1.Meclis Üyemiz Osman KOÇ’un Meclis üyeliğinden istifa etmesinden dolayı boşalan Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğine kalan süreyi tamamlamak üzere üye seçimi yapılması talebinin görüşülmesi.
2.Kocasinan Belediyesinin, Saraybosna Mahallesi’nde, Havaalanının güneyindeki alanda imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
3.Felahiye İlçesi, Cumhuriyet ve Kale Mahallelerinde muhtelif ada ve parsellerin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
4.Develi Belediye Meclisinin 02.04.2018 tarih, 42 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
5.Develi Belediyesinin, Yeni Mahalle 2146 ada 12 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
6.Felahiye Belediyesi, Kuruhüyük Mahallesi, Köyiçi Mevkii, 131 ada, 95 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
7.Kocasinan Belediyesi, Elagöz Mahallesi, 7147 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
8.Kocasinan Belediyesi, Himmetdede Mahallesi, 5251, 5374, 5375, 5252 ve 5373 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
9.Kocasinan İlçesi, Kötügöller Mahallesi, 1167 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılmasına ilişkin Belediyemiz Meclisinin 11.06.2018 tarih, 248 sayılı kararının iptal edilmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
10.Talas İlçesi, Mevlana Mahallesi, Harami Mevkii, 492 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alandaki Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 10.09.2018 tarih, 348 sayılı kararına istinaden onanarak askı ilan edilen 1/5000 ölçekli ilave-revizyon nazım imar planı değişikliğine askı ilan süresi içerisinde şahıslar tarafından yapılan itirazlar hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
11.Talas Belediye Meclisinin 02.01.2018 tarih, 5 sayılı kararı ile 07.01.2019 tarih, 2 ve 4 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
12.Melikgazi Belediye Meclisinin 07.01.2019 tarih, 2, 3, 5, 6 ve 8 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
13.Mülkiyeti Kocasinan Belediyesine ait, Sümer Mahallesi, 1578 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
14.Kocasinan Belediyesinin, Yemliha Mahallesi, Kızılırmak Nehri üzerinde Akıncı HES Projesi kapsamında 2 adet HES planlanması için nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
15.Kocasinan Belediyesinin, Yavuz Selim Mahallesi, 6325 ada, 4 ve 6 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
16.Kocasinan İlçesi, Oymaağaç Mahallesi, 126 ada, 5 ve 6 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
17.Melikgazi Belediye Meclisinin 10.01.2019 tarih, 31 ve 32 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
18.Çalışmaları devam eden gündem maddeleri hakkında hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
19.Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yer alan muhtelif cadde ve sokaklara isim verilmesi talepleri hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.
20.Felahiye Belediye Meclisinin 03.12.2018 tarih, 38 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
21.Pınarbaşı Belediye Meclisinin 02.01.2019 tarih, 5 ve 6 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
22.İller Bankası Anonim Şirketi Mekansal Planlama Dairesi Başkanlığı’nın, Talas İlçesi Erciyes (Reşadiye) Mahallesi Koruma Amaçlı İmar Planının görüşülmesi.


                                                                                                                              EK GÜNDEM
 
1.(23) Kentsel Dönüşüm Projeleri ile ilgili olarak sınırları belirlenen alanlarda, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Milli Emlak Genel Müdürlüğü ve diğer Bakanlıklarla yapılacak protokolleri imzalamaya Büyükşehir Belediye Başkanı'na veya yetkilendireceği bir kişiye, arsa-arazi alımları ile satış, takas ve benzeri işlemleri yürütmek için Belediyemiz Encümeni’ne yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
2.(24) Kocasinan İlçesi, Erkilet Camikebir Mahallesi, 468 ve 469 numaralı parsellerin bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
3.(25) Develi İlçesi, Fenese Aşağı Mahallesi 146 ada 19 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanın Kayseri 2. İdare Mahkemesinin 2019/30E Sayılı kararına istinaden yeniden düzenlenerek planlanması talebinin görüşülmesi.
4.(26) Kocasinan Belediye Meclisinin 04.02.2019 tarih, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ve 42 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
5.(27) Melikgazi Belediye Meclisinin 04.01.2019 tarih, 41, 42, 43, 44, 45 ve 46 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
6.(28) Melikgazi İlçesi, Mimarsinan Mahallesi 1590 ada 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
7.(29) Melikgazi İlçesi, Gesi, Mimarsinan, Tavlusun, Gürpınar, Büyükbürüngüz, Yeşilyurt, Vekse, Turan, Ağırnas, Sarımsaklı Mahalleleri genelinde imarlı alanların pafta bütünlüğünün, Kayseri il genelinde koordinat sistemleri birliği ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine uygunluğunun sağlanması amacıyla 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının yeni paftalara işlenmesi talebinin görüşülmesi.
8.(30) Melikgazi İlçesi, Gökkent Mahallesi sınırları içerisinde imarlı alanların pafta bütünlüğünün, Kayseri il genelinde koordinat sistemleri birliği ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine uygunluğunun sağlanması amacıyla 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının yeni paftalara işlenmesi ve yol, kavşak düzenlemeleri hususunda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
9.(31) Melikgazi İlçesi, Hunat Mahallesi, 3426 ada, 19 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli öneri nazım imar planı hususundaki talebin görüşülmesi.
10.(32) Melikgazi İlçesi, Anbar Mahallesi, 6884 ada, 2 parsel ve Eğribucak Mahallesi, 10248 ada, 11 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanın 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına uygun olarak planlanması hususunda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
11.(33) Yeşilhisar Belediye Meclisinin 04.02.2019 tarih, 9 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
12.(34) Yeşilhisar Belediye Meclisinin 04.02.2019 tarih, 7, 8 ve 10 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
13.(35) Yahyalı İlçesi, Büyükçakır Mahallesi 144 ada 78 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
14.(36) Yahyalı Belediye Meclisinin 05.09.2018 tarih, 66 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
15.(37) Yahyalı Belediye Meclisinin 07.02.2019 tarih, 11 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
16.(38) Talas Belediye Meclisinin 04.02.2019 tarih, 20, 24, 25, 26, 27 ve 28 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
17.(39) Pınarbaşı Belediyesinin, Kaynar Mahallesi'nde yer alan 69 ada, 21 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
18.(40) Özvatan Belediye Meclisinin 04.02.2019 tarih, 15 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
19.(41) Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Dere Mahallesinde Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi sınırında bulunan koruma bandında yapılan düzenlemelerin 1/5000 ölçekli nazım imar planına işlenmesi talebinin görüşülmesi.