SELÇUKLU UYGARLIĞI MÜZESİ (GEVHER NESİBE KÜLLİYESİ)

Gevher Nesibe Hatun Külliyesi Anadolu Selçuklu Sultanı 1. Gıyaseddin Keyhüsrev’in Sultanlığı zamanında Kardeşi Gevher Nesibe Sultan adına yaptırılmıştır. Taç kapısının üzerindeki mermer kitabesinde; “Kılıçarslan’ın oğlu, dinin ve dünyanın koruyucusu büyük Sultan Keyhüsrev zamanında -zamanı daim olsun- Kılıçarslan’ın kızı, din ve dünyanın ismeti Melike Gevher Nesibe’nin -Allah sizin için onu razı kılsın- vasiyeti üzerine 602  ‘1205-1206’ yılında bu şifahanenin inşasına ittifak etti.” İfadesi geçmektedir.
Tarihte; Gevher Nesibe Şifahiyesi, Kayseri Darüş-şifası, Şifa Hatun Medresesi, Kayseri Maristanı, Darüş-şifa Medresesi, Çifte Medrese, Çifteler, Gıyasiye ve Kayseri Tıbbiyesi gibi adlarla anılmıştır.

Kayseri Belediyesi

İçerisinde; Medrese, Şifahane, Mescid, Hamam, Bimarhane (akıl hastaları bölümü) ve Gevher Nesibe’ye ait Kümbet de bulunan yapı Osmanlı Devleti’nin son dönemlerine (1890) kadar hizmet vermiştir.
2010 yılında Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Vakıflar Kayseri Bölge Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile “Selçuklu Uygarlığı Müzesi” ne dönüştürülmek üzere 10 yıllığına kiralanmıştır. Kayseri Büyükşehir Belediyesince 4 yıllık çatı, elektrik, teşhir, tanzim ve Eser projeleri sonucunda 21 Şubat 2014 tarihinde hizmete açılmıştır.

Kayseri Belediyesi

Müzeyi 01.01.2016 - 31.12.2016 tarihleri arasında 71.803 yerli 1.223 yabancı olmak üzere toplamda 73.026 kişi ziyaret etmiştir. 21 Şubat 2017 tarihine kadar 3 yıllık sürede toplamda 300 bin ziyaretçi sayısına ulaşmıştır.

Kayseri Belediyesi

Müzede 579 eser ve 75 sikke uzman personel tarafından incelenmiş Selçuklu Dönemini kapsayan önemli bir koleksiyon oluşturularak müze teşhirine dâhil edilmiştir. Belli bir senaryo dâhilinde sergilenen bu eserler içerisinde Pişmiş Topraktan; Tabaklar, Çanaklar, Kâseler, Kandiller, Maşrapalar, Çömlekler, Vazolar, Koku Kapları, Cam eşyalar, Taş ve Mermerden mezar taşları, Metal eserler ise; Taslar, Kaplar, Kâseler, Kazanlar, Lengerler, Havanlar, Kandiller, Buhurdanlar, Şamdanlar, Yağdanlıklar, Tepsiler, Testiler, Sürahiler, Ağırlıklar, Kilitler, Tutamaklar, Kemer Tokaları, Amuletler, Aynalar, Bilezikler, Yüzükler, Zihgirler (Okçu Yüzükleri), Figürinler, Objeler ve Sikkeler sergilenmektedir.

Arkeoloji Müzesi’nden 75 eser ve 90 sikke sergiye dâhil edilmiştir.

Kayseri Belediyesi

Kayseri’de Ticaret “Kültepe’den Selçukluya“ Anadolu’da Ticaret “Terazi Ağırlıkları ve Tartı Aletleri” olmak üzere iki büyük süreli sergide toplamda 600’e yakın eser sergilenmektedir. Bu eserler tartı ve ağırlık malzemeleri olup M.Ö. 3000 ile M.S. 1300 yılları arasını kapsamaktadır.

Kayseri Belediyesi

Dijital uygulamalar ise “el evamirül alaiyye fil umurül alaiyye, El hıyel el hendesiye, Varka ile Gülşah mesnevisi” gibi Selçuklu dönemi yazmalar dijital olarak sergilenmekte; ayrıca Topkapı Sarayı Müzesi, Süleymaniye Kütüphanesi, Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, Millet Kütüphanesinden Selçuklu dönemi yazmalarının dijitalleri temin edilerek yine Selçuklu Uygarlığı Müzesinde sergilenmektedir.
Dünyanın ilk ve tek Selçuklu Müzesi’nde etkivizyon, hologram,  etkileşimli masa, mimari eserler inceleme sistemi, sanal kıyafet, sihirli duvar ilaç yapımı, animasyonlar, geçmişten günümüze eser inceleme sistemleri, etkileşimli harita ve zaman çizelgesi gibi birçok dijital uygulama mevcuttur. 2800 metrekarelik bir alana sahip olan müzede 1 adet açık kafeterya, 1 adet müze mağazası ve çocuk eğitim faaliyetlerinin yapıldığı 1 adet atölye ve eğitim sınıfı da vardır. Bununla birlikte görme engelli ziyaretçilerimiz için görme engelli yolları oluşturulmuş, Sergilenmekte olan eserlerin birebir kopyaları üretilerek onların bir anlamda hissederek görmeleri sağlanmış ve açıklayıcı metinler Braille alfabesi kullanılarak eklenmiştir.
Avrupa’da 500 yıl öncesinde akıl hastaları türlü işkenceler maruz bırakılarak (İngiltere Bedlam Hastanesi) ilmî olmayan gerekçelerle çoğu zaman diri diri yakılarak öldürülürken; günümüzden 810 yıl öncesinde Anadolu’da akıl hastalarının tedavi edildiği, Müslim-Gayrimüslim ayrımı yapılmadan ve kimseden ücret talep edilmeden herkesin tedavi gördüğü tıp eğitimi dahi verilen, hastalıkları ilmi yöntemlerle tedavi eden bir hastane (Gevher Nesibe Darüşşifası) halka hizmet vermekteydi.
Mimari açıdan büyük öneme sahip olan yapıda dört eyvanlı plan şeması iki bölümde de uygulanan, günümüze gelen Anadolu’daki tek yapı örneğidir. Avrupa’da bu tip ikiz yapıların mimari örnekleri, 1334 tarihinde Floransa’da ve 1457 tarihinde de Milano’da yapılmıştır.
Müze Pazartesi günleri ve Dini Bayramların ilk günleri dışında tüm günler açıktır. Müzede 1 yönetici, 1 sanat tarihçi, 1 eğitmen, 2 rehber, 4 güvenlik, 1 temizlik personeli, 1 teknik personel, 1 müze mağazası personeli hizmet vermektedir.

KAYSERİ LİSESİ MİLLİ MÜCADELE MÜZESİ

Okul, 1893 yılında Kurşunlu Camii civarındaki Seyfullah Efendi Konağı’nda "Derece-i Ula Mekteb-i Mülkiye İdadisi" adıyla hizmete girdi. Üç yıl rüştüye, 2 yıl idadi olmak üzere 5 yıl süreli bir okuldu. Öğrenci sayısının artması üzerine neo-klasik üsluptaki mevcut okul binasının temeli 1903’te atıldı. 2. Abdülhamid Döneminde 1904 yılında önce birinci kat tamamlandı. 1915 yılında "Sultani"’ye dönüştürüldü. İkinci kat ise 1916 Yılında 5. Mehmed Reşad döneminde tamamlandı. Kurulduğu günden itibaren, Ermeni ve Rumlara yönelik kurulmuş olan Talas Amerikan Okulu ile rekabet etti. Balkan Savaşı ve I. Dünya Savaşı okulun öğrenci sayısın azalmasına neden oldu. 1921 yılında okul Ankara Sultanisi ile birleştirilip 12 yıllık tam teşkilâtı yatılı sultanî durumuna getirildi
İstiklal Savaşı devam ederken 24 Temmuz 1921’de TBMM’nin hükümet merkezini Kayseri’ye taşıma kararı vermesi üzerine lise binası TBMM toplantıları için hazır hale getirildi. Ancak Sakarya Savaşı’nın kazanılması üzerine hükümetin Kayseri’ye taşınması kararından vazgeçildi. Okulun son sınıf öğrencilerinin tamamı eğitimlerini yarıda bırakıp cepheye gittiği ve Sakarya Muharebesi'nde şehit düştükleri için 1921’de okul mezun vermedi. Bu kahramanlık hikâyesini şair Cahit Külebi, müfettişlik yaptığı sırada okulun kayıtlarını incelerken ortaya çıkardı. Savaşta şehit düşen öğrenciler anısına okul bahçesinde bir anıt mevcuttur.

Kayseri Belediyesi

1922’de Kayseri Lisesi’ne edebiyat öğretmeni olarak atanan ve 2 yıl görev yapan şair Faruk Nafız Bey, savaşta şehit düşen öğrencilerin anısına "Kayseri Lisesi Marşı"nı yazdı. Okulda, ileride tanınmış bir şair olacak Behçet Kemal’in öğretmeni oldu
1923 yılında okulun adı "Sultani" 'den "Lise" 'ye dönüştürüldü. 14 Ekim 1924'te Mustafa Kemal Paşa, eşi Latife Hanım ile birlikte çıktığı yurt gezisinde Kayseri’yi ziyareti sırasında Kayseri Lisesi’ni de ziyaret etti. Okulun öğrencisi Behçet Kemal’in yaptığı konuşma ile açılan törende Mustafa Kemal’i çok duygulandıran bir müsamere sergilendi. Mustafa Kemal Paşa, memnuniyetinin ifadesi olarak okula bir yağlıboya tablosunu hediye etti. 
Okul, 1935-1936 ders yılında kız ortaokulu ile birleştirildi. 1959 yılında bünyesinde bir Akşam Lisesi açıldı; 1982’de Akşam Lisesi kapatıldı. 1994-1995 öğretim yılında bünyesinde “Yabancı Dil Ağırlıklı” bölüm açıldı. 2005-2006 yılında "Anadolu Lisesi haline geldi.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli eğitim Müdürlüğü arasında yapılan protokol neticesinde 02.05.2016 tarihinden itibaren Milli Mücadele Müzesi olarak halkımızın ziyaretine açılmıştır. 22.02.2017 tarihine kadar 60.000 kişi tarafından ziyaret edilmiştir.

