Yusuf DELİKTAŞ

Destek Hizmetleri Daire Bşk.

1970 Yılında Kayseri’de doğdu. 1992 Yılında Cumhuriyet Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünü bitirdi. 2019 Yılında Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı görevine atandı.

Belediye birimlerinin faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duydukları her türlü mal ve hizmet taleplerini değerlendirip uygun alım yöntemini (ihale açılması veya doğrudan temin yöntemi) belirlemek, ihale aşamalarının gerçekleşmesini temin etmek, gerekli sözleşme ve anlaşmaları yapmak, temini gerçekleştirilen malın önceden belirlenmiş teknik şartnameye, standartlara vb. uygunluğunu planlamak, yürütmek ve denetlemek ortaya çıkan sorunları çözmek başkanlığımızın görevleridir.

Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İş Akış Şemaları