1. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, 5393 Sayılı Kanunun 41. maddesi gereğince, hazırlanan Belediyemizin 2008 Mali Yılı Taslak performans Proğram teklifinin görüşülmesi.
 2. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, 5393 Sayılı Kanunun 41. maddesi gereğince, hazırlanan Kocasinan Belediyesinin 2008 Mali Yılı Performans Proğram teklifinin görüşülmesi.
 3. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, 5393 Sayılı Kanunun 41. maddesi gereğince, Melikgazi Belediyesince hazırlanan 2008 Mali Yılı performans Proğram teklifinin görüşülmesi.
 4. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun, 5393 Sayılı ve 5216 Sayılı Kanunun ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği gereğince, hazırlanan Belediyemiz, 5 adet İlçe Belediyesi ve 19 adet İlk kademe Belediyesinin 2008 Mali Yılına ait Bütçeleri ve Bütçe Kararnamelerinin görüşülmesi.
 5. Belediyemiz 2008 Mali Yılı Gelir Tarifesi Taslağının görüşülmesi.
 6. 5216 Sayılı Kanunun 15. Maddesi gereğince, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonuna üye seçiminin görüşülmesi.
 7. 5216 Sayılı Kanunun 15. Maddesi gereğince, İmar ve Bayındırlık Komisyonuna üye seçiminin görüşülmesi.
 8. 5216 Sayılı Kanunun 15. Maddesi gereğince, Ulaşım Komisyonuna üye seçiminin görüşülmesi.
 9. 5216 Sayılı Kanunun 15. Maddesi gereğince, Plan ve Bütçe Komisyonuna üye seçiminin görüşülmesi.
 10. 5216 Sayılı Kanunun 15. Maddesi gereğince, Çevre ve Sağlık Komisyonuna üye seçiminin görüşülmesi.
 11. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 14. maddesine göre, Talas Belediye meclisinin 04.09.2007 tarih ve 120 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 12. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 14. maddesine göre, Talas Belediye meclisinin 01.10.2007 tarih, 134 ve 135 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 13. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 14. maddesine göre, Gesi Belediye meclisinin 01.10.2007 tarih ve 42 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 14. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 14. maddesine göre, İncesu Belediye meclisinin 03.09.2007 tarih ve 49 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 15. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye meclisinin 01.10.2007 tarih, 106, 108 ve 109 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 16. Melikgazi belediyesi Anbar mevkii, 12 pafta, 1438 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 31 J nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 17. Kocasinan Belediyesi, Mithatpaşa Mahallesi, 4 pafta, 1 ada, 65, 68, 69, 70 ve 76 nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli 31L nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 18. Kocasinan Belediyesi, Mülkiyeti Maliye Hazinsine ait iken, İçişleri Bakanlığına (Emniyet Genel Müdürlüğü) tahsisi talep edilen Oymaağaç Köyü, Kızıltepe mevkii, 3 pafta, 1667 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli K34b-23b nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 19. Kıranardı Belediyesi, 1/25000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak 1/5000 ölçekli revizyon imar planı tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 20. Mimarsinan Belediyesi, 31-50 pafta, 294 ada 2 ve 3 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K35-d-02-c nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 21. İncesu Belediyesi, mülkiyeti Adnan GÜNEŞ ve Arif GÜNEŞ’e ait olan Örenşehir Mahallesi, 11 pafta, 376 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K34-D-10B nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 22. İncesu belediyesi, Yalçın DELİKAN petrol Ürünleri Nakliyat San.Tic. Ltd.Şti.’ne ait Örenşehir Mahallesi, 6 pafta, 1609 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K34-c-01-d nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 23. Gesi belediyesi, Bağpınar Mahallesi, 1, 4 pafta, 1532 ve 1556 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda patlayıcı madde deposu alanı olarak planlanması yönündeki karara askı ilan süresi içerisinde, Sadık ÖZKAN ve Hasan NALBANT tarafından yapılan itirazların görüşülmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 24. Melikgazi Belediyesi, Eskişehir Mevkii 531 pafta 4891 ada, 1 Parsel ve 154 Pafta , 847 ada 34,36,50,51,52,60 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 25. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 14. maddesine göre Melikgazi Belediye Meclisinin 01.10.2007 tarih, 167,168,169 ve 180 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 26. Kuşçu Belediyesi, 05.09.2007 tarih, 314 sayılı yazısı ile 269 ile 271 ve 1 parsel nolu taşınmazların üzerinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planında imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 27. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 14. maddesine göre, İncesu Belediye Meclisinin 01.10.2007, 51 ve 05.10.2007 tarih ve 60 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 28. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 14. maddesine göre, Turan Belediye Meclisinin 01.10.2007 tarih ve 19 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 29. Kayseri Kızılay Derneği Kayseri Şube Başkanlığı, Kızılay Hastanesi’nin bulunduğu civarda, yeni açılacak bir caddeye Halit NARİN isminin verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyon raporunun görüşülmesi.
