Mustafa ÖZ

Destek Hizmetleri Daire Bşk.V.

Belediye birimlerinin faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duydukları her türlü mal ve hizmet taleplerini değerlendirip uygun alım yöntemini (ihale açılması veya doğrudan temin yöntemi) belirlemek, ihale aşamalarının gerçekleşmesini temin etmek, gerekli sözleşme ve anlaşmaları yapmak, temini gerçekleştirilen malın önceden belirlenmiş teknik şartnameye, standartlara vb. uygunluğunu planlamak, yürütmek ve denetlemek ortaya çıkan sorunları çözmek başkanlığımızın görevleridir.