1.Melikgazi Belediye Meclisinin 02.01.2018 tarih, 3 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
2.Melikgazi İlçesi, Erciyes Mahallesinde mülkiyeti şahıslara ait olan 8386 ada 4 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda mülkiyet sahipleri 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
3.Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığının, UKOME kararı ile uygulanmasına karar verilen projelerin uygulanabilmesi için imar plan tadilatının yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
4.Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığının, Kocasinan İlçesi, Erkilet Mahallesi, 581 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda çevre düzeni planı ve nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
5.Yeşilhisar Belediyesinin, Yeşilhisar İlçesi, Kılcan Mahallesinde mülkiyeti Yeşilhisar Belediyesine ait muhtelif ada ve parsellerin bulunduğu alanda çevre düzeni planı ve nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
6.Melikgazi Belediyesinin, Karacaoğlu Mahallesinde 7010 ada 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
7.Melikgazi İlçesi, Selimiye Mahallesi, 10001 ada, 1 ve 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanın bir kısmında İl Emniyet Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında yapılan protokol gereği 5216 Sayılı Kanunun 7-c Maddesine istinaden 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
8.Melikgazi Belediyesinin, Şehit Nazım Bey ve Taceddin Veli Mahallelerinde 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
9.Talas Belediyesinin, Kiçiköy Mahallesi'nde yer alan 883 ada, 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
10.Talas Belediyesinin, Kuruköprü Mahallesi'nde yer alan 117 ada, 4 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
11.Talas Belediyesinin, Mevlana Mahallesi'nde yer alan 402 ada, 2 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
12.Melikgazi Belediye Meclisinin 05.02.2018 tarih, 31, 32, 33, 34, 38 ve 39 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
13.Kocasinan Belediye Meclisinin 05.02.2018 tarih, 25, 26 ve 27 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
14.Develi Belediye Meclisinin 03.01.2018 tarih, 12 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
15.Özvatan Belediye Meclisinin 09.01.2018 tarih, 12 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
16.Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığınca yürütülmekte olan Sahabiye-Fatih Kentsel Dönüşüm Projeleri kapsamında, kentsel dönüşüm ve gelişim projesi 2. Etap uygulama esaslarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
17.Kocasinan, Melikgazi ve İncesu Belediyesi sınırları içerisinde, Ankara-Kayseri karayolu ve Niğde-Kayseri karayolunun birleştiği alan ve civarındaki bölgede planlar arasındaki bütünlüğünün ve ilçe sınırlarının kesiştiği alandaki uyumsuzlukların giderilmesi amacıyla 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
18.Develi Belediyesinin, Fenese Aşağı Mahallesinde bulunan bir alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
19.Hacılar Belediyesinin, Yediağaç Mahallesi, 4515 ada, 36 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda Hacılar Belediye Meclisinin 05.02.2018 tarih, 14 sayılı ortak işbirliği kararına istinaden 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliklerinin Belediyemiz tarafından yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
20.Sarıoğlan Belediyesinin, mülkiyeti Sarıoğlan Belediyesine ait, Sarıoğlan İlçesi, Palas Mahallesi, 6497 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
21.Yahyalı Belediyesinin, Fetullah Mahallesi 577 ada 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
22.İncesu Belediye Meclisinin 02.01.2018 tarih, 9 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
23.İncesu Belediye Meclisinin 02.01.2018 tarih, 10 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
24.Hacılar Belediye Meclisinin 05.02.2018 tarih, 14 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
25.Hacılar Belediye Meclisinin 05.02.2018 tarih, 15 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
26.Develi Belediye Meclisinin 05.02.2018 tarih, 20 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
27.Sarıoğlan Belediye Meclisinin 05.02.2018 tarih, 17 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
