Belediyemize Ait Karpuzatan Tesislerinde Çevre Düzenlemesi Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler ekli dokümanda yer almaktadır. 
İhale Tarihi ve Saati27.12.2016 09:30
İlgili Müdürlük/BirimFen işleri
Şartname