1- Görev Tanımı

Kanunlar ve diğer ilgili mevzuatın kendine verdiği yetkiler doğrultusunda Başkanlıkça Daire Başkanlığına yönlendirilen Kayseri Büyükşehir Belediyemizin İştiraklerinin resmi iş, işlem ve kayıtlarını yapar, kontrolünü sağlar, Müdürlüğe verilen görevlerin süratli, verimli ve ekonomik kaynak kullanımı ile yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak, tekliflerde bulunmak, Müdürlüğün gereksinim ve performans hedeflerine göre yıllık bütçe teklifini hazırlamak ve sunmak, İşletmeler ve İştirakler Koordinasyon Şube Müdürlüğü, Daire Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri yasalar ve ilgili mevzuat çerçevesinde yapar, Kayseri Büyükşehir Belediyesi; Gençlik Merkezleri ile Belediye iştiraklerinde ilgili yasalar çerçevesinde yapması gereken asli görevlerin koordinasyonunu sağlar.

2- Hali Hazır İşler

 1. KAYMEK A.Ş. olarak; Gençlik ve kurs merkezlerindeki eğitim faaliyetleri,
 2. Spor A.Ş çatısı altında sportif faaliyetlerde bulunmak, bu faaliyetleri desteklemek,
 3. Ulaşım A.Ş. olarak Hafif Raylı Sistem hatlarında yolcu taşımacılığı faaliyeti,
 4. İmar A.Ş. olarak, Otopark Uygulamaları ve Yol Kenarı Park hizmetleri faaliyeti,
 5. Erciyes A.Ş. olarak, kış Spor etkinlikleri, Turizm hizmetleri faaliyeti,
 6. Yak-Taş A.Ş. olarak yakacak alımı ve dağıtımı faaliyetleri,
 7. Kay-Tur A.Ş. olarak sosyal tesislerin işletilmesi ve kültür faaliyetleri,
 8. Şehirlerarası Otobüs Terminalinin kontrolü faaliyetleri,
 9. Kayserievi hizmetlerinin koordinesi faaliyetleri,
 10. Yoğunburç kültürevi hizmetlerinin koordinesi faaliyetleri,
 11. Hunat kültürevi hizmetleri koordinesi faaliyetleri,

3- Hizmet Alımları

 • Şirket (Hizmet Alımı)
 • KAYMEK A.Ş.(Hizmet Alım)
 • SPOR A.Ş.(Hizmet Alım)
 • Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi

Şirketlerimiz: 16 adet. (7 adet belediyemiz şirketi, 9 adet iştiraki olan şirketlerimiz bulunmaktadır.)

Belediyemize Ait Şirketler

KAYMEK A.Ş:Kayseri Büyükşehir Eğitin Faaliyetleri Sosyal ve Spor Tesisleri İşletmeciliği San. ve Tic. A.Ş.; sosyal tesis işletmeciliği, eğitim ve öğretim alanlarında çeşitli branşlarda kurs açma faaliyetinde bulunan şirket sermayesinin % 99,93'u belediyemize aittir.

İmar A.Ş.:Otopark işletme hizmetleri, yol çizgi işi ve inşaat taahhüt işleri ile uğraşmakta olan Kayseri İmar ve İnş. Tic. A.Ş. şirket sermayesinin % 99,72’si belediyemize aittir.

Spor A.Ş.: Kayseri Spor Etkinlikleri Turizm İnş. San. ve Tic. A.Ş.; Futbol, Voleybol, Hentbol, Kış sporları, At sporları, su sporları ve turizm hizmetlerini yapma ve yaptırma faaliyetlerinde bulunan şirketin sermayesinin % 96,91 belediyemize aittir.

Ulaşım A.Ş.:Kayseri Ulaşım Turizm İnşaat Taahhüt Proje Müşavirlik Telekomünikasyon San. Ve Tic. A.Ş. şirket sermayesinin % 97,01’i belediyemize aittir.

Erciyes A.Ş.:Spor etkinlikleri, Turizm hizmetleri, İnşaat ve taahhüt işleri, Sosyal ve Kültürel işleri faaliyetleri yapmak, yaptırmak, işletmek, işlettirmek. işini yapmakta olan şirketin % 90,71’i belediyemize aittir.

Kay-Tur A.Ş.:Kayseri erciyes eğitim kültür sanat ürünleri ve turizm sanayi ticaret turizm yatırımcılığı, Taahhüt işleri yapmakta olan Erciyes Eğitim Kültür Sanat Ürünleri ve Turizm Sanayi Ticaret AŞ şirket sermayesinin % 88,26’i belediyemize aittir.

Yak-Taş A.Ş.:Yakacak (Kömür) alım ve dağıtım işi ile uğraşan Kayseri ve Civarı Yakacak Alım ve Dağıtım A.Ş. şirket sermayesinin % 70’ i belediyemize aittir.

Belediyemizin İştiraki Olan Şirketler

Kepsaş:Elektrik Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak Kayseri ilinin tamamı v.s. yerlere elektrik enerjisi satışı yapan şirketin %35.61’i belediyemize aittir.

Erciyes Enerji Üretim A.Ş.:Elektrik Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak Kayseri ilinin tamamı v.s. kiralanması, üretilen elektrik enerjisini müşterilere satışını yapan şirketin %34,35 belediyemize aittir.

Kayseri Dünya Ticaret Merkezi A.Ş.:Hizmet sektörü işi ile uğraşmakta olan şirket sermayesinin % 22’si belediyemize aittir.

Kayserigaz A.Ş.:Doğalgaz dağıtım ve pazarlama işi ile uğraşan Kayseri Doğalgaz Dağıtım Pazarlama ve Tic. A.Ş. şirket sermayesinin % 10'u belediyemize aittir.

Kay-Ser A.Ş.:Kayseri Serbest Bölge kurmak ve işletmek işi ile uğraşan Kayseri serbest Bölgesi Kurucusu ve İşleticisi A.Ş. şirket sermayesinin %1.785’u belediyemize aittir.

Kayseri Elk. Ürt. San. ve Tic. A.Ş.:Yamula Barajı ile elektrik üretimi yapmakta olan şirket sermayesinin % 0,0125’i belediyemize aittir.

Eryağ A.Ş.:Yemeklik yağ ve bitkisel yağ üretim işi ile uğraşan Erciyes Yağ San. A.Ş. şirket sermayesinin % 0,000609 belediyemize aittir.

Halk Bankası:Halkbankasında belediyemize ait 2.081 adet 2.081.-TL hissemiz bulunmaktadır.