2464 sayılı Belediye gelirleri Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, Belediye gelirleri ilgili diğer kanun, tüzük, yönetmelik ve kararların uygulanması vergi, resim, harç ücret, pay, ceza vs. gibi her türlü belediye gelirleri kanununda öngörülen süreler içerisinde tahsilâtın sağlanmasını uygulamaktır. Borç ve tahsilât bilgi alma, Banka, Vezne, İcra ve dış tahsilât hizmetlerini yerine getirmek.

Yapılan İşin Nevi Personel Adı Soyadı Telefon Oda No Seyyar Tahsildar

İcra ve Tahsilat Şube Müdürü

Adem Ünlü

207 15 82

117

 

İcra Tahsilat Şefi

Halit Güneş

207 15 84

116

 

Kira-Arsa-Ecri-Misil-Haciz İşlem ve Bilgileri Posta Tebligat

Hatice Öğrüce

207 15 83

116

Ahmet Karasungur

Web Vezne-Banka Tahsilat-Takip-İlan reklam-Etv-Ysv-Devir-Haciz İşlem ve Bilgileri Posta Tebligat

Filiz Demirbaş

207 15 83

116

 

Para Cezaları- Çevre Kirliliği Haciz İşlem ve Bilgileri- Önleme Geliri- Posta Tebligat

Erol Atılgan

207 15 83

116

 

Haciz İşlem ve Bilgileri- Hal Rüsum Haciz İşlem ve Bilgileri- Hobi Bahçesi- Sdyp Genel Evrak

Dilek Akgümüş

207 15 83

116

 

Belediye İçi Vezne (bütün gelirler tahsilâtı)

Fevzi Tokgöz

207 15 86

2.Kat

 

Belediye İçi Vezne (peşin tahakkuk girişi saysis)

Ekrem Güngör

207 15 86

2.Kat

 

Mezarlık İçi Vezne (mezarlık gelirleri tahsilâtı)

M.Harun Ünlü

207 15 36

2.Kat

 

İtfaiye İçi Vezne (esenlik kurumlar geliri tahsilâtı)

Yaşar Eralemdar

207 15 20

2.Kat

 
İcra ve Tahsilat Şube Müdürlüğü İş Akış Şeması