1.İncesu Belediyesinin, Kızılören Mahallesi merkezinde 353, 354, 934 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
2.Etüd ve Projeler Daire Başkanlığının, Taceddin Veli Mahallesinde mini terminal projesinin yapılabilmesi için gerekli imar planı değişikliklerinin yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
3.Talas Belediyesinin, Alaybeyli Mahallesi, 107 ada, 76 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
4.Melikgazi Belediye Meclisinin 05.09.2017 tarih 380, 381, 384, 388, 389,  390 ve 393 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
5.Melikgazi Belediye Meclisinin 07.09.2017 tarih, 415 ve 417 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
6.Talas Belediye Meclisinin 05.09.2017 tarih, 93 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
7.Kayseri Erciyes Kış Sporları Turizm Merkezinin bulunduğu alanda, Kayseri-Develi yolunun oteller bölgesinin kuzeyindeki kısmının fiili duruma istinaden civarı ile birlikte düzenlenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
8.Kocasinan İlçesi, Karpuzatan Düz Mahallesinde, mülkiyeti Belediyemize ait 1511 ada 44 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.