• Başkan
  • Özel Kalem Md.
   • Teftiş Kurulu Bşk.
    • İç Denetim Birimi
     • Basın Yayın Şb. Md.
      • Halkla İlişkiler Şb. Md.
       • Genel Sekreter
        • Genel Sekreter Yardımcısı
         • Bilgi İşlem D.Bşk.
          • Bilgi Teknolojileri Şb.Md.
          • Coğrafi Bilgi Sistem.Şb.Md.
          • Elektronik Sis.ve Hab. Şb.Md.
          • Yazılım Şb.Md.
         • Emlak ve İstm. D.Bşk.
          • Emlak ve İstm. Şb.Md.
         • Etüt ve Projeler D.Bşk
          • AB ve Dış İlişk.Şb.Md
          • Bilim Mrkz. ve Müz. Şb.Md.
          • Proje ve Planlama Şb.Md.
         • Fen İşleri D.Bşk.
          • Asfalt Ürt. Şb.Md.
          • Aykome Şb.Md.
          • İnşaat İşl. Şb.Md.
          • Yol Yapım Şb.Md.
         • İmar ve Şehir. D.Bşk.
          • İmar ve Şehr.Şb.Md.
          • Harita ve Kadastro Şb.Md.
          • Tapu ve İstm.Şb.Md.
          • İmar Uygulama Şb. Md.
         • Kent Tarihi ve Tanıtımı D.Bşk.
          • KUDEB Şb. Md.
          • Kült.Var.Envt.Şb.Md.
          • Kültür Varlıkları Proje Şb.Md
         • Kentsel Dönüşüm D.Bşk.
          • Kentsel Dön. Şb.Md.
          • Proje Gel. ve Bilş. Hiz. Şb.Md.
          • Proje Uyg. ve Uzlşm. Şb.Md.
         • Park Bhç. ve Ağç. D. Bşk.
          • Hobi Bahçeleri Şb.Md.
          • İdari İşler Şb.Md.
          • Yeşil Alanlar Bakım Onarım Şb.Md.
          • Yeşil Alanlar Proje ve Uygulama Şb. Md.
         • Yapı Kontrol D.Bşk.
          • Kesin Hesap Şb.Md.
          • Yapı Kont. Şb.Md.
          • Yapım İşl. İhale Şb. Md.
        • Genel Sekreter Yardımcısı
         • Çevre Kor. ve Kont. D.Bşk
          • Çevre Hizmetleri Şb.Md.
          • İş Sağlığı ve Güv.Şb.Md.
          • Mezarlık Şb.Md.
          • Sağ.İşl.ve GSM Şb.Md.
          • Veteriner İşl. Şb.Md.
         • İtfaiye D.Bşk
          • İtfaiye Akom ve Önl.Şb.Md.
          • İtfaiye Müdahale Şb.Md.
         • Kırsal Hizmetler D.Bşk.
          • Bakım Onarım Şb.Md.
          • İlçeler Yol Şb. Md.
          • Kırsal Hizmt. Şb.Md.
         • Mak.İkm.Bkm.Onr.D.Bşk.
          • Mak. İşlt. Şb.Md.
          • Sevk ve Koordinasyon Şb.Md.
          • Tek. Eğt. ve ARGE Şb.Md.
         • Tarımsal Hizmetler D.Bşk.
          • Sulama Şb.Md.
          • Tarımsal Destekleme Şb.Md.
          • Tarımsal Hizmetler Şb.Md.
         • Ulaş. Plan. ve Raylı Sis. D.Bşk.
          • Elektronik Öde. Sist. Şb.Md.
          • Raylı Sistem Yapım Şb.Md
          • Toplu Taşıma Şb.Md.
          • Trafik Siny. Şb.Md.
          • Ukome Şb.Md.
         • Zabıta D.Bşk.
          • Zabıta Şb.Md.
        • Genel Sekreter Yardımcısı
         • 1.Hukuk Müşavirliği
          • Hukuk Müşaviri
          • Kararlar Şb.Md.
         • Destek Hizmetleri D.Bşk
          • Doğrudan Temin Şb.Md.
          • Hizmet Alım İhale Şb.Md.
          • Mal Alım ve İhale Şb.Md.
         • İnsan Kay.ve Eğt. D.Bşk.
          • Eğitim Şb. Md.
          • Personel ve Yazı İşl.Şb.Md.
         • İşletmeler ve İştirakler D.Bşk.
          • İdari İşler Teknik Koordinatörlüğü
          • İd.İşl. ve Tek.Onar.Şb.Md.
          • İşlt. ve İştr. Koord.Şb.Md.
         • Kültür ve Sos. İşl.D.Bşk.
          • Konservatuar Şb.Md.
          • Kültür ve Sos.İşl.Şb.Md.
          • Kütüphaneler Şb.Md.
         • Mali Hizmetler D.Bşk
          • Bütçe Şb.Md.
          • Gelir Şb.Md.
          • Hesap İşleri Şb. Md.
          • İcra ve Tah.Şb.Md.
          • Strateji Geliştirme Şb.Md
         • Sosyal Hizmetler D.Bşk.
          • Engelliler Koord.Şb.Md.
          • Huzurevi Şb.Md.
          • Sosyal Hizmetler Şb. Md.