ENGELLİLER KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Engelliler Koordinasyon Şube Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı olarak 13 Mayıs 2013 tarih ve 422 Sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla kurulmuştur. Engelliler Koordinasyon Şube Müdürlüğü, Kayseri ili sınırları içerisinde yaşayan engellilerin, toplum hayatına tam katılımlarını kolaylaştıracak ve toplumsal fırsatlardan engelli olmayan diğer bireyler gibi eşit faydalanmalarını sağlamak üzere bilinçlendirme, bilgilendirme, danışmanlık, yönlendirme, özellikle 4-12 yaş aralığındaki zihinsel engellilere yönelik gündüzlü bakım hizmetleri sunulmaktadır.

HİZMETLER VE FAALİYETLER

   Ayni Yardımlar: 

    %40 ve üzeri engelli raporu bulunan engellilerin hayatlarını kolaylaştırarak yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla akülü ve tekerlekli sandalye, yürüteç, beyaz baston ve hasta bezi gibi araç-gereçler     ile tıbbi malzeme konularında yardımcı olunmaktadır.

BAŞVURU VE MÜRACAAT ŞARTLARI

      1-)Dilekçe,

      2-)T.C. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

       3-)%40 ve üzeri Engelliler İçin Sağlık Kurulu Raporu

       NOT: Akülü engelli aracı talep edecek engellilerin Sağlık Kurulu Raporu’nda “Akülü engelli aracı kullanması gereklidir. Evet” ibaresi bulunmalıdır.

DANIŞMANLIK VE REHBERLİK

  Şube Müdürlüğüne şahsen gelen, telefon veya e-mail yoluyla ulaşan engelli bireylere danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunulmaktadır. Engellilerle ilgili çıkan kanun, yönetmelik gibi hukuki konularda bilgilendirmeler yapılmakta, bakım parası, engelli maaşı, toplu taşıma serbest biniş kartı gibi konularda ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına yönlendirmeler yapılmaktadır.

  EKPSS/KURA başvuru ve tercih dönemlerinde başvuran engellilere yardımcı olunmakta, tercihlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yapmaları konusunda destek olunmaktadır. 

SOSYAL VE KÜLTÜREL FAALİYETLER

   10-16 Mayıs Engelliler Haftası, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü gibi önemli gün ve haftalarda çeşitli sosyal, kültürel, sportif etkinlikler düzenlenmektedir. Engellilerin birbirleriyle kaynaşması,  sorunlarını paylaşarak çözüm yoluna ulaşması, hayatın renk ve zevklerinden ortaklaşa pay alması gibi temel etkenler göz önünde bulundurularak düzenlenen etkinlikler, aynı zamanda engellilerin aileleriyle birlikte farklı bir ortamda farklı bir gün geçirmelerine de imkân sağlamaktadır.

ENGELSİZ ÇOCUK EVİ


Kayseri Belediyesi


Kayseri Belediyesi

 Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı hizmetlerini sürdüren iki ayrı Engelsiz Çocukevi bulunmaktadır. Beyazşehir Engelsiz Çocukevi 21 Temmuz 2018, yüksel Ateş Engelsiz Çocukevi ise 06 Eylül 2019 tarihinde hizmete alınmıştır.

 Engelsiz Çocukevleri’ne %40 ve üzeri engelli Sağlık kurulu raporu bulunan 4-12 yaş arasındaki fiziksel yeterliliği bulunan zihinsel engelli çocuklar kabul edilmekte olup, hafta içi saat 09:00 ile 16:00 arası, cumartesi günleri ise 09:00 ile 12:30 saatleri arasında çocuk kabulü yapılmaktadır.

 Zihinsel engelli çocuğa sahip ailelere özel ve resmi işlemlerini takip edebilmeleri, kendilerine az da olsa zaman ayırmaları, bu esnada çocuklarının güvenli, keyifli bir ortamda bedensel, ruhsal, sosyal ve özbakım becerileri açısından gelişimlerine katkı sağlanması hedeflenmektedir.

ENGELSİZ ÇOCUK EVİ’NE BAŞVURU

1. Dilekçe

2. Engelli bireyin ve yasal vasisinin T.C. Nüfus cüzdanı Fotokopisi

3. Engelli Sağlık Kurulu Raporu Fotokopisi

4. Rehberlik ve araştırma merkezi (RAM) Raporu Fotokopisi

5. Vukuatlı Nüfus kayıt Örneği

6. 1 adet vesikalık resim

AKÜLÜ ENGELLİ ARACI ŞARJ İSTASYONU

Kayseri’de akülü engelli aracı kullanan engelli bireylerin şehir içindeki seyahatleri esnasında yaşayacakları şarj bitme sorunlarının önüne geçmek üzere şehrin muhtelif bölgelerine akülü engelli aracı şarj istasyonu yerleştirilmiştir. 7/24 hizmet verme özelliği bulunan şarj istasyonlarında oluşan arızalara ivedilikle müdahale edilerek tam verimli çalışması sağlanmaktadır. 


Kayseri Belediyesi