Engelliler Koordinasyon Şube Müdürlüğü, Kayseri ili sınırları içerisinde yaşayan engellilerin, toplum hayatına tam katılımlarını kolaylaştıracak ve toplumsal fırsatlardan engelli olmayan diğer bireyler gibi eşit faydalanmalarını sağlamak üzere bilinçlendirme, bilgilendirme, danışmanlık, yönlendirme hizmetleri sunmaktadır. 
Engelliler Koordinasyon Şube Müdürlüğü olarak, bizzat müdürlüğümüze gerek telefon ederek veya e-mail yoluyla başvuran engelli vatandaşlarımıza, sağlık kurulu raporu, engelli kimlik kartı, toplu taşım serbest biniş kartı, engelli maaşı, bakım parası ve engellilerin istihdam olanakları hakkında bilgiler verilmekte, uygun kurum ve kuruluşlara yönlendirilmeleri yapılmaktadır.

Gerçekleştirilen Faaliyetler

a-) Kayseri’de akülü engelli aracı kullanan engelli bireylerin şehir içindeki seyahatleri esnasında yaşayacakları şarj bitme sorunlarının önüne geçmek üzere Cumhuriyet Meydanı tramvay durağına yerleştirilen akülü engelli aracı şarj istasyonunun tam verimle çalışabilmesi için gerekli kontroller yapılmakta, oluşan arızalara müdahale edilmektedir.


Kayseri Belediyesi

Kayseri Belediyesi

b-) Ev temizlik işlerini yerine getiremeyen engelli ailelerin başvurmaları halinde düzenli olarak ev temizlik hizmeti hiçbir ücret talep edilmeden sunulmaktadır. Bu kapsamda 35 engelli ailesi bu hizmetten periyodik olarak faydalanmıştır.
c-) Ayrıca, Kayseri il sınırları içerisinde yaşayan ve ekonomik yoksunluk içerisinde bulunan engellilerin akülü, tekerlekli sandalye, beyaz baston vb. talepleri en kısa zamanda değerlendirilerek, istenilen araçlar temin edilmektedir. Bu kapsamda 2016 yılı içerisinde 2 beyaz baston, 1 adet manuel tekerlekli sandalye ihtiyaç sahiplerine teslim edilmiştir.
d-) 2016 yılı içerisinde ilk kez çölyak hastaları için glutensiz ürünlerden oluşan iaşe paketleri temin edilmiş ve 198 çölyak hastasına teslim edilmiştir.
 

Kayseri Belediyesi

İSKEP (İstihdam İçin Koordinasyon ve Eğitim Projesi)

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin eş finansmanı ile Türkiye Belediyeler Birliği tarafından ”İstihdam İçin Koordinasyon ve Eğitim Projesi” başlıklı proje geliştirilmiş olup Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin de aralarında bulunduğu 12 belediyede (Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Diyarbakır, Van, Trabzon, Bursa Büyükşehir Belediyeleri, Kars Belediyesi, Ankara Altındağ, Keçiören, Bursa Yıldırım ve Mersin Toroslar İlçe Belediyeleri) uygulanmaya 19 Ağustos 2014 tarihinde resmen başlamıştır.
Proje, İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı çerçevesinde bulunan ve dezavantajlı bireylerin istihdam edilebilirliğinin artırılmasını, bu bireylerin işgücüne erişiminin kolaylaştırılmasını ve işgücü piyasasına katılmalarına ilişkin engellerin ortadan kaldırılmasını amaçlamaktadır.

Projenin Hedefi:
Hedef belediyelerde Türkiye Belediyeler Birliği’nin denetim ve rehberliğinde istihdam ve sosyal destek hizmetlerinin koordinasyonu ve sunulmasına yönelik yeni bir model geliştirmek ve uygulamak suretiyle dezavantajlı bireylerin işgücü piyasasına sürdürülebilir şekilde entegrasyonuna katkıda bulunmaktır.

Projenin Sonuçları:
Proje kapsamında 3 sonuç alanı yer almaktadır. 

 1. Her belediye bünyesinde dezavantajlı bireylere hizmet sağlanmasına ilişkin bir birim oluşturulması,
 2. Dezavantajlı bireylerin istihdam edilebilirliğinin artırılması,
 3. Yerel hizmet sağlayıcılar, karar alıcılar ve vatandaşlarda dezavantajlı bireylerin sosyal içermesine ilişkin farkındalığın artırılmasıdır.
Proje kapsamında belirlenen hedef gruplar:
 1. Engelli bireyler
 2. Yoksul ve yoksullaşma riski altındaki bölgelerde (Gecekondu bölg.) yaşayan aileler
 3. Çalışan çocukların aileleri
 4. Şiddet mağduru kadınlar
 5. Madde bağımlıları
 6. Eski hükümlüler
 7. Roman vatandaşlar
Her belediye 7 dezavantajlı grup içinden 3 gruba yönelik faaliyetler gerçekleştirmiştir. engelli  bireyler 12 belediyenin ortak hedef grubudur. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin hedef grupları ise:
 1. Engelli bireyler
 2. Yoksul ve yoksullaşma riski altındaki bölgelerde (Gecekondu) yaşayan aileler
 3. Çalışan çocukların aileleri
Proje kapsamında Belediye Dezavantajlı Bilgi Sistemi  (mdis.iskep.org) kurulmuştur. Bilgi Sistemi Dezavantajlı Bireyler ve Servis Sağlayıcılar olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Proje kapsamında Dezavantajlı Bireyler bölümüne 824 bireyin kaydı yüz yüze yapılan görüşmeler sonucunda alınmış olup, Servis Sağlayıcılar bölümüne ise Kayseri'de dezavantajlı bireylere yönelik hizmet sunan 110 kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının kayıtları girilmiştir. Bilgi sisteminde kayıtlı dezavantajlı bireylerle ilgili istatistiki bilgi aşağıdaki gibidir.

Dezavantajlı Bilgi sistemine Kayıtlı Birey Sayısı
CİNSİYET SAYI ORAN
Bayan 526 %63,8
Erkek 298 %36,2
Toplam 824 %100

İstihdam Edilen Birey Sayısı
CİNSİYET SAYI ORAN
Bayan 22 %2,7
Erkek 55 %6,7
Toplam 77 %9,4

Hedef Gruba Göre Dezavantajlı Birey Sayısı
HEDEF GRUP SAYI ORAN
Yoksul ve Yoksulluk Riski Taşıyan Kişi 610 % 81,7
Engelli Birey Sayısı 131 %17,5
Çalışan Çocukların Aileleri 6 %0,8

Yaş Gruplarına Göre Dezavantajlı Birey Sayısı
YAŞ GRUPLARI SAYI ORAN
15-24 YAŞ 208 % 28
25-34 YAŞ 229 %30,5
35-44 YAŞ 202 %27,1
45-54 YAŞ 82 %11
55-64 YAŞ 24 %3,2
65+ 2 %0,2

Eğitim Durumuna Göre Dezavantajlı Birey Sayısı
EĞİTİM SAYI ORAN
Okur Yazar Olmayan 38 % 5,1
İlkokul 263 %35,2
İlkokul Terk 30 %4
Ortaokul 139 %18,6
Lise 144 %19,3
Meslek Lisesi 15 %2
Ön Lisans 56 %7,5
Lisans 52 %7
Diğer 10 %1,3

Engel Durumuna Göre Dezavantajlı Birey Sayısı
ENGEL GRUBU SAYI ORAN
Bedensel-Ortopedik Engelli 52 % 33,5
Görme Engelli 22 %14,2
İşitme Engelli 12 %7,7
Zihinsel Engelli 8 %5,2
Ruhsal Engelli 21 %13,5
Süreğen Kronik 32 %20,6
Dil Konuşma 8 %5,2

Not: Bazı bireyler birden fazla engelli kategorisine dahildir.

Proje faaliyetleri kapsamında dezavantajlı bireylere yönelik 18 ayrı bilgilendirme toplantısı düzenlenmiş olup 540 bireye ulaşılmıştır. Bilgilendirme toplantılarında Büyükşehir Belediyesi, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ve Kayseri Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından  sunulan hizmetler konusunda ayrıntılı bilgiler aktarılmıştır.
 

Kayseri Belediyesi

Kayseri Belediyesi

Proje kapsamında kamu kurum ve kuruluşları, işverenler ile sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla 4 ayrı çalıştay düzenlenmiştir. Bu çalıştaylarda:

 1. Kayseri işgücü piyasasının ihtiyacı olan mesleklerin neler olduğu
 2. Dezavantajlı bireylere hangi mesleklerin uygun olduğu konuları belirlenmeye çalışılmıştır.

Yine proje kapsamında Büyükşehir Belediye personeline, kamu kurum ve kuruluşları ile kamuoyuna yönelik 6 ayrı farkındalık ve bilgilendirme toplantıları ile basına yönelik 4 ayrı basın bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir.

Eğitimlere Katılan Birey Sayısı

 
KURS VE EĞİTİMLER SAYI
Girişimcilik Eğitimi 18
Temel Bilgisayar Eğitimi 202
Oryantasyon Eğitimi 106
Bireysel Rehberlik 106
Grup Rehberliği 91
Meslek Eğitimi 94
Toplam 617

Mesleki Eğitime Katılan Birey Sayısı
MESLEKLER KİŞİ SAYISI
4-6 Yaş Çocuk Eğitimi 21
Aşçı Yardımcılığı 3
İğne Oyası 7
Ev Yemekleri Hazırlama 2
Saç Bakım-Cilt Bakımı 1
Ev Tekstili 5
Hazır Giyim 11
Hasta Kabul İşlemleri 44
Toplam 94

19 Ağustos 2014 yılında başlayan İSKEP projesi, öngörülen tüm faaliyetlerin tamamlanmasıyla 19 kasım 2016 yılında sona ermiştir. Proje sonucunda Engelliler Şube Müdürlüğü bünyesinde BEDESTEM(Belediye Sosyal Destek ve Rehberlik Merkezi) kurularak faaliyet göstermeye devam etmektedir
Engelliler Koordinasyon Şube Müdürlüğü İş Akış Şeması