• Başkan
  • Özel Kalem Md.
   • Teftiş Kurulu Bşk.
    • İç Denetim Birimi
     • Basın Yay.Hlk.İliş.Şb.Md.
      • Genel Sekreter
       • Genel Sekreter Yardımcısı
        • 1.Hukuk Müşaviri
         • Hukuk Müşaviri
         • Kararlar Şb.Md.
        • Destek Hizmetleri D.Bşk
         • Doğrudan Temin Şb.Md.
         • Hizmet Alım İhale Şb.Md.
         • Mal Alım ve İhale Şb.Md.
        • İşletmeler ve İştirakler D.Bşk.
         • İd.İşl. ve Tek.Onar.Şb.Md.
         • İşlt. ve İştr. Koord.Şb.Md.
        • Kültür ve Sos. İşl.D.Bşk.
         • Konservatuar Şb.Md.
         • Kültür ve Sos.İşl.Şb.Md.
         • Kütüphaneler Şb.Md.
        • Mali Hizmetler D.Bşk
         • Bütçe Şb.Md.
         • Gelir Şb.Md.
         • Hesap İşleri Şb.Md.
         • İcra ve Tah.Şb.Md.
        • Sosyal Hizmetler D.Bşk.
         • Engelliler Koord.Şb.Md.
         • Huzurevi Şb.Md.
         • Sosyal Hiz.Şb.Md.
       • Genel Sekreter Yardımcısı
        • Bilgi İşlem D.Bşk.
         • Bilgi Teknolojileri Şb.Md.
         • Coğrafi Bilgi Sistem.Şb.Md.
         • Elktr.Sis.ve Hab.Şb.Md.
         • Yazılım Şb.Md.
        • Çevre Kor. ve Kont. D.Bşk
         • Çevre Hizmetleri Şb.Md.
         • İş Sağlığı ve Güv.Şb.Md.
         • Mezarlık Şb.Md.
         • Sağ.İşl.ve GSM Şb.Md.
         • Veteriner İşl. Şb.Md.
        • İnsan Kay.ve Eğt. D.Bşk.
         • İtfaiye D.Bşk
          • İtfaiye Akom ve Önl.Şb.Md.
          • İtfaiye Müdahale Şb.Md.
         • Mak.İkm.Bkm.Onr.D.Bşk.
          • Mak. İşlt. Şb.Md.
          • Sevk Ve Koord. Şb. Md.
          • Tek. Eğt. ve ARGE Şb.Md.
         • Ulaş. Plan. ve Raylı Sis. D.Bşk.
          • Elkr. Öde. Sist. Şb.Md.
          • Otobüs İşl.Şb.Md.
          • Raylı Sistem Şb. Md.
          • Trafik Siny. Şb.Md.
          • Ukome Şb.Md.
         • Zabıta D.Bşk.
          • Zabıta Şb.Md.
        • Genel Sekreter Yardımcısı
         • Emlak ve İstm. D.Bşk.
          • Şb.Md.
         • Etüt ve Projeler D.Bşk
          • AB ve Dış İlişk.Şb.Md.
          • Bilim Mrkz. ve Müz. Şb.Md.
          • Proje ve Planlama Şb.Md.
         • Fen İşleri D.Bşk.
          • Asfalt Ürt. Şb.Md.
          • Aykome Şb.Md.
          • İnşaat İşl. Şb.Md.
          • Spor Tes. Şb.Md.
          • Yol Yapım Şb.Md.
         • İmar ve Şehir. D.Bşk.
          • İmar ve Şehr.Şb.Md.
          • Harita ve Kadastro Şb.Md.
          • Tapu ve İstm.Şb.Md.
         • Kentsel Dönüşüm D.Bşk.
          • Şb. Md.
         • Kırsal Hizmetler D.Bşk.
          • Şb. Md.
         • Kültür Varlıkları D.Bşk.
          • KUDEB Md.
          • Kült.Var.Envt.Şb.Md.
          • Kültür Varlıkları Proje Şb.Md
         • Park Bhç. ve Ağç. D. Bşk.
          • Ağaçlandırma Şb.Md.
          • Hobi Bahçeleri Şb.Md.
          • Park Bhç. ve Bk.Şb.Md.
         • Tarımsal Hizmetler D.Bşk.
          • Şb. Md.
         • Yapı Kontrol D.Bşk.
          • Kesin Hesap Şb.Md.
          • Yapı Kont. Şb.Md.
          • Yapım İşl. İhale Şb. Md.