Coğrafi Bilgi Sistemi; (CBS, GIS) dar anlamıyla coğrafi referanslı grafik ve grafik olmayan verilerin toplanması, saklanması, yönetimi, analizi ve çıktılarının alınması (sunulması) fonksiyonlarını yerine getiren bilgisayar donanımı, personel ve coğrafi verilerden oluşan bir organizasyondur.

Coğrafi Bilgi Sistemi dediğimiz bu sistemle kente ait altyapıların tesisi ve yönetimi, trafik problemlerinin çözümü, kaçak yapılaşmanın önlenmesi gibi çözüm bekleyen birçok sorunlara cevap bulunabilmektedir.

Coğrafi Bilgi Sistemleri olarak, Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT), Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS), Adres Kayıt Sistemi (AKS), Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS), Kimlik Paylaşım Sistemi (KPS), imar planlarının entegrasyonlarını sağlamak.

Eldeki verilerin doğru, güvenilir ve organize bir şekilde sayısal ortama aktarılarak depolanması ve paylaşıma açılması sayesinde söz konusu verilere kurum içinden veya kurum dışından hızlı ve doğru bir şekilde erişim temin edilecek, verilerin yeniden değerlendirilmesi, analizlerde kullanılması mümkün hale gelecek, inceleme ve uygulama alanlarında daha detaylı ve rasyonel çalışmaların yapılmasına imkan sağlanacaktır. Ayrıca, değişik amaçlara göre geliştirilen yazılımların kullanılmaya başlanması sonucu eldeki sayısal verilerden değişik analizlerin ve sorgulamaların doğrudan yapılması ve elde edilen sonuçların ekranda görüntülenerek istenilen çıktıların alınması mümkün hale gelecek ve geçmişten geleceğe yönelik ayrıntılı modelleme, araştırma ve analizler yapma imkanı doğacaktır.

Coğrafi Bilgi Sitemleri Şube Müdürlüğü olarak, 6360 sayılı Kanun ile 2014 yerel seçimleri itibariyle Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırlarının il mülki sınırları haline getirilmesine karar verilmiştir. Böylece, Kayseri Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan ilçe belediyesi sayısı 5’ten 16’ya çıkmıştır. Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar ve İncesu Belediyeleri bağlıyken, 6360 sayılı Kanun'dan sonra Akkışla, Bünyan, Develi, Felahiye, Özvatan, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız, Tomarza, Yahyalı ve Yeşilhisar Belediyeleri de bağlanmış ve yüzölçümü 2150 km²’den 17.193 km²’ye çıkmıştır. 5 ilçe belediyesinde 229 adet mahalle bulunurken, 11 ilçe belediyesi bağlandıktan sonra toplam 757 mahalleye çıkmıştır.

2018 yılı içinde 5393 sayılı Belediye Kanun 9. Maddesi'ne istinaden İlçe Belediyeleri Mahalle birleşmeleri ve mahalle ayırma işlemleri yapılmıştır. 2019 yılı içerisinde mahalle birleşmeleri ve ayırma işlemleri olmamıştır. 16 ilçede toplam mahalle sayımız 714 adettir.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Alan ve Nüfus Bilgileri
 

İLÇESİ ALAN (m²) ALAN (km²) MAHALLE SAYISI** NÜFUS 2018* NÜFUS 2019* NÜFUS DEĞİŞİM ORANI (%)
AKKIŞLA 414,764,645 414.76 15 6,429 6,247 -2,87
BÜNYAN 1,220,661,273 1220.66 46 31,497 30,603 -2,88
DEVELİ 1,905,005,245 1905.01 77 65,322 65,743 0,65
FELAHİYE 442,856,172 442.86 17 6,602 5,861 -11,91
HACILAR 164,700,198 164.70 12 12,426 12,414 -0,10
İNCESU 808,074,278 808.07 30 26,353 27,969 5,95
KOCASİNAN 1,556,347,903 1556.35 93 391,661 396,912 1,33
MELİKGAZİ 599,110,203 599.11 58 555,671 571,166 2,75
ÖZVATAN 236,966,227 236.97 13 5,413 4,164 -26,23
PINARBAŞI 3,414,449,589 3414.45 122 26,911 24,080 -11,12
SARIOĞLAN 703,426,504 703.43 27 16,938 14,552 -15,18
SARIZ 1,203,978,868 1203.98 44 10,098 9,583 -5,23
TALAS 445,129,909 445.13 30 157,695 163,773 3,78
TOMARZA 1,392,971,382 1392.97 54 22,808 22,166 -2,86
YAHYALI 1,798,615,472 1798.62 41 36,331 36,074 -0,71
YEŞİLHİSAR 886,010,707 886.01 35 17,525 16,098 -8,49
TOPLAM 17,193,068,575 17193.07 714 1,389,680 1,407,409 1,27


*2018 ve 2019 yılına ait Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarıdır.

** Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT) kayıtlarından alınmıştır.
 


Kent Bilgi Sistemi Afiş Baskı
Müdürlüğümüzün yaptığı işleri ve farkındalığı oluşturmak ve iç ve dış paydaşlarımızın kullanımı artırmak için https://cbs.kayseri.bel.tr web adresimizde neler yapılabilir, yapılan bilgi sistemleri ve 3B Kent Bilgi Sistem (City Surf) ile neler yapılabilir ve nelerin bulunduğunu gösteren afiş bastırıldı.Kayseri Büyükşehir Belediye Sınırı


 


Kayseri Büyükşehir Belediye Sınırı 
Kayseri Büyükşehir Belediye Sınırları İçerisindeki Mahallerin 2019 Yılı Nüfus Yoğunluğu
11 İLÇENİN NUMARATAJ ÇALIŞMALARI

Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırlarının il mülki sınırları haline getirilmesi ile birlikte Akkışla, Bünyan, Develi, Felahiye, Özvatan, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız, Tomarza, Yahyalı ve Yeşilhisar Belediyelerinin, Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT) adres ve numarataj yetkisinin, Büyükşehir Belediyesi'nde olması kaydıyla 11 İlçe Belediyesi ile birlikte yürütülmesine 12.05.2014 tarihinde, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nce karar verilmiştir. Bu tarihten itibaren cbs.kayseri.bel.tr sitesinden 11 ilçe belediyesinde çalışan numarataj yetkililerine kullanıcı adı ve şifre verilmiştir. Numarataj Yetkililerinden gelen numarataj bina talepleri, CBS Servisinde, adres kayıt sisteminden kontrol edilerek Ulusal Adres Veri Tabanı'na ve coğrafi bilgi sistemlerine girilmektedir.
Bu işlemlerin güncel doğru ve teknolojik imkanlarla yapılabilmesi için, ilçe belediyelerine internet üzerinden çalışan bir yazılım hazırlanmış ve ilçe belediyelerinde yetkili personellere bu yazılım açılmıştır. Bu yazılım ile her ilçe kendi bölgesinde uydu görüntülerine, kadastro parsel bilgilerine ve sisteme işlenen adres bileşenlerine ulaşabilmektedir.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İlçe ve Mahalle Sınırları

İlçe Belediyelerinden, Büyükşehir Belediyesi'ne Gelen Numarataj Bina (yapı) Talepler EkranıGıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından kendi projelerini gerçekleştirmek için çektirilen hava fotoğrafı (ortofoto) bulunmaktadır. Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki 16 ilçe belediyesine ait 2015 yılı hava fotoğrafı (ortofoto) Bakanlıktan resmi olarak istenmiştir. Belediyemize verilen 783 GB ve 1353 adet pafta olarak verilen Hava fotoğrafı (ortofoto) tek parça haline getirilmiştir. Hava fotoğrafı (ortofoto) adres ve numaralama çalışmaları, ilçe belediyeleri ve belediyemiz projelerinde altlık olarak kullanılmaktadır.


Kayseri Büyükşehir Belediye Sınırının 2015 Yılı Hava Fotoğrafı (ortofoto)
GPS KONUM BELİRLEME UYDU BAZLI KONUM BELİRLEME (GPS) PROJESİ

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ve Harita Genel Komutanlığı tarafından yapılan CORS-TR projesi ile sürekli sabit jeodezik GPS ağları oluşturulmuştur. 2009 yılı içerisinde alınan Profesyonel GPS’ler ile gerekli protokoller yapılarak CORS-TR projesine dâhil olunmuş olup, hâlihazır haritaların dinamik hale getirilmesi ve coğrafi bilgi sistemlerine hızlı bir şekilde veri üretmek veri güncelliğini sağlayacak şekilde teknolojik destek sağlanmıştır.

Kayseri il sınırını kapsayacak şekilde 3 tane sabit GPS referans istasyonu kurulmuştur. Bu kapsamda KCTAŞ, Kocasinan ve Melikgazi Belediyeleri ile ortak hareket edilmiştir. Bu çalışma Türkiye'de örnek teşkil edecek ortak bir çalışma olmuştur.

Noktaların Ip Numaraları ve Port Bilgileri:
 
ADI SAHİBİ KONUM IP NO PORT NO
Kayseri Sabit 1 Kayseri Büyükşehir Belediyesi Büyükşehir Belediye Binası Üzeri 212.175.131.8 2138
Kayseri Sabit 2 KCETAŞ PınarbaşıKCETAŞ Binası Üzeri 95.9.233.243 2138
Kayseri Sabit 3 Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yahyalıİtfaiye Binası Üzeri 5.11.170.239 2138


Kayseri Sabit 1 Ethernet Streaming :
 
  Mode Protokol IP Adres IP Port Mesaj Tipi
Port I1 Server TCP   2138 RTCM3.x
Port I2 Server TCP   2139 RTCM2.3
Port I3 Server TCP   2137 CMR+
Port I4 Client TCP 78.186.124.38 2136 RTCM3.x
Port I5 Server TCP   2135 ATOM


Kayseri Sabit 2 Ethernet Streaming :
 
  Mode Protokol IP Adres IP Port Mesaj Tipi
Port I1 Server TCP   2136 ATOM
Port I2 Server TCP   2137 CMR+
Port I3 Server TCP   2138 RTCM3.x
Port I4 Server TCP   2139 RTCM2.3


Kayseri Sabit 3 Ethernet Streaming :
 
  Mode Protokol IP Adres IP Port Mesaj Tipi
Port I1 Server TCP   2138 RTCM3.x
Port I2 Server TCP   2130 RTCM3.x
Port I3 Server TCP   2137 CMR+
Port I4 Server TCP   2136 ATOM
Port I5 Server TCP   2101 RTCM3.x
Port I6 Server TCP   2139 RTCM2.3


GPS Referans İstasyonu Resmi
ADRES BİLGİ SİSTEMİ
Kent Bilgi Sistemi ve Numarataj çalışmaları için en temel altlık olan Kayseri Büyükşehir Belediyesine bağlı 757 adet olan mahalle sınırlarının ve bu mahallelerin şehir içi ulaşımı sağlayan cadde, sokak, bulvar ve meydan (CSBM) ağlarının Ulusal Adres Veri Tabanına (UAVT) eşleştirilerek coğrafi bilgi sistemleri veri tabanına vektör veri haline getirme çalışmaları devam etmektedir. Bu işlem için mevcut Uydu Görüntüsü, Hâlihazır Haritalar, Ortofoto Görüntüleri ve İmar Planları gibi altlıklar ile TÜİK verileri ve İlçe Belediyelerinin ilgili verileri kullanılmaktadır. Sayısallaştırma işlemleri sonucunda oluşturulan veriler veri tabanına aktarılmakta olup, sistemin kurulmasına müteakip uluslar arası standartlara uygun WMS (Web Map Service) linkleri ile KASKİ, KayseriGaz, KCETAŞ, PTT, TELEKOM gibi adres bileşenini kullanan TUİK adres veri tabanına bağlanan İtfaiye, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Nüfus Müdürlüğü ve diğer kurum ve kuruluşların kendi bilgi sistemlerinde kullanacağı şekilde paylaşımı sağlanacaktır. Aynı zamanda da vatandaşların bu sistemden yararlanabilmesi için Kayseri 3 Boyutlu Kent Bilgi Sistemi ve cbs.kayseri.bel.tr sitesinden Nöbetçi Eczaneler, Kayseri Kent Bilgi Sstemi (2B), Kayseri Ulaşım Bilgi Sistemi, İlçe/Mahalle-Muhtar Bilgisi, Adres Kodu Doğrulama, Adres Kodu Öğrenme, Kayseri Haritaları İndir, Mezarlık Bilgi Sistemi, C.B.S. Analizleri, Mobil Uygulama için Kent Rehberi (iOS ve Android), Sayılarla Kayseri (UAVT), GPS Konum Belirleme vb. gibi uygulamalar bulunmaktadır.


3 Boyutlu Kent Bilgi SistemiBu veriler kent bilgi sisteminin sağlayacağı kent rehberi, adres bilgi sistemi ve en kısa yol sorgulamaları, navigasyon hizmetleri gibi ihtiyaçlar içinde altlık olacağından oluşturulması ve güncel tutulması önem arz etmektedir.


TARİHİ ESER VE TURİZM BİLGİ SİSTEMİ

Tarihi Eser Bilgi ve Turizm Sistemi ile Kayseri’nin tarihsel, kültürel, fiziksel ve doğal karakterini yansıtan taşınmaz kültür varlıklarının tanıtımı yapılacaktır. Bu sistemde kullanılacak akıllı harita sistemiyle hinterlant sınırları içerisinde bulunan tarihi eserlerin, gezilecek yerlerin ve konaklama alanlarının yerleri, ulaşım bilgileri, resimleri ve öznitelik bilgilerine kolaylıkla ulaşılabilmektedir.

Bu çalışmada mevcut Uydu Görüntüsü, Hâlihazır Haritalar, Ortofoto Görüntüleri, İmar Planları gibi altlıklar ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu, Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’ndan alınan veriler ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlatılan Kayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri kitabındaki bilgiler kullanılmaktadır.

Sayısallaştırma işlemleri sonucunda oluşturulan veriler veri tabanına aktarılmakta olup sistem Müzeler, Koruma Kurulu, Kültür Turizm İl Müdürlüğü, İl Özel İdaresi gibi bu bilgileri kullanan diğer kurum ve kuruluşların yararlanabileceği şekilde paylaşımı sağlanmaktadır. Aynı zamanda vatandaşların bu sistemden yararlanabilmesi için Kayseri Büyükşehir Belediyesi internet sitesinden yayınlanmaktadır.
MEZARLIK BİLGİ SİSTEMİ
Müdürlüğümüzün yürütmekte bulunduğu projelerden bir diğeri ise mezarlık bilgi sistemidir.Kent Bilgi Sistemlerinin bir aracı olan Mezarlık bilgi sisteminin amacı mezarlıkta bulunan coğrafi veri ile sözelde bulunan mezara ait tapu ve mevta bilgilerinin ilişkilendirilmesi ile ilişkilendirilen bu verinin çeşitli araçlar kullanılarak (web, kiosk ve mobil) halkın kullanımına sunulmuştur. Bu sayede kişiler çeşitli sorgulama yöntemleri ile mezara ait tapu ve mevta bilgilerine çok kolay ve istediğinde ulaşabilmektedir. Ziyaret etmek istediği mezara bir yol şeması ve yönlendirme bilgileri sayesinde çok rahat bir şekilde ulaşmaktadır.Bu kapsamda Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü ve Mezarlık Şube Müdürlüğü işbirliği ile ilk olarak şehrimizin en eski mezarlıklarından biri olan Asri Mezarlıkta çalışılmıştır. Toplam 118 ada, 4160 parsel, 74.585 mezar ve mezarlık bünyesindeki giriş kapıları, yollar ve çeşmeler çeşitli çizim programları kullanılarak ve arazi çalışmaları yapılarak sayısal hale dönüştürülmüştür. Ayrıca Gesi-İldem, Argıncık, Bülbülpınarı ve Anbar Mezarlıklarının sayısal hale getirilerek bilgi sistemi oluşturulmuştur.


KAYSERİ ULAŞIM BİLGİ SİSTEMİ (KUBİS)
Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı ile beraber yürütülen çalışmalar kapsamında Büyükşehir Belediye Sınırları içindeki tüm otobüs duraklarının yerleri ve otobüs hatