Mehmet Akif YAVUZ

Destek Hizmetleri Daire Başkanı Vekili

1958 yılında Kayseri'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kayseri'de tamamladıktan sonra 1981 yılında Erciyes Üniversitesi Makina Mühendisliği Fakültesi'nden mezun oldu. Kısa bir süre Hema Traktör Fabrikası'nda çalıştıktan sonra 1981-1982 yılları arasında yedek subay olarak askerlik görevini tamamladı. Askerlik dönüşü Hema Traktör Fabrikası ve TAKSAN A.Ş.'de çalışan M.Akif YAVUZ 1994 yılından beri Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapmaktadır. YAVUZ evli ve 3 çocuk babasıdır.

Belediye birimlerinin faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duydukları her türlü mal ve hizmet taleplerini değerlendirip uygun alım yöntemini (ihale açılması veya doğrudan temin yöntemi) belirlemek, ihale aşamalarının gerçekleşmesini temin etmek, gerekli sözleşme ve anlaşmaları yapmak, temini gerçekleştirilen malın önceden belirlenmiş teknik şartnameye, standartlara vb. uygunluğunu planlamak, yürütmek ve denetlemek ortaya çıkan sorunları çözmek başkanlığımızın görevleridir.