28.Kocasinan Belediyesinin, Ankara-Kayseri Karayolu üzerinde, Yemliha yerleşiminde yaklaşık 100 hektarlık alanda imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
29.Bünyan Belediyesinin, Akmescit Mahallesi, 101 ada, 194 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
30.Belediyemiz sınırları içerisinde uygulanacak Kayseri Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği'nin hazırlanması amacıyla konuya ilişkin gerekli çalışmaların yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
31.Kocasinan Belediyesinin, Pervane Mahallesinde muhtelif ada ve parsellerde "Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı" ilan edilmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
32.Melikgazi İlçesi’nde plan onama sınırı içerisinde kalan yerlerde Kayseri İl genelinde koordinat sistemleri ve pafta bütünlüğünün sağlanması amacıyla 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının yeni paftalara işlenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
33.Fen İşleri Daire Başkanlığının, şehrimizin batı kısmında bulunan Organize Sanayi Bölgesini şehrin doğu tarafına bağlayacak imar planlarında 30 metre genişliğindeki yolun açılabilmesi için kot farkından dolayı katlı kavşak yapılabilmesi için 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
34.Bünyan Belediye Meclisi’nin 02.06.2017 tarih, 58 sayılı kararına istinaden Bünyan İlçesi Yenice ve Bayramlı Mahalleleri sınırları içerisinde yer alan yaklaşık 5,9 hektarlık alanda, “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı” ilan edilmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
35.Pınarbaşı İlçesi, K.Gümüşgün Mahallesinde bulunan 93 ada, 7, 8 parsel ve civarındaki alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
36.Kocasinan ve Melikgazi Belediyesi sınırları dahilinde, Mimarsinan kavşağının güneyinde, Yıldızevler, Germir ve Yıldırım Beyazıt Mahallesi sınırları içerisinde, Sivas Caddesinin doğu ve batısında kalan alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
37.Melikgazi Belediyesinin, Altınoluk Mahallesinde 12493 ada 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
38.Özvatan Belediyesinin, mülkiyeti Özvatan Belediyesine ait, Özvatan İlçesi, Alparslan Mahallesi (tapuda Cumhuriyet Mahallesi), 272 ada, 19 ve 21 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda ilave imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
39.Melikgazi Belediyesinin, Gültepe Mahallesinde 8906 ada 1, 2 ve 3 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
40.Bilgi İşlem Daire Başkanlığının yeniden hazırlanan Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.
41.Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığının yeniden hazırlanan Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinin görüşülmesi.
42.KASKİ Yönetim Kurulunun 05/03/2018 tarih ve 73 nolu kararı ile Büyükşehir Belediye Meclisine sunulmak üzere karar verilen ‘‘Kredi Kullanımı (İller Bankası)’’ konusunun, 2560 sayılı kanunun (Değişik 3009) 6 ncı maddesinin (m) bendi gereğince görüşülerek bir karara varılmak üzere KASKİ Genel Kurulu sıfatıyla görüşülmesi talebi.
43.KASKİ Yönetim Kurulunun 05/03/2018 tarih ve 77 nolu kararı ile Büyükşehir Belediye Meclisine sunulmak üzere karar verilen ‘‘Kredi Talebi (İller Bankası)’’ konusunun, 2560 sayılı kanunun (Değişik 3009) 6 ncı maddesinin (m) bendi gereğince görüşülerek bir karara varılmak üzere KASKİ Genel Kurulu sıfatıyla görüşülmesi talebi.
44.Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2017 yılı Mali Destek Programı kapsamında Ajansa sunulacak olan “Büyükşehir Meslek Akademisi” ve “Pınarbaşı Mezbahane” projelerinde kurumumuz adına projelerin uygulanmasına, projelerde kurumumuzu temsile, ilzama ve projelerin belgelerini imzalamaya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterinin yetkili kılınması talebinin görüşülmesi.
45.Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2017 yılı Mali Destek Programı kapsamında Ajansa sunulacak olan "Felahiye Kadın Kalkınma Kooperatifinin Kurulması ve Yöresel Ürünlerin Üretimi" projesinde proje ortağı olunmasına, eş finansmanının karşılanmasına, projede kurumumuzu temsile, ilzama ve proje ile ilgili belgeleri imzalamaya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterinin yetkili kılınması talebinin görüşülmesi.
