Mustafa ÖZDEMİR

Eğitim Şube Müdür Vekili

Belediyemiz kadrosunda görev yapan tüm personelin özlük haklarına ilişkin işlemler (terfi,atama,izin,puantaj vb) maaş, ikramiye vb tahakkuk işlemlerini yapmak, personelimize yönelik eğitim faaliyetlerini yürütmek Daire Başkanlığımızın görevleri arasındadır.

İş Akış Şemaları