İmar Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde Harita ve Kadastroyla ilgili iş ve işlemleri yapmak. Bu görevler sonucunda belediyeye ait arsaların imara uygun hale getirilmesi sonucu satışa hazır hale getirilmesi. Coğrafi Bilgi Sistemlerine Harita ve Kadastro konusundaki altlıkların oluşumunu sağlamaya çalışmak. Belediyedeki diğer dairelerin harita ve mülkiyete ilişkin ihtiyaçlarına cevap verilmesi. Planların hazırlanması için halihazır haritaların temini ve yapımı. Bunların güncel tutulması.

 1. Halihazır haritaların hazırlanması ve arazi güncelleme çalışmalarını yapmak ve takip etmek.
 2. İmar Kanununun 15. 16. ve 17. Madde gereği tescile tabi yapılan ifraz tevhit haritalarını hazırlamak ve arazi çalışmasını yapmak.
 3. İmar Kanununun 18.Madde Uygulama dosyaları hazırlamak ve arazi çalışmalarını yapmak.
 4. Kentsel dönüşüm proje alanlarına ilişkin Harita ve Kadastro alt yapı hazırlıkları yapmak.
 5. Coğrafi ve Kentsel Bilgi sistemine yönelik Harita ve Kadastro alt yapı hazırlıkları yapmak.
 6. Merkez İlçe Belediyelerinden gelen parselasyon planlarını kontrol etmek, teknik yönden görüş beyan ederek onay için belediye encümenine yazmak ve takip etmek.
 7. Merkez İlçe Belediyelerinden gelen 18.Madde Uygulamalarını kontrol etmek, teknik yönden görüş beyan ederek onay için belediye encümenine yazmak ve takip etmek.
 8. Tescil dışı harita çalışmaları hazırlamak.
 9. Büyükşehir Belediyesi Mülkiyetindeki arsalar için hazırlanan imar çaplarını çizmek.
 10. Diğer birimlere harita ve kadastro olarak destek çalışmaları yapmak.
 11. Vatandaşlara ilgili konularında yardımcı olmak.
 12. Meslek içi eğitim ve araştırma çalışmaları yapmak.

İncesu İlçesi, Süksün Mahallesi nde yaklaşık 13.2 ha'lık alan on sekiz kısma ifraz edilerek kentsel servis alanı, konut alanı, sosyal tesis, yol ve park olarak uygulamaya elverişli hale getirilerek ve Kadastro Müdürlüğü'ndeki kontrolleri yapılarak Tapu Müdürlüğü'nde tescil işlemleri tamamlanmıştır.

Kocasinan İlçesi Beyazşehir Mahallesi nde 1.68 ha'lık alan 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 15. ve 16. madde hükümlerine göre ifraz ve tehvid edilerek temel eğitim alanı olarak uygulamaya elverişli hale getirilerek ve Kadastro Müdürlüğü'ndeki kontrolleri yapılarak Tapu Müdürlüğü'nde tescil işlemleri tamamlanmıştır.

Develi İlçesi, Yenimahalle'sinde 416.03 ha'lık alan 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 15. ve 16. madde hükümlerine göre ifraz edilerek günübirlik tesis alanı turizm tesis alanı, teknik altyapı alanı, sosyal kültürel tesis alanı, park ve yol olarak uygulamaya elverişli hale getirilerek, Kadastro Müdürlüğü'ndeki kontrolleri yapılarak Tapu Müdürlüğü'nde tescil işlemleri tamamlanmıştır.

Melikgazi İlçesi Yeşilyurt Mahallesi nde 238.88 ha lık alanda kalan kadastro parselinde 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. Madde uygulama çalışmaları Kadastro Müdürlüğü'ndeki kontrolleri yapılarak Tapu Müdürlüğü'nde tescil işlemleri tamamlanmıştır.

Kayseri Belediyesi

Resim 2: Yeşilyurt Mahallesi

Melikgazi İlçesi Yeşilyurt Mahallesi nde 5.56 ha'lık alan 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 15. ve 16. madde hükümlerine göre tevhid edilerek uygulamaya elverişli hale getirilerek, Kadastro Müdürlüğü'ndeki kontrolleri kontrolleri yapılarak tapu müdürlüğünde tescil işlemleri tamamlanmıştır.

Erciyes Kış Sporları Turizm Merkezinde Yapılan Uygulamalar

1 Melikgazi İlçesi Erenköy Mahallesi nde 7,3 ha lık alanda kalan kadastro parsellerine 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. Madde uygulaması yapılmış olup Kadastro Müdürlüğü'ndeki kontrolleri yapılarak Tapu Müdürlüğü'nde tescil işlemleri tamamlanmıştır.

2 Numaralı alanda Melikgazi İlçesi Erciyes Mahallesi nde 39.81 ha'lık alan 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 15. ve 16. madde hükümlerine göre üç kısma ifraz edilerek uygulamaya elverişli hale getirilerek ve Kadastro Müdürlüğü'ndeki kontrolleri yapılarak Tapu Müdürlüğü'nde tescil işlemleri tamamlanmıştır.

3 Numaralı alanda Melikgazi İlçesi Erciyes Mahallesi nde 6.98 ha'lık alan 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 15. ve 16. madde hükümlerine göre üç kısma ifraz edilerek uygulamaya elverişli hale getirilerek ve Kadastro Müdürlüğü'ndeki kontrolleri yapılarak Tapu Müdürlüğü'nde tescil işlemleri tamamlanmıştır.

4 Develi İlçesi Yenimahallesi nde 416.03 ha'lık alan 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 15. ve 16. madde hükümlerine göre on kısma ifraz edilerek uygulamaya elverişli hale getirilerek, Kadastro Müdürlüğü'ndeki kontrolleri yapılarak Tapu Müdürlüğü'nde tescil işlemleri tamamlanmıştır.

5 Numaralı alanda Melikgazi İlçesi Erciyes Mahallesi nde 13.23 ha'lık alan 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 15. ve 16. madde hükümlerine göre on kısma ifraz edilerek günübirlik tesis alanı, özel piknik alanları ve yol olarak uygulamaya elverişli hale getirilerek ve Kadastro Müdürlüğü'ndeki kontrolleri yapılarak Tapu Müdürlüğü'nde tescil işlemleri tamamlanmıştır.

6 Melikgazi İlçesi Erciyes Mahallesi Halilin Yurdu Mevkiinde Erciyes Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi kapsamında proje alanı olarak belirlenen alan sınırları içinde yapılacak tesisler için 886,4 ha lık parselde uygulama imar planına göre 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 15. ve 16. madde hükümlerine göre on bir kısma ifraz edilerek uygulamanın Kadastro Müdürlüğü'ndeki kontrolleri tamamlanmış olup, dosya Tapu Müdürlüğü'ne intikal ederek tescil edilmiştir.

7 Kayseri ili Hacılar ilçesinde Erciyes Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi Master Planı kapsamında proje alanı olarak belirlenen alan sınırları içinde yapılacak tesisler için 363,4 ha lık parselde uygulama imar planına göre 3194 sayılı İmar Kanun un 15. ve 16. madde hükümlerine göre sekiz kısma ifraz edilerek uygulamanın Kadastro Müdürlüğü'ndeki kontrolleri tamamlanmış olup, dosya Tapu Müdürlüğü'ne intikal ederek tescil edilmiştir.

Kayseri Belediyesi

Kayseri Belediyesi

Kayseri Belediyesi