 30. 07-11 Ekim 2007 tarihleri arasında raylı sistemle ilgili İtalya’ya 24-27 Ekim 2007 tarihleri arasında Almanya’ya Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanı Arif EMECEN, Raylı Sistem Şb.Müd.V. Semaattin ÖZTÜRK ve Elektronik Müh. Ümüt MUTLU’nun Encümence görevlendirildiği hususunda Meclisin bilgilendirilmesi.
 31. Mimarsinan Belediyesinin 2007 yılı Mali Bütçesine 400.000.00YTL ek bütçe yapılması talebinin görüşülmesi.

EK GÜNDEM :

 1. (32) 5216 Sayılı Kanunun 14. maddesine istinaden, Gesi Belediyesinin 2007 yılı Bütçesine 500.000,00YTL Ek Bütçe yapılması talebinin görüşülmesi.
 2. (33) Zincidere Belediye sınırları içerisinde yer alan ve 3. Arkeolojik Sit Alanı ile ilgili olarak koruma amaçlı imar planı “Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin hazırlanması Gösterimi, Uygulaması, Denetimi ve Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmeliğinin” 4. ve 5. maddesine istinaden İller Bankası Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan planın görüşülmesi,
 3. (34) Talas Belediyesi Yenidoğan Mahallesi, 77 Pafta 1119 ada, 1 Parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K35-d-06b nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi.
 4. (35) 23-29 Ekim tarihleri arasında Almanya’nın Münih kenti ile Finlandiya’nın Helsinki şehrinde son teknoloji üretimi İtfaiye araçlarını ve İtfaiye teşkilatını yerinde incelemelerde bulunmak üzere belirtilen tarihlerde Büyükşehir Belediye meclisi toplantı halinde olmadığından, Encümen’in 17.10.2007 tarih ve 46-748 Sayılı kararı ile yurt dışına görevlendirilen Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet ACER, İtfaiye Daire Başkanı Aytekin KAHRAMAN ve İtfaiye şube Müdür V. Mustafa Metin KIZILKAN’ın görevlendirilmeleri hususunda Meclisin bilgilendirilmesi.
 5. (36) 5393 Sayılı Belediye Kanunun 52. maddesi ve 21.10.2006 tarih ve 26326 Sayılı Belediye İtfaiye yönetmeliğine dayanılarak hazırlanan İtfaiye yönetmeliği taslağının görüşülmesi
 6. (37) 5393 Sayılı Belediye Kanunun 75. Maddesinin a fıkrasına istinaden Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Karayolları Genel Müdürlüğünü temsilen Karayolları 6. Bölge Müdürlüğünce müştereken yapılacak olan Kayseri Kuzey Çevre Yolunun Mimarsinan Kavşağı noktasında köprülü kavşak imalatının yapılarak kamuya kazandırılması ile ilgili olarak hazırlanan protokol de, Mimarsinan Köprülü kavşak imalatında ihtiyaç duyulan tahmini 10.800.000,00YTL’ nin 1.000.000,00YTL kısmının Belediyemizce karşılanması için hazırlanan protokolü Kayseri Büyükşehir Belediyesi adına imzalamaya; Büyükşehir Belediye Başkanı Av. Mehmet ÖZHASEKİ veya yetki vereceği kişi yada kişilere imza yetkisinin verilmesi.
 7. (38) 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü yönetmeliğinin 36. maddesine istinaden; 40.000.000YTL ödeneğinin Ulaştırma Dairesi Başkanlığı Bütçesinden tenzil edilerek Ekli Listede Belirtilen Birimlerin Harcama kalemlerine aktarılması talebinin görüşülmesi.
 8. (39) 5216 Kanunun 14. maddesine göre, Hacılar Belediye Meclisinin 05.11.2007 tarih ve 34 Sayılı kararının incelenmesi.
 9. (40) 5216 Kanunun 14. maddesine göre, Hacılar Belediye Meclisinin 05.11.2007 tarih ve 35 Sayılı kararının incelenmesi.
 10. (41) Büyükşehir Belediyesi, Erkilet Beldesi Bülbülpınar mevkii ve civarında ilave Revizyon nazım imar planı talebinin görüşülmesi.
 11. (42) 5216 Kanunun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin 05.11.2007 tarih, 196 ve 197 Sayılı kararlarının incelenmesi.
 12. (43) 5216 Kanunun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 05.11.2007 tarih ve 117 Sayılı kararının incelenmesi.
 13. (44) Kuruköprü Belediyesi sınırları içerisinde 1/5000 ölçekli K35-d-10-a, K35-d09-c, K35-d-10-d ve K35-d-09-b nazım imar plan paftalarında plan müellifi tarafından hazırlanan revizyon nazım imar planının görüşülmesi.