1. Özel Kalem Md.

   2. Teftiş Kurulu Bşk.

   3. İç Denetim Birimi

   4. Sivil Savunma Uzmanlığı

   5. Genel Sekreter

  1. Genel Sekreter Yardımcısı

   1. Bilgi İşlem D.Bşk.

    1. Yazılım Şb.Md.
    2. Bilgi Teknolojileri Şb.Md.
    3. Coğrafi Bilgi Sistem.Şb.Md.
    4. Elektronik Sis.ve Hab. Şb.Md.
    5. Bilim Merkezi Şb.Md.
   2. Emlak ve İstm. D.Bşk.

    1. Emlak ve İstm. Şb.Md.
   3. Etüt ve Projeler D.Bşk

    1. AB ve Dış İlişk.Şb.Md
    2. Yapım İşl. İhale Şb. Md.
    3. Kesin Hesap Şb.Md.
    4. Proje ve Planlama Şb.Md.
    5. Yapı Kont. Şb.Md.
   4. Fen İşleri D.Bşk.

    1. Asfalt Ürt. Şb.Md.
    2. Aykome Şb.Md.
    3. İnşaat İşl. Şb.Md.
    4. Yol Yapım Şb.Md.
   5. İmar ve Şehir. D.Bşk.

    1. Harita ve Kadastro Şb.Md.
    2. İmar ve Şehr.Şb.Md.
    3. Tapu ve İstm.Şb.Md.
    4. İmar Uygulama Şb. Md.
   6. Kentsel Dönüşüm D.Bşk.

    1. Kentsel Dön. Şb.Md.
    2. Proje Uyg. ve Uzlşm. Şb.Md.
    3. Proje Gel. ve Bilş. Hiz. Şb.Md.
   7. Kent Tarihi ve Tanıtımı D.Bşk.

    1. KUDEB Şb. Md.
    2. Turizm Şb.Md.
    3. Kültür Varlıkları Şb.Md
    4. Müzeler ve Tarihi Yapılar Yönetim Şb. Md.
   8. Park Bhç. ve Ağç. D. Bşk.

    1. Yeşil Alanlar Şb.Md.
    2. Park Bahçeler İdari İşler Şb.Md.
    3. Hobi Bahçeleri Şb.Md.
  2. Genel Sekreter Yardımcısı

   1. Çevre Kor. ve Kont. D.Bşk

    1. Çevre Hizmetleri Şb.Md.
    2. İş Sağlığı ve Güvenliği Şb.Md.
    3. Mezarlıklar Şb.Md.
    4. Veterinerlik İşleri Şb.Md.
    5. GSM ve Hafriyat Ruhsat Denetim Şb. Md.
   2. İtfaiye D.Bşk

    1. İtfaiye Akom ve Önl.Şb.Md.
    2. İtfaiye Şb.Md.
   3. Kırsal Hizmetler D.Bşk.

    1. Kırsal Hizmt. Şb.Md.
    2. İlçeler Yol Yapım Şb. Md.
    3. Bakım Onarım Şb.Md.
   4. Mak.İkm.Bkm.Onr.D.Bşk.

    1. Mak. İşlt. Şb.Md.
    2. Tek. Eğt. ve ARGE Şb.Md.
    3. Sevk ve Koordinasyon Şb.Md.
   5. Tarımsal Hizmetler D.Bşk.

    1. Sulama Şb.Md.
    2. Tarımsal Hizmetler Şb.Md.
    3. Tarımsal Destekleme Şb.Md.
   6. Ulaş. Plan. ve Raylı Sis. D.Bşk.

    1. Akıllı Ulaşım Sistemleri Şb. Md.
    2. Toplu Taşıma Şb.Md.
    3. Raylı Sistem Yapım Şb.Md
    4. Trafik Hizmetleri Şb.Md.
    5. Ukome Şb.Md.
   7. Zabıta D.Bşk.

    1. Zabıta Şb.Md.
  3. Genel Sekreter Yardımcısı

   1. 1.Hukuk Müşavirliği

    1. Hukuk Müşaviri
    2. Yazı ve Kararlar Şb.Md.
   2. Destek Hizmetleri D.Bşk

    1. Doğrudan Temin Şb.Md.
    2. Hizmet Alım Şb.Md.
    3. Mal Alım İhale Şb.Md.
   3. İnsan Kay.ve Eğt. D.Bşk.

    1. İnsan Kaynakları Şb.Md.
    2. Eğitim Şb. Md.
   4. İşletmeler ve İştirakler D.Bşk.

    1. İd.İşl. ve Tek.Onar.Şb.Md.
    2. İşlt. ve İştr. Koord.Şb.Md.
   5. Kültür ve Sos. İşl.D.Bşk.

    1. Konservatuar Şb.Md.
    2. Kültür ve Sos.İşl.Şb.Md.
    3. Kütüphaneler Şb.Md.
   6. Mali Hizmetler D.Bşk

    1. Bütçe Şb.Md.
    2. Gelir Şb.Md.
    3. Strateji Geliştirme Şb.Md
    4. İcra ve Tah.Şb.Md.
    5. Hesap İşleri Şb. Md.
   7. Sosyal Hizmetler D.Bşk.

    1. Engelliler Koord.Şb.Md.
    2. Huzurevi Şb.Md.
    3. Sosyal Hizmetler Şb. Md.
   8. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Bşk.

    1. Halkla İlişkiler Şb. Md.
    2. Basın Yayın Şb. Md.