46.Pınarbaşı İlçesi Büyükgümüşgün ve Aşağıkaragöz Mahallelerinde bulunan regülatör sulama tesislerinin yenilenmek üzere DSİ’ye devredilmesi konusunda hazırlanan devir sözleşmesini imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı veya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterine imza yetkisi verilmesi talebinin görüşülmesi.
47."Kayseri Kardeşlik Platformu" projesi kapsamında kullanılmak üzere banka hesabı açılarak şartlı bağışların kabul edilmesi talebinin görüşülmesi.
48.Başkan Danışmanı olarak görev yapmak üzere karşılıklı sözleşme akdedilecek olan Dursun ÇİÇEK’e takdir edilecek brüt ücretin belirlenmesi talebinin görüşülmesi.
49.Kocasinan Belediye Meclisinin 05.03.2018 tarih, 35, 36 ve 37 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.

                                                                                                                                   EK GÜNDEM
 
 
1.(50) Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yaptırılması planlanan At Çiftliği Projesi kapsamında, Belediyemiz ile taraflar arasında işbirliği protokollerinin imzalanması için Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
2.(51) Mülkiyeti Otmanoğlu Camii Vakfına ait taşınmazın, Altınoluk Hobi Bahçesine ilave olarak düzenlenmek üzere Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında yapılacak olan kiralama protokolünü imzalamaya Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı veya görevlendireceği kişi yada kişilere yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
3.(52) Femaş Metal San. ve Tic. A.Ş. firmasının Sahabiye Mahallesinde yapılacak Camii için, isminin Recep Mamur Camii olması şartıyla yapacağı şartlı bağışın kabul edilmesi talebinin görüşülmesi.
4.(53) Melikgazi Belediyesinin, 27.02.2018 tarih ve 357 Sayılı Encümen Kararına istinaden Yenimahalle Mahallesinde yapılan 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Madde uygulamasında DOP %40 oranını sağlaması için Melikgazi İlçesi Talas Mahallesi 3272 numaralı parsel ile Yenimahalle Mahallesinde muhtelif ada ve parsellerdeki mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait hisselerin DOP’a tahsisinin sağlanması talebinin görüşülmesi.
5.(54) Melikgazi Belediyesinin, 1/25000 ölçekli nazım imar planı plan hükümlerinde değişiklik yapılması talebinin görüşülmesi.
6.(55) Melikgazi Belediyesinin, Altınoluk Mahallesinde mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait 3432 ada 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
7.(56) Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğünün, Erenköy Mahallesinde 4592 ada 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
8.(57) Kocasinan Belediyesinin, Kocasinan İlçesi, Uğurevler Mahallesinde, 3257 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ve 19 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
9.(58) Kocasinan Belediyesinin, Kocasinan Belediyesi, Alsancak Mahallesinin kuzeyinde, ‘‘Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” ilan edilen alanda imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
10.(59) İlimiz, Kocasinan İlçesi, Erkilet Mahallesinde yaklaşık 9,7 hektarlık alan ve Kayseri İli Melikgazi İlçesi Köşkdağı Mahallesinde yaklaşık 1,1 hektarlık alanda 5393 sayılı Yasa'nın 73. Maddesinde izah olunduğu şekilde Erkilet ve Köşkdağı Mahallelerinde Kentsel Dönüşüm Proje alanı ilan edilmesi talebinin görüşülmesi.
11.(60) İlimiz, Kocasinan İlçesinde Cırkalan Mahallesinde yaklaşık 5 hektarlık alanda, 5393 sayılı Yasa'nın 73. Maddesinde izah olunduğu şekilde Cırkalan Mahallesi Kentsel Dönüşüm Proje alanı ilan edilmesi talebinin görüşülmesi.
12.(61) Kocasinan Belediyesinin, Ahievran Mahallesinde, Bakanlar Kurulu’nun 24.11.2014 tarih, 2014/7031 sayılı kararına istinaden 24.12.2014 tarih, 29216 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak “Riskli Alan” ilan edilen alanda imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
13.(62) Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş.'nin, Kocasinan İlçesi, Şeker Mahallesinde, 4677 ada, 1 parsel, 4678 ada, 1 parsel, 4685 ada, 1 parsel, 4687 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
14.(63) Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığı’nın, Talas İlçesi Mevlana Mahallesinde bulunan Dağıstan Caddesi devamındaki öneri İmar Planlarında belirtilen yolun ve civarının, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına işlenmesi talebinin görüşülmesi.
