Mülkiyeti belediyemize ait; Kocasinan ilçesi şeker mevkiinde yapılan şehirlerarası ve ilçeler otobüs terminali ile eklentilerinin 10 yıl süre ile işletilmesi işi 2886 sayılı devlet ihale kanunun 37.maddesi gereğince Büyükşehir Belediyesi Encümenince ihale edilmiş olup, Büyük İstanbul Otobüs İşletmeleri A.Ş. (BİOİAŞ) ihaleyi alarak 15.12.2007 tarihinden itibaren, otogar işleyişi ile ilgili yasalar, yönetmelikler, yönerge, şartname ve sözleşmeler çerçevesinde, faaliyet yürütülmektedir.

Kayseri Belediyesi