İlyas YILDIRIM

İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı

1976 yılında Elazığ'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Elazığ ve Ankara'da tamamladı. 1995 yılında Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesine başlayarak lisans eğitimini , 2000-2003 yılları arasında Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi ve Sanatları Ana Bilim dalında yüksek lisansını tamamladı. 2014 yılında Kocasinan Belediyesi Başkan Yardımcılığına , 2015 yılı Haziran ayı itibarı ile de Kayseri Büyükşehir Belediyesi İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı olarak atandı. Evli ve iki çocuk babasıdır.
 • Daire Başkanlılığının yürürlükteki mevzuatlar çerçevesinde idare etmek, kendisine bağlı müdürlükleri yönlendirmek, denetlemek, vatandaşa daha iyi hizmet sunulmasına gayret etmek, tüm bunlar yapılırken kanun, yönetmelik ve genelgelere riayet edilmesini sağlamak.
 • Diğer Daire Başkanlıkları, Genel Sekreterlik ve Başkanlık makamlarıyla irtibat kurmak ve Başkanca verilecek diğer görevleri yapmak.
 • Üst yönetim ve ilgili mevzuat tarafından belirlenmiş amaç, hedef, strateji ve ilkeler doğrultusunda yönetimi altındaki faaliyetleri yürütmek.
 • Yönetimi altındaki faaliyetler için plan, program ve bütçe hazırlamak, bunları hazırlarken Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin amaçları, uzun dönemli planları ve diğer programları ile koordinasyonu sağlamak, hazırlanan plan, program ve bütçe önerilerini amirlerinin onayına sunmak.
 • Birim faaliyetlerini iş bölümü ilkeleri ve mevzuat hükümleri dâhilinde astları arasında dağıtmak, sorumluları belirlemek verilen görevleri benimsetmeye çalışmak ve koordinasyonu sağlamak.
 • Birim faaliyetleri hakkında amirine sistematik olarak yazılı veya sözlü olarak bilgi vermek.
 • Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin faaliyetlerini etkileyecek veya ilgilendirecek nitelikte ve kendi görev kapsamına giren dış gelişmeleri, yayınları ve hukuki mevzuatı izlemek, gerektiği hallerde önlemler almak, ilgililere bilgi vermek, personeline konu kapsamında görev vermek.

Başkanlığımız bünyesinde;

1- İdari İşler Teknik Onarım Şube Müdürlüğü

 • Demirbaş Ambarı
 • Lojmanlar
 • Güvenlik Hizmet Alımı
 • Temizlik Hizmet Alımı
 • Alt Geçit ve Pasajlar Bakım ve Temizliği
 • Üst Geçit
 • Teknik Bakım Onarım İşleri
 • Danışma Hizmetleri
 • Araç Tahsis

2- İşletmeler ve İştirakler Koordinasyon Şube Müdürlüğü

 • Şehirlerarası ve İlçeler (Batı) Otogarı
 • Şirket Hizmet Alımı
 • KAYMEK A.Ş. Hizmet Alım
 • SPOR A.Ş. Hizmet Alım
 • Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi
 • Şirketlerimiz ve İştiraklerimiz
 • Hunat Kültür ve Sanat Merkezi
 • Yoğunburç Kültür Evi
 • Kayseri Evi

bulunmaktadır. Ayrıca belediyemizin iştirakleri olan aşağıdaki şirketlerle olan koordinasyonda daire başkanlığımız tarafından yürütülmektedir.

 • KAYMEK A.Ş.
 • İmar A.Ş.
 • Ulaşım A.Ş.
 • Spor A.Ş.
 • Erciyes A.Ş.
 • Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş.
 • Kayseri Elk. Ürt. San. ve Tic. A.Ş.
 • Kay-Tur A.Ş.
 • Dünya Ticaret Merkezi A.Ş.
 • Kayserigaz A.Ş.
 • Kay-Ser A.Ş.
 • Yak-Taş A.Ş.
 • Eryağ A.Ş.
 • Kepsaş A.Ş.
 • Erciyes Enerji San.Tic. A.Ş.
 • Halk Bankası A.Ş.

İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığı Şefliği

 • Demirbaş Ambarı
 • Araç Tahsis
 • Lojmanlar
 • Güvenlik Hizmet Alımı
 • Temizlik Hizmet Alımı
 • Alt Geçit ve Pasajlar Bakım ve Temizliği
 • Üst Geçit
 • Teknik Bakım Onarım İşleri
 • Danışma Hizmetleri
 • Şehirlerarası ve İlçeler (Batı) Otogarı
 • Şirketler
 • Hunat Kültür ve Sanat Merkezi
 • Yoğunburç Kültür Evi
 • Kayseri Evi
İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığı İş Akış Şemaları
İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Teşkilat Şeması
Yönetmelik