Belediyemiz kadrosunda görev yapan tüm personelin özlük haklarına ilişkin işlemler (terfi,atama,izin,puantaj vb) maaş, ikramiye vb tahakkuk işlemlerini yapmak, personelimize yönelik eğitim faaliyetlerini yürütmek Daire Başkanlığımızın görevleri arasındadır.

İş Akış Şemaları