Belediyemiz mülklerinin kiralama ile her türlü işlemlerinin yapılarak tahakkuk (her türlü yasal prosedürün tamamlanması ile kesinleşen alacağın tahsil edilebilme safhasına getirilmesi) aşamasına getirilmesi.

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince gelir getirici ihalelerin hazırlık, geliştirme ve sonuçlandırma işlemlerinin yapılması.

2464 sayılı Kanun gereğince Belediye vergilerinin tarh, tebliğ ve tahakkuk işlemlerinin yapılması.

Belediyemiz mülklerinin 3. şahıslarca kullanılmasından dolayı ecrimisil işlemlerinin gerçekleştirilmesi.

Belediyemiz vergileri ile ilgili uzlaşma komisyonunun sekretere hizmetlerini yerine getirmek.

Yapılan İşin Nevi Personel Adı Soyadı Telefon Oda No

Kiralamalar ve İhale İşlemeleri

Yusuf Yıldız
Erhan Güneş

207 15 87

111

Belediye Vergileri ve Reklam İşlemleri

Yaşar Süllü
Halit Sarı

207 15 88

113

Ecrimisli İşlemleri

Oktay Dulda

207 15 88

113

Uzlaşma Komisyon İşlemleri

Zehra Gül Yıldız

207 15 88

113

Gelir Şefi

Mustafa Kavi

207 15 87

111

Gelir Müdürü

Necati Akkaya

207 15 85

112

Gelir Şube Müdürlüğü İş Akış Şeması