır. 
Proje ve planlama Şb.Md. İş Akış Şeması
 
AB ve Dış İlişkiler Şb.Md.İş Akış Şeması
 
Kent Estetik Kuruluna Yapılan Taleplerin İş Akış Şeması

Birim Projeleri