İHALELER
Mülkiyeti Belediyemize ait, Kocasinan ilçesi, Beyazşehir mahallesi, 3721 ada, 4 parselde bulunan 2120,24 m2’lik, 3721 ada, 5 parselde bulunan 1999,41m2’lik ve 3721 ada, 6 parselde bulunan 2234,10 m2’lik,  Konut + Ticaret alanı arsaları 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi gereğince yapılacak “Kapalı Teklif Usulü” ihale ile satılacaktır.
İhale Tarihi ve Saati06.12.2017 / Saat 14.00
İlgili Birim / MüdürlükMali Hizmetler Daire Başkanlığı / Gelir Müdürlüğü Kat1 / No: 118
İhale ŞekliKapalı Teklif Usulü İhale
İlçe / MevkiiKocasinan / Beyazşehir
CinsiKonut + Ticaret Alanı Arsaları
Kapalı Zarf Son Müracaat Tarihi ve Saatiİhaleye katılacak olanlar Kapalı Teklif zarflarını zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanması veya mühürlenmesi suretiyle en geç ihale günü saat 11.00’e kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Encümen Başkanlığı’nın (İhale Komisyonu) sekreterya görevini yapan Kararlar Şube Müdürlüğü kalemine verecekler ve katılım belgesi alacaklardır. Saat 11.00’den sonra verilecek kapalı teklif zarfları kabul edilmeyecektir.
İhale Şarnamesi
İhale Sunumu