Kayseri Belediyesi

Milli Mücadele Müzesi; Milli Mücadele Dönemi ve Kayseri Lisesi Eğitim Tarihi dönemi olmak üzere 2 ana kısımdan oluşmaktadır.
Milli Mücadele bölümünde ise İtilaf Devletlerinin işgalleri, Anadolu ahalisinin işgallere tepkisi, Kayseri’nin Milli Mücadele döneminde yeri ve önemi anlatılmakta ve dönem ile alakalı Türk Silahlı Kuvvetleri arşivinden alınarak kurgulanmış filmler, sinevizyon bölümünde gösterilmektedir.
1921 tarihinde Düşman kuvvetlerinin Ankara’ya gelme ihtimaline karşı meclisin Kayseri’ye taşınması planlanmış ve Kayseri Lisesi Meclis binası olarak hazırlanmıştır. Ancak Sakarya Zaferi Meclisin Kayseri’ye taşınmasını durdurmuştur. Meclis Kürsüsünün replikası mevcut sergi senaryosu dâhilinde yeniden oluşturulmuştur.  Bununla birlikte 1921 tarihinde son sınıf öğrencilerinin tamamı Sakarya Savaşına gitme kararı almış, hiçbiri tekrar geriye dönmemiş ve şehit düşmüşlerdir. Şehitlerimizin alamamış oldukları diplomaları sembolik olarak sergilenmektedir.

Kayseri Belediyesi

Kayseri Lisesi Tarihi kısmında; Ünlü Mezunlar, laboratuar malzemeleri, okul malzemeleri, daktilolar, kupalar, resimler sergilenmekte ve sözlü tarih çalışmaları yapılmaktadır. 
Mavzer Tüfek ve mermileri, mataralar, Toplu Tabancalar, Mühimmat Sandıkları, Top Mermileri, Kamalar, Sıhhiye Çantaları… vb eserler sergilenmektedir.
Envanterinde 100 civarı Milli Mücadele dönemi eseri ile 1300 civarı Kayseri Lisesi Tarihi ile alakalı eserleri bünyesinde bulundurmaktadır. Envanteri geliştirme çabaları devam etmektedir.
İçerisinde 1 adet çocuk atölyesi, 1 adet müze mağazası ve 1 adet müze kafeteryası bulunmaktadır.

Kayseri Belediyesi

Müze pazartesi günleri ve dini bayramların ilk günleri dışında tüm günler açıktır. 1 yönetici, 1 eğitmen, 1 sanat Tarihçisi, 4 Güvenlik Personeli, 1 kafeterya personeli, 1 mağaza personeli, 2 temizlik personeli olmak üzere 11 personel görev yapmaktadır.

KENT VE ŞEHİR REHBERİ (KADİR HAS KENT VE MİMARSİNAN MÜZESİ)

Kent ve Şehir  Rehberi (Kadir Has Kent ve Mimarsinan Müzesi); insanların yaşadıkları kentler hakkında kente ait tarihi, coğrafyası ekonomisi, tarımı, sanayisi, kültürü, doğal güzellikleri ve mutfak kültürü gibi konuların yanı sıra Belediyemizce gerçekleştirilen yatırımların ve hizmetlerin de tanıtımının, toplu olarak gelen ziyaretçilere sunulduğu görsel ve işitsel yöntemlerle anlatılmış interaktif uygulamaların yer aldığı bir yapıdır. 
18 Mayıs 2003 tarihinde ziyaretçilerin hizmetine ve beğenisine sunulmuştur. Kent ve Mimarsinan Şehir Rehberi yaklaşık olarak 400 metrekare bir alana kurulmuş olup 2 kattan oluşmaktadır. Kent ve Mimarsinan Rehberine gelen ziyaretçilerimiz Kayseri’ye ait konularda görsel ve işitsel yöntemlerle Türkçe ve İngilizce olmak üzere bilgi alabilmektedir.
Bununla birlikte Müze Modern müzecilik anlayışını karşılayamadığından; Belediyemizce Eski Kayseri Mahallesinde yeni bir Kent Müzesi için çalışmalar başlatılmıştır.
01.01. 2016 – 31. 12. 2016 tarihleri arasında 11.255 yerli 1.082 yabancı olmak üzere 12.337 kişi Kent ve Mimarsinan Kent ve Şehir Rehberini (Kayseri Kent ve Mimarsinan Müzesini) ziyaret etmiştir.
Müze Dini Bayramlar, Pazar ve Pazartesi günleri dışında tüm günleri 09:00-17:00 saatleri arası açıktır. Müzede 3 personel görev yapmaktadır.