15.(64) Yahyalı Belediyesinin, Yahyalı İlçesi, 100. Yıl Mahallesi, 62 ada 44 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
16.(65) Enerjisa Enerji Üretim A.Ş.’nin, Yahyalı İlçesi, Yenice ve Çamlıca Mahalleleri sınırları içerisindeki alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
17.(66) Yahyalı Belediyesinin, Yahyalı İlçesi, 100. Yıl Mahallesinde bulunan bir alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
18.(67) Yahyalı Belediyesinin, Yahyalı İlçesi, 100. Yıl Mahallesinde bulunan 10 metre genişliğindeki yolun kaydırılması hususunda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
19.(68) Pınarbaşı Belediyesinin, Karahacılı Mahallesinde mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 126 ada, 50 parselin bulunduğu alanda ilave 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.
20.(69) Pınarbaşı Belediyesi’nin, Yenicami Mahallesinde 144 ada, 12, 13, 14 parselin, 255 ada, 12 parselin bulunduğu alanlarda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
21.(70) İncesu Belediyesinin, Aksubağları Mahallesi, 240 ada, 8, 9 parsel ve Furunönü Mahallesi, 421 ada, 37 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan civarında İncesu Belediye Meclisinin 05.03.2018 tarih, 37 sayılı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planların birlikte yapılması yönündeki ortak işbirliği kararına istinaden, gerekli imar planı değişikliklerinin yapılması talebinin görüşülmesi.
22.(71) Tomarza Belediyesinin, Tomarza İlçesi, 1. Mıntıka Mahallesi 309 ada 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
23.(72) Tomarza Belediyesinin, Tomarza İlçesi, Dadaloğlu Mahallesi 155 ada 1 ve 2 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
24.(73) Melikgazi Belediye Meclisinin 05.03.2018 tarih, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 ve 68 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
25.(74) Melikgazi Belediye Meclisinin 08.03.2018 tarih, 94, 96, 97, 98, 99, 100 ve 101 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
26.(75) Kocasinan Belediye Meclisinin 08.03.2018 tarih, 49, 50, 51, 52, 53 ve 54 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
27.(76) Talas Belediye Meclisinin 05.03.2018 tarih, 22, 23, 24, 25, 26 ve 27 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
28.(77) Develi Belediye Meclisinin 05.03.2018 tarih, 28 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
29.(78) Develi Belediye Meclisinin 05.03.2018 tarih, 29 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
30.(79) Pınarbaşı Belediye Meclisinin 08.03.2018 tarih, 11 ve 12 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
31.(80) Pınarbaşı Belediye Meclisinin 08.03.2018 tarih, 16 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
32.(81) Pınarbaşı Belediye Meclisinin 08.03.2018 tarih, 17 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
33.(82) Pınarbaşı Belediye Meclisinin 08.03.2018 tarih, 18 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
34.(83) Özvatan Belediye Meclisinin 05.03.2018 tarih, 20 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
35.(84) İncesu Belediye Meclisinin 05.03.2018 tarih, 37, 39, 40 ve 41 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
36.(85) Yeşilhisar Belediye Meclisinin 05.02.2018 tarih, 15 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
37.(86) Sarız Belediye Meclisinin 02.03.2018 tarih, 10 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
38.(87) Tomarza Belediye Meclisinin 01.11.2017 tarih, 50 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
39.(88) Özvatan Kaymakamlığı ve Tarım İlçe Müdürlüğü tarafından yürütülen Geleneksel Üretimin tescillenmesi amacıyla Bal ve Çömlek Peynirinin Coğrafi İşaretleme projesi kapsamında Büyükşehir Belediyesinin katkı sağlaması talebinin görüşülmesi.