A) CENAZE HİZMETLERİ

1-GÖMME İZİN KÂĞIDI (DEFİN RAPORU) NASIL ALINIR

* Ölüm olayı evde meydana gelmiş ise sağlık Bakanlığının, Ölüm Bildirim Sistemi ( ÖBS )   nin 0543 431 38 00 numaralı telefondan hekim çağrılarak Gömme İzin Kağıdı alınır.
* Ölüm olayı her hangi bir hastanede meydana gelmiş ise söz konusu Hastanenin düzenleyeceği Gömme İzin Kâğıdı alınır.
* Adli vakalarda, Adli Tıp Kurumunun vereceği “ Gömme İzin Kâğıdı “ alınır.
* Yurt dışından gelen cenazeler için, Havalimanı doktorunun düzenleyeceği Defin raporu alınır.
* Düşük veya ölü doğumlar için, ilgili tabibin düzenleyeceği belgenin alınması yasa gereğidir.

2- CENAZE DEFİN İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR

İlgili tabipten alınan Gömme İzin Kâğıdı (Defin Raporu) ile mezarı varsa mezar tahsis belgesi ile Mezarlıklar Müdürlüğü’ne müracaat edilir. Mezarı yoksa cenaze yakınının istediği bir mezarlıktan mezar tahsisi yapılır.
Cenaze yakını vatandaşlarımızın istekleri doğrultusunda cenazenin bulunduğu yerden alınması, cenazenin yıkanması, cami ve mezarlığa nakledilmesi, mezarın açılarak hazırlanması ve cenazenin defnedilmesi ile talep üzerine cenaze defni anındaki tüm dini vecibeler ve hizmetler, programlandığı şekilde kurumun ilgili personelleri tarafından ifa edilir.

Cenaze anında yapılan bu hizmetler-dini vecibeler  ( Mezar bedeli hariç ) tamamen ÜCRETSİZDİR.

Mezar fiyatları, her yıl Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından belirlenip uygulamaya konulur. Güncel fiyat bilgisi almak için Alo 188 yada 0352 336 20 36 nolu numaralardan iletişime geçebilirsiniz.

Cenaze defni haftanın yedi günü mesai saatleri (08.00 – 17.00) içerisinde yapılır.
Ayrıca  ALO 188 cenaze hattı veya 0(352) 336 20 36 nolu telefonlarla mesai saatlerinde vatandaşlarımız ilgililere ulaşıp taleplerini bildirebilirler.

Kısaca; cenazesi olan bir vatandaşımız, sadece Gömme İzin Kâğıdının  (Defin Raporu) aslı ile varsa Mezar Tahsis Belgesinin aslının, yoksa defin yapılacak mezarın ücreti ile Mezarlıklar Müdürlüğüne müracaat etmesi yeterlidir. Bundan sonraki bütün işlemler talepler doğrultusunda görevlilerimiz tarafından yapılmaktadır
 
3- CENAZE VUKUUNDAN DEFİNE KADAR DİKKAT EDİLECEK DİĞER HUSUSLAR

Mezarlıklarla ilgili tüm işlemler, (ödemeler dâhil) Mezarlıklar Müdürlüğünde yapılmaktadır.
Cenazenin, daha önceden gömülmüş bir yakınının üstüne defin edilmesi talep edilirse; ikinci defnin yapılabilmesi için en son defin tarihinden itibaren 5 yıl geçmiş olması şartı aranır. Bunun için de mezarın Kullanma Belgesi aslının ibraz edilmesi gerekmektedir.
Mezar kullanma hakkını almış olan kişi, kendi mezarına akrabalarından ölenlerin defin edilmesini talep edecek olursa; Nüfus Kâğıdı aslı ve Mezar Kullanma Belgesi aslı ile Müdürlüğümüzce düzenlenen farklı kişinin defnedildiğine dair tutanak tanzim edilerek defin yapılması mümkün olur.
Varisi olduğu bir mezara defin yapılmak istenen cenazenin yakınları, Nüfus Müdürlüğünden alacakları Aile Toplum Kâğıdı ile cenazelerini ilgili mezara defnedebilirler.
Hizmetlerimizin ifasında görev alan personellerimiz. (Definden ve cenaze yıkamadan sorumlu her türlü görevlilerimiz) maaşlarını Belediyeden veya Belediyeye ihale ile iş yapan şirketlerden almaktadırlar.

Cenaze iş ve işlemleri sırasında veya sonrasında vatandaşlarımızın, gelenek ve örfümüze
yanlış olarak yerleşmiş olan bahşiş, ıskat veya helallik adı altında personelimize ödeme yapmamaları, kurumumuzun daha verimli hizmet sunmasını sağlayacaktır.

Mezarlıklar Müdürlüğümüze bildirilen tüm cenaze isimleri,www.kayseri.bel.trİnternet adresinden Camiikebir ve Hunat Camilerinin önündeki elektronik panolarda yayınlanmaktadır.

4- DEFİN YAPILACAK MEZARLIĞIN SEÇİLMESİ

Müdürlüğümüz görevlileri mümkün olduğunca vatandaşlarımızın talebi doğrultusundaki mezarlıklara cenaze defin edilmesini sağlamaya çalışmaktadırlar. Defin yapılmaya müsait olan mezarlıklardan, vatandaşın adresine yakın ve talebine uygun mezarlar tahsis edilmektedir.
Defin yapılan mezar, yeni alınmış ise 20 – 25 gün sonra mezar Kullanım Belgesini vatandaşlarımız Mezarlıklar Müdürlüğünden alabilirler.

5- MEZAR İNŞAATININ YAPILMASI

Mezar Kullanım Belgesi ile mezar yerinin kullanma hakkını satın alan vatandaşlarımız, mezar lahitini ya kendileri bizzat yaparlar veya mezarlıklarda mezar inşaatı yapan ruhsatlı ustalara mezarlarını yaptırırlar. Mezar lahitini kendileri yapan şahıslar, yapım ruhsatını kendisi veya anlaştığı usta (Firma) ücretini yatırarak alırlar. Ruhsat belgesi almadan inşaat yapan kişilere Belediye Zabıtasınca ceza zaptı düzenlenir.
Diğer önemli bir husus ise, Mezar Yeri Kullanma Belgesindeki mezar ölçüleri dışında ya da fazla mezar yeri çevirenlerin mezarları yıktırılır.
 
B) HİZMETLER HAKKINDA GENEL BİLGİ

1952 yılında kurulan Mezarlıklar Müdürlüğü, Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde ve Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına bağlı olarak Mezarlık hizmetleri konusunda verilen görevleri yerine getirmektedir.

Mezarlıklar Müdürlüğü; hastane ve diğer sağlık kuruluşları tarafından ‘Defin izin kâğıdı‘ düzenlenerek sevk edilen veya vatandaşlar tarafından ‘gömme izin kâğıdı’ ile başvurusu yapılan cenazelerin, cenaze ve defin hizmetlerini yapmak, cenaze kayıtlarını tutmak, cenaze isimlerini internet ve elektronik panolarda yayınlamak, mezar yerini bilemeyen vatandaşlara yardımcı olmak, yeni mezarlık alanları ihdas ederek hizmete sunmak ve mezarlıkların temizlik, bakım - onarım hizmetleri ile ağaçlandırma ve yeşil alan oluşturmak, bakımını yapmakla sorumlu olduğu hizmetleri ifa eder.
Mezarlıklar Şube Müdürlüğü tarafından günlük ortalama 10 defin işlemi yapılmaktadır.

Mezar fiyatları, her yıl Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından belirlenip uygulamaya konulur. Güncel fiyat bilgisi almak için Alo 188 yada 0352 336 20 36 nolu numaralardan iletişime geçebilirsiniz.BELEDİYEMİZE BAĞLI MEZARLIKLARIMIZ

1. Şehir Mezarlığı

a) Eski Mezarlık ve Taşlıburun mevkii olmak üzere iki bölümden oluşan mezarlığımız Şehit Nazım Miralay Bulvarı ve Hacılar İlçemizin yolu üzerinde yer almaktadır. (Asri Mezarlık olarak da adlandırılmaktadır.)
Eski mezarlık mevkii iki kapıdan, Taşlıburun mevkii ise yedi kapıdan oluşmaktadır.
Yukarıda adı geçen mezarlığımız toplam 853.000 m² olup, yaklaşık 80.000 adet mezar bulunmaktadır.

b) Şehir Mezarlığı Taşlıburun Mevkiinde yer alan Kimsesizler (Garipler) Mezarlığımız kimsesi olmayan vatandaşlarımıza hizmet verilmektedir. Cenazenin, yıkanıp defnine kadar olan tüm hizmetleri Müdürlüğümüzce tamamen ücretsiz yapılır. Beş yıl geçtikten sonra başka bir cenaze üzerine defnedilebilir. Garipler mezarlığında bulunan mezarların üzeri kalıcı olarak yaptırılamaz taş dikilemez.
 
2. Gesi- İldem Mezarlığı

Adından da anlaşılacağı gibi İldem Mahallesi bitişiğinde olup, Gesi yolu üzerinde yer alan mezarlığımız 2006 yılında kullanıma başlanmıştır. 85.600 m² ve 15.000 mezar kapasitelidir. 

3. Argıncık Mezarlığı

Argıncık bölgesinde buğdaylı mahallesi yolu üzerinde yer almaktadır. Toplam 50.000 m² alana sahip olan mezarlığımız 15.300 mezar kapasitelidir.

4. Bülbülpınarı Mezarlığı

Erkilet bölgesinde ve Botaş Tesisleri yakınında bulunan mezarlığımız 66.000 m² ve 24.000 mezar kapasitelidir.5. Ambar Mezarlığı

Anbar mahallesinde yer alan bu mezarlığımız toplam 20.577 m² alandan oluşmaktadır. Demirciler sitesi yanında yer alan mezarlıkta 2.500 adet mezar bulunmaktadır. (Köy statüsünde iken kullanılan mezarların kayıtları olmadığı için bu sayıya girmemiştir.)6. Gayri Müslim Mezarlığı

Cafer bey mahallesinde hizmet vermektedir. Toplam 7.300 m² alandan oluşmaktadır. Cenaze vukuunda defin yapılacak mezar yerlerimiz mevcuttur.

7. Cenaze Taşıma ve Yıkama araç filosu

Mezarlık Şube Müdürlüğümüz 14 adet cenaze taşıma ve 2 adet cenaze yıkama aracı ile vatandaşlarımıza hizmet vermektedir.8. Taziye Evleri
 
Şehir Mezarlığına defni yapılan cenazelerin yakınlarına taziye dileklerini sunmak için 2 adet taziye evi bulunmaktadır.9. Asri Mezarlık Camii
 
Asri Mezarlık içerisine yapılan cami ile, mezarlık içerisinde bulunan gasilhanede yıkama ve kefenleme işlemleri yapılan naaşların cenaze namazlarının kılınması ve böylece işlemlerinin, vatandaşlarımıza modern bir cenaze hizmeti verilmesi amaçlanmaktadır. Selçuklu motiflerinden esinlenerek modern bir dekorasyon anlayışıyla inşa edilen camimizin toplam kullanılabilir alanı 1.000 m² dir. Geçmişten esintiler taşıyan modern bir yorum ve mimari tasarıma sahip olan camimizde hat ve tezyinat işlemeleri, cnc kesim korkuluk ve paneller, camiye özgü tasarlanan aydınlatma elemanları, minber ve mihrabı bulunmaktadır.

10. Asri Mezarlık Abdesthane ve Tuvalet
 
Şehir mezarlığı girişinde bulunan abdesthane ve Tuvaletler şık bir iç dekorasyona sahip olarak abdesthanelerde bulunan sıcak su ile konforlu abdest alma imkanı sunulamaktadır. Hem bay hem de bayan abdesthane alanlarının bulunduğu yapı 150 m² alana sahiptir.

MEVZUAT

1. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
2. Mezarlıkların Korunması Hakkında Kanun
3. Mezarlık Yerlerinin İnşası ile Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmelik (Bakanlıkça hazırlanan)
4. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü Yönetmeliği
5. Personel Yönetmeliği