Gürcan SENEM

Kültür Varlıkları Daire Bşk.

1979 yılında Kayseri’de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Kayseri’de tamamladı. 2000 yılında Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji Bölümünden bölüm birincisi olarak mezun oldu. 2013 yılında Sabahattin Zaim Üniversitesi Mimarlık Fakültesi “Kent Çalışmaları ve Yönetimi” yüksek lisans programını tamamladı. 2017 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü’nü bitirdi. Tarihi ve kültürel mirasın korunması ve yaşatılmasına yönelik birçok programa gönüllü olarak dâhil oldu. 2003 yılında Kayseri Valiliği’nce yürütülen “Kent Kimliği Projesi”nde yer aldı. 2005-2013 yılları arasında Tarihi Kentler Birliğinde Arkeolog olarak görev yaptı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan Selçuklu Uygarlığı Müzesinin kuruluşunda görev aldı. 2014 -2019 yılları arasında Melikgazi Belediyesinde Kentsel Tasarım Müdürü olarak görev yaptı. 2019 Nisan ayı itibari ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kültür Varlıkları Daire Başkanlığına atanmıştır. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 14.12.2015 tarih ve 1101 sayılı kararı ile kurulan Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı , geçmişten günümüze kadar gelen çeşitli medeniyetlerin ürünü olan, mimari ve benzeri özellikler taşıyan kültür varlıklarının korunması, yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması noktasında planlı, programlı, etkin ve halk ile uyum içerisinde çalışmalar yapmak ve bu konuda hazırlanmış koruma mevzuatı, ilke kararları ve kurul kararları çerçevesinde faaliyetlerini yürütmektedir.
 
Tarihi doku ile bütünleşmiş bir kent yaşamının sunulması, kültürel değerlerin ve mekanların; bilimsel veriler ışığında yasal mevzuata uygun rehabilite edilmesi,  özgün fikir ve uygulamalar ile kent yaşamına kazandırılması ve toplumsal bilinçlenmeyi merkeze alan bir yaklaşımla korunması amaçlanmaktadır.

Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı, ilgili mevzuatlar ve yönetmeliklerde verilen hak ve yetkiler kullanılarak görevlerini gereken özen ve azami sürede yerine getirir.
 
Tarihi Eserler Bilgi Sistemi Veri Güncelleme İş Akış Şeması
Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı - Çalışma Yönetmeliği
Koruma Alanları ve Sit Alanları İş Akış Şeması
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
Maddi Destek Talebi İş Akış Şeması
Basit Onarım Başvuru Formu
Basit İş Akış Şeması
Maili İnhidam İş Akış Şeması
Restorasyon İş Akış Şeması
KUDEB Yönetmeliği
 

YAYINLARIMIZ

KUDEP KİTAPÇIĞI
GERMİR KİTABI


Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı Binası

Kültür Varlıkları Dairesi Başkanlığı İletişim

Adres    : Şehit Nazımbey Mah. Setenönü Cad. No:91 Melikgazi/KAYSERİ
Telefon :  0 352 503 13 79 (Daire Başkanlığı)
                 0 352 503 13 78 (KUDEB Servisi)
Faks      :  0 352 503 16 96

Kültür Varlıkları Dairesi Başkanlığı Harita