Belediye hizmet binası ve eklentilerinin her türlü temizliklerinin yapılmasıyla birlikte, küçük çapta bakım ve onarım işlerinin yerine getirilmesi (elektrik, su, doğalgaz vs.) işlerinin eksiksiz olarak yürütülmesini takip eder. Bununla beraber bu işlerin devamlılığı için diğer birimlerle ilgili olarak gerekli koordineyi sağlar. Bu görevi yaparken kendi belediye personeliyle birlikte, çoğunluk olarak hizmet alımı yöntemiyle işlerini yürütmektedir. Emirgan Üstgeçit ve Kocasinan, Melikgazi, Orduevi, Hunat, Mimarsinan, pasajları ve Yer altı çarşısı wc’leri ve Hunat Çarşısının bakım-onarım ve temizlik işleri yerine getirilmektedir. Resmi ve Milli Bayramlarda Protokol tribünün ve tören yerlerinin hazırlanması, Meclis Salonumuzda yapılan etkinliklerde gerekli hizmetlerin yürütülmesi ve Belediye Hizmet binamızda elektrik, su, tadilat, bakım ve onarım işleri yerine getirilmektedir.

Hizmet Alımı ile Personel Çalıştırma İşi

Daire Başkanlığımız bünyesinde hizmet alım yolu ile personel çalıştırılmaktadır. Bu personeller Belediyemizin Çeşitli birimlerinde görevlendirilmektedir.

Yemekhane

Yemekhanemizde ortalama 350 kişiye haftada 5 gün öğle yemeği ile birlikte, İtfaiye teşkilatımızın da çalışma sistemine esas olarak kahvaltı ve yemek ihtiyacı hizmet alımı yöntemiyle şartname dâhilinde sağlanmıştır. Yemek listesi, yemekhane komisyonu tarafından hazırlanıp şartnameye uygun olarak kontrol ve takibi yapılmaktadır.

Danışma Hizmetleri Faaliyeti

Belediye Hizmet Binasında Danışma-Kapı ve gece görevi hizmetleri Toplam 12 Personelle, 24 saat 365 gün aksatılmadan hizmet verilmektedir.

Araç Tahsis

90 adet hizmet aracıyla belediyemizin tüm birimlerine hizmet verilmektedir. Belediyemizin hinterlant alanı içerisinde birimlerimizin talepleri doğrultusunda ihtiyaca binaen hizmet araçları yönlendirilerek en iyi şekilde hizmet verilmektedir.

Güvenlik Hizmet Alım İşi

59 Özel güvenlik personeli ile Belediyemiz birimlerinde yürütülmektedir.

Lojmanlar

Belediyemize ait toplam 20 lojman şehir merkezinde 69 lojman ilçelerde olmak üzere 89 adet lojman bulunmaktadır. Lojmanların bakım onarımı ve tahsis işlemleri Daire Başkanlığımız tarafından yapılmaktadır.

Demirbaş Ambarı

Belediyemiz demirbaş ambarı daire başkanlığımız tarafından yürütülmektedir.