Asfalt Şube Müdürlüğünün Görevleri

  • Asfalt yapımında kullanılacak malzemeleri temin etmek.(Astar,Bitüm,Agrega vs.)
  • Kullanılacak asfaltın üretimini yapmak.
  • Asfalt yapımına hazır edilen yolların şartnamesine uygun olarak asfaltlanmasını temin etmek.
  • Yükleniciye yaptırılan işlerde kontrollük hizmetlerini yerine getirmek.
  • Görev alanı dahilindeki yolların bakım ve onarımını yapmak.
  • Araç ve makinelerin tamir ve bakımını yapmak

Asfalt Üretim Ve Serim Faaliyeti

Gürpınar Beldesi yakınlarında belediyemize ait Gürpınar Konkasör tesislerinde Asfalt İçin gerekli Agreganın üretim ve depolama işleri yapılmaktadır.

Konkasör tesislerinde üretilen malzeme asfalt şantiyemize nakledilerek belediyemize ait asfalt plentinde bitümle karıştırılmakta, asfalt üretilmektedir.

Şehrimizde bulunan ana arterler, dünya standartlarına uygun şekilde 9 cm kalınlığında Bitümlü Temel, 8 cm kalınlığında, Binder 4 cm kalınlığında aşınma tabakası olmak üzere, üç tabaka halinde toplam 21 cm kalınlığında asfalt tabakası ile kaplanmaktadır.

İSFALT ve Asfaltla ilgili diğer kurumların asfalt teknolojisinde geliştirdiği yenilikler tarafımızca sürekli olarak takip edilmekte, şehrimizde de uygulanmaktadır.

Belediyemiz, Aşınma tabakası diye tabir ettiğimiz asfaltın üst tabakasında TMA (Taş Mastik Asfalt) adı verilen asfalt tipini ülkemizde uygulayabilen nadir belediyeler arasındadır.

Bu kaplama türüne örnek olarak Meydan, İstasyon Caddesi, Hastane Caddesi, Havaalanı Yolunu gösterebiliriz.

2009 yılı asfalt üretimimiz 220.000 Ton dur. Belediyemizce 2009 yılında 122.653 mt. yol asfaltlanmıştır.

Kayseri Belediyesi