1- HİZMETLER HAKKINDA GENEL BİLGİ

1952 yılında kurulan Mezarlıklar Müdürlüğü, Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde ve Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına bağlı olarak Mezarlık hizmetleri konusunda verilen görevleri yerine getirmektedir.

Mezarlıklar Müdürlüğü; hastane ve diğer sağlık kuruluşları tarafından ‘gömme izin kâğıdı‘ düzenlenerek sevk edilen veya vatandaşlar tarafından ‘gömme izin kâğıdı’ ile başvurusu yapılan cenazelerin, cenaze ve defin hizmetlerini yapmak, cenaze kayıtlarını tutmak, cenaze isimlerini internet ve elektronik panolarda yayınlamak, mezar yerini bilemeyen vatandaşlara yardımcı olmak, yeni mezarlık alanları ihdas ederek hizmete sunmak ve mezarlıkların temizlik, bakım - onarım hizmetleri ile ağaçlandırma ve yeşil alan oluşturmak, bakımını yapmakla sorumlu olduğu hizmetleri ifa eder.
Mezarlıklar Şube Müdürlüğü tarafından günlük ortalama 7 defin işlemi yapılmaktadır.2- BELEDİYEMİZE BAĞLI MEZARLIKLARIMIZ

1. Şehir Mezarlığı

a) Eski Mezarlık ve Taşlıburun mevkii olmak üzere iki bölümden oluşan mezarlığımız Şehit Nazım Miralay Bulvarı ve Hacılar İlçemizin yolu üzerinde yer almaktadır. (Asri Mezarlık olarak da adlandırılmaktadır.)
Eski mezarlık mevkii iki kapıdan, Taşlıburun mevkii ise yedi kapıdan oluşmaktadır.
Yukarıda adı geçen mezarlığımız toplam 1.020.000 metrekare olup, yaklaşık 80.000 adet mezar bulunmaktadır.
Eski mezarlık mevkiinde define hazır 1 adet mezar 2500,3500 ve 4000, TL (3 kategori) ve Taşlıburun mevkiinde 1 adet mezar 2000 TL olarak fiyat uygulaması yapılmaktadır. (Bu fiyatlar 2011 yılına aittir.)

b) Şehir Mezarlığı Taşlıburun Mevkiinde yer alan Kimsesizler (Garipler) Mezarlığımız kimsesi olmayan vatandaşlarımıza hizmet verilmektedir. Cenazenin, yıkanıp defnine kadar olan tüm hizmetleri Müdürlüğümüzce tamamen ücretsiz yapılır. Beş yıl geçtikten sonra başka bir cenaze üzerine defnedilebilir. Garipler mezarlığında bulunan mezarların üzeri kalıcı olarak yaptırılamaz taş dikilemez.

2. Gesi- İldem Mezarlığı

Adından da anlaşılacağı gibi İldem Mahallesi bitişiğinde olup, Gesi yolu üzerinde yer alan mezarlığımız 2006 yılında kullanıma başlanmıştır. 85.600 metrekare ve 15.000 mezar kapasitelidir. 5.000 adet mezar yapılıp vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur.

3. Argıncık Mezarlığı

Argıncık bölgesinde buğdaylı mahallesi yolu üzerinde yer almaktadır. Toplam 92,000 metrekare alana sahip olan mezarlığımız 15300 mezar kapasitelidir.

4. Bülbülpınarı Mezarlığı

Erkilet bölgesinde ve Botaş Tesisleri yakınında bulunan mezarlığımız 133,000 metrekare ve 24000 mezar kapasitelidir. Toplam 2000 adet mezar yapılıp vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur.

5. Anbar Mezarlığı

Anbar mahallesinde yer alan bu mezarlığımız toplam 11,500 metre kare alandan oluşmaktadır. Demirciler sitesi yanında yer alan mezarlıkta 2500 adet mezar bulunmaktadır. (Köy statüsünde iken kullanılan mezarların kayıtları olmadığı için bu sayıya girmemiştir.)

6. Gayri Müslim Mezarlığı:

Cafer bey mahallesinde hizmet vermektedir. Toplam 7300 metre kare alandan oluşmaktadır. Cenaze vukuunda defin yapılacak mezar yerlerimiz mevcuttur.

Tüm mezarlıklarımızda mezar yapım alanı ve yapılmış hizmete hazır boş mezar bulunmaktadır.

Gesi-İldem, Argıcık, Bülbülpınarı ve Anbar mezarlıklarında cenaze olmadan alınacak 1 adet mezara 750 TL fiyat uygulaması yapılırken, cenaze anında, defin yapılan mezar 125 TL ve yanındaki alınacak diğer mezarlar 750 TL olarak belirlenmiştir. (Bu fiyatlar 2011 yılına aittir)
Mezar fiyatları, her yıl Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından belirlenip uygulamaya konulur.
 

3- GÖMME İZİN KÂĞIDI (DEFİN RAPORU) NASIL ALINIR

1- Ölüm olayı evde meydana gelmiş ise, ölüye ait nüfus kâğıdı aslı, aslı yoksa nüfus kayıt örneği ile mesai saatleri dâhilinde bağlı bulunduğu Aile Hekimliğine başvuru yapılır. Hafta sonu veya mesai dışında ise devlet hastanesi bünyesindeki Adli Tıp Birimine başvurularak Gömme İzin Kâğıdı alınır.
2- Ölüm olayı her hangi bir hastanede meydana gelmiş ise söz konusu Hastanenin düzenleyeceği Gömme İzin Kâğıdı alınır.
3- Adli vakalarda, Adli Tıp Kurumunun vereceği “ Gömme İzin Kâğıdı “ alınır.
4- Yurt dışından gelen cenazeler için, Havalimanı doktorunun düzenleyeceği Defin raporu alınır.
5- Düşük veya ölü doğumlar için,ilgili tabibin düzenleyeceği belge alınması yasa gereğidir.

4- CENAZE DEFİN İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR

İlgili tabipten alınan Gömme İzin Kâğıdı (Defin Raporu) ile mezarı varsa mezar tapusu alınarak Mezarlıklar Müdürlüğü’ne müracaat edilir. Mezarı yoksa cenaze yakınının istediği bir mezarlıktan mezar tahsisi yapılır.
Cenaze yakını vatandaşlarımızın istekleri doğrultusunda cenazenin bulunduğu yerden alınması, cenazenin yıkanması, cami ve mezarlığa nakledilmesi, mezarın açılarak hazırlanması ve cenazenin defnedilmesi ile talep üzerine cenaze defni anındaki tüm dini vecibeler ve hizmetler, programlandığı şekilde kurumun ilgili personelleri tarafından ifa edilir.

Cenaze anında yapılan bu hizmetler-dini vecibeler (Mezar ve Kefen bedeli hariç) tamamenÜCRETSİZDİR.

Cenaze defni haftanın yedi günü mesai saatleri (08.00 – 17.00)içerisinde yapılır.
AyrıcaALO 188cenaze hattı veya336 20 36nolu telefonlarla mesai saatlerinde vatandaşlarımız ilgililere ulaşıp taleplerini bildirebilirler.

Kısaca; cenazesi olan bir vatandaşımız, sadece Gömme İzin Kâğıdı (Defin Raporu) 'nın aslı ile varsa Mezar Kullanım Belgesinin aslının, yoksa defin yapılacak mezarın ücretini alarak Mezarlıklar Müdürlüğüne müracaat etmesi yeterlidir. Bundan sonraki bütün işlemler talepler doğrultusunda görevlilerimiz tarafından yapılmaktadır.5- CENAZE VUKUUNDAN DEFİNE KADAR DİKKAT EDİLECEK DİĞER HUSUSLAR

Mezarlıklarla ilgili tüm işlemler, (ödemeler dâhil) Mezarlıklar Müdürlüğünde yapılmaktadır.
Cenazenin, daha önceden gömülmüş bir yakınının üstüne defin edilmesi talep edilirse; ikinci defnin yapılabilmesi için en son gömülme tarihinden itibaren 5 yıl geçmiş olması şartı aranır. Bunun için de mezarın Kullanma Belgesi aslının ibraz edilmesi gerekmektedir.
Mezar kullanma hakkını almış olan kişi, kendi mezarına akrabalarından ölenlerin defin edilmesini talep edecek olursa; Nüfus Kâğıdı aslı ve Mezar Kullanma Belgesi aslı ile Müdürlüğümüzce düzenlenen farklı kişinin defnedildiğine dair tutanak tanzim edilerek defin yapılması mümkünolur.
Varisi olduğu bir mezara defin yapılmak istenen cenazenin yakınları, Nüfus Müdürlüğünden alacakları Aile Toplum Kâğıdı ile ispat ederek cenazelerini ilgili mezara defnedebilirler.
Hizmetlerimizin ifasında görev alan personellerimiz. (Definden ve cenaze yıkamadan sorumlu her türlü görevlilerimiz) maaşlarını Belediyeden veya Belediyeye ihale ile iş yapan şirketlerden almaktadırlar.
Cenaze iş ve işlemleri sırasında veya sonrasında vatandaşlarımızın, gelenek ve örfümüze yanlış olarak yerleşmiş olan bahşiş, ıskat veya helallik adı altında personelimize ödeme yapmamaları, kurumumuzun daha verimli hizmet sunmasını sağlayacaktır.

Mezarlıklar Müdürlüğümüze bildirilen tüm cenaze isimleri,www.kayseri.bel.tr.İnternet adresinden Camiikebir ve Hunat Camilerin önündeki elektronik panolarda yayınlanmaktadır.

6- DEFİN YAPILACAK MEZARLIĞIN SEÇİLMESİ

Müdürlüğümüz görevlileri mümkün olduğunca vatandaşlarımızın talebi doğrultusundaki mezarlıklara cenaze defin edilmesini sağlamaya çalışmaktadırlar. Defin yapılmaya müsait olan mezarlıklardan, vatandaşın adresine yakın ve talebine uygun mezarlar tahsis edilmektedir.
Defin yapılan mezar, yeni alınmış ise 15–20 gün sonra mezar Kullanım Belgesini vatandaşlarımız Mezarlıklar Müdürlüğünden alabilirler.7- MEZAR İNŞAATININ YAPILMASI

Mezar Kullanım Belgesi ile mezar yerinin kullanma hakkını satın alan vatandaşlarımız, mezar lahitini ya kendileri bizzat yaparlar veya mezarlıklarda mezar inşaatı yapan ruhsatlı ustalara mezarlarını yaptırırlar. Mezar lahitini kendileri yapan şahıslar, yapım ruhsatını kendisi veya anlaştığı usta (Firma) ücretini yatırarak alırlar. Ruhsat belgesi almadan inşaat yapan kişilere Belediye Zabıtasınca ceza zaptı düzenlenir.
Diğer önemli bir husus ise, Mezar Yeri Kullanma Belgesindeki mezar ölçüleri dışında ya da fazla mezar yeri çevirenlerin mezarları yıktırılır.MEVZUAT

1. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
2. Mezarlıkların Korunması Hakkında Kanun
3. Mezarlık Yerlerinin İnşası ile Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmelik (Bakanlıkça hazırlanan)
4. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü Yönetmeliği
5. Personel Yönetmeliği