• Başkan
  • Özel Kalem Md.
   • Teftiş Kurulu Bşk.
    • İç Denetim Birimi
     • Basın Yay.Hlk.İliş.Şb.Md.
      • Genel Sekreter
       • Genel Sekreter Yardımcısı
        • 1.Hukuk Müşavirliği
         • Hukuk Müşaviri
         • Kararlar Şb.Md.
        • Destek Hizmetleri D.Bşk
         • Doğrudan Temin Şb.Md.
         • Hizmet Alım İhale Şb.Md.
         • Mal Alım ve İhale Şb.Md.
        • İşletmeler ve İştirakler D.Bşk.
         • İd.İşl. ve Tek.Onar.Şb.Md.
         • İşlt. ve İştr. Koord.Şb.Md.
        • Kültür ve Sos. İşl.D.Bşk.
         • Konservatuar Şb.Md.
         • Kültür ve Sos.İşl.Şb.Md.
         • Kütüphaneler Şb.Md.
        • Mali Hizmetler D.Bşk
         • Bütçe Şb.Md.
         • Gelir Şb.Md.
         • Hesap İşleri Şb.Md.
         • İcra ve Tah.Şb.Md.
        • Sosyal Hizmetler D.Bşk.
         • Engelliler Koord.Şb.Md.
         • Huzurevi Şb.Md.
         • Sosyal Hizmetler Şb. Md.
        • Strateji Geliştirme D.Bşk.
         • Eğit. Tan. Yay. ve Org. Şb.Md.
         • Kent Araştr. Şb.Md.
         • Kent Str. Gel. ve Kord. Şb.Md.
       • Genel Sekreter Yardımcısı
        • Bilgi İşlem D.Bşk.
         • Bilgi Teknolojileri Şb.Md.
         • Coğrafi Bilgi Sistem.Şb.Md.
         • Elktr.Sis.ve Hab.Şb.Md.
         • Yazılım Şb.Md.
        • Çevre Kor. ve Kont. D.Bşk
         • Çevre Hizmetleri Şb.Md.
         • İş Sağlığı ve Güv.Şb.Md.
         • Mezarlık Şb.Md.
         • Sağ.İşl.ve GSM Şb.Md.
         • Veteriner İşl. Şb.Md.
        • İnsan Kay.ve Eğt. D.Bşk.
         • Eğitim Şb. Md.
         • Personel ve Yazı İşl.Şb.Md.
         • Şb.Md.
        • İtfaiye D.Bşk
         • İtfaiye Akom ve Önl.Şb.Md.
         • İtfaiye Müdahale Şb.Md.
        • Mak.İkm.Bkm.Onr.D.Bşk.
         • Mak. İşlt. Şb.Md.
         • Sevk Ve Koord. Şb. Md.
         • Tek. Eğt. ve ARGE Şb.Md.
        • Ulaş. Plan. ve Raylı Sis. D.Bşk.
         • Elkr. Öde. Sist. Şb.Md.
         • Raylı Sistem Yapım Şb.Md
         • Toplu Taşıma Şb.Md.
         • Trafik Siny. Şb.Md.
         • Ukome Şb.Md.
        • Zabıta D.Bşk.
         • Zabıta Şb.Md.
       • Genel Sekreter Yardımcısı
        • Emlak ve İstm. D.Bşk.
         • Şb.Md.
        • Etüt ve Projeler D.Bşk
         • AB ve Dış İlişk.Şb.Md.
         • Bilim Mrkz. ve Müz. Şb.Md.
         • Proje ve Planlama Şb.Md.
        • Fen İşleri D.Bşk.
         • Asfalt Ürt. Şb.Md.
         • Aykome Şb.Md.
         • İnşaat İşl. Şb.Md.
         • Yol Yapım Şb.Md.
        • İmar ve Şehir. D.Bşk.
         • İmar ve Şehr.Şb.Md.
         • Harita ve Kadastro Şb.Md.
         • Tapu ve İstm.Şb.Md.
        • Kentsel Dönüşüm D.Bşk.
         • Kentsel Dön. Şb.Md.
         • Proje Gel. ve Bilş. Hiz. Şb.Md.
         • Proje Uyg. ve Uzlşm. Şb.Md.
        • Kırsal Hizmetler D.Bşk.
         • Bakım Onarım Şb.Md.
         • İlçeler Yol Şb. Md.
         • Kırsal Hizmt. Şb.Md.
        • Kültür Varlıkları D.Bşk.
         • KUDEB Şb. Md.
         • Kült.Var.Envt.Şb.Md.
         • Kültür Varlıkları Proje Şb.Md
        • Park Bhç. ve Ağç. D. Bşk.
         • Hobi Bahçeleri Şb.Md.
         • İdari İşler Şb.Md.
         • Yeşil Alanlar Bakım Onarım Şb.Md.
         • Yeşil Alanlar Proje ve Uygulama Şb. Md.
        • Tarımsal Hizmetler D.Bşk.
         • Sulama Şb.Md.
         • Tarımsal Dstk. Şb.Md.
         • Tarımsal Hiz. Şb.Md.
        • Yapı Kontrol D.Bşk.
         • Kesin Hesap Şb.Md.
         • Yapı Kont. Şb.Md.
         • Yapım İşl. İhale Şb. Md.
      • Basın Yayın ve Halkla İlişkiler