Kayseri Belediyesi


Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında sürdürülen insan Kaynaklarının geliştirilmesi operasyonel Programının Sosyal içerme önceliği çerçevesinde hayata geçirilmiş olan İSKEP-istihdam için Koordinasyon ve Eğitim Projesi’nin uygulanmasına 19 Ağustos 2014 tarihinde Kayseri Büyükşehir Belediyesinin de arasında bulunduğu 12 pilot belediyede başlanmıştır.

Projenin temel amacı 12 pilot belediyede istihdam ve sosyal destek hizmetlerinin koordinasyonuna ve sunulmasına yönelik bir modelin geliştirilmesi ve uygulanması suretiyle dezavantajlı bireylerin işgücü piyasasına sürdürülebilir şekilde entegrasyonuna katkıda bulunmaktır.

Bu amaç doğrultusunda uygulaması Temmuz 2016’ya kadar sürecek olan proje faaliyetlerinde aşağıdaki 3 sonuca ulaşılması hedeflenmektedir.

  • Her belediyede dezavantajlı bireylere yönelik entegre (bütünleşmiş) bir hizmet sunumu birimi kurulması;
  • Dezavantajlı bireylerin istihdam edilebilirliğinin artması;
  • Yereldeki hizmet sağlayıcılar, karar alıcılar ve kamuoyunda sosyal içerme farkındalığının oluşturulması.

Projenin temel sonuçlarından dezavantajlı bireylerin istihdam edilebilirliğinin arttırılması bağlamında Kayseri Büyükşehir Belediyesinin hedef grupları olan engelliler, yoksullar ve yoksulluk riski altında olanlar ile çalışan çocukların ailelerinin; istihdama girişte ve istihdamda yaşadığı problemlerin azaltılması ve istihdam edilebilirliklerinin arttırılması için işgücü piyasasının talep(işveren) tarafındaki ihtiyaçlarının tespit edilmesi amacıyla 3 Mart 2015 tarihinde işveren görüşmeleri planlanmıştır.

Görüşmeler Teknik Destek Ekibinden Kilit İstihdam Uzmanı Cleofe Guardili veya İstihdam Uzmanı Nurgül ÖĞÜT tarafından gerçekleştirilecektir. Görüşmelerde yüz yüze görüşme tekniği kullanılacak, yani uzman ile işveren yüz yüze görüşecek ve TDE tarafından hazırlanan sorular işverene yöneltilecektir. Elde edilecek bilgiler tamamen gizli olup, sadece istatistik amaçlıdır. Her görüşmenin yarım saat sürmesi planlanmıştır.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak, uzmanlarımızla görüşmenizi rica ederiz.

Büyükşehir Belediye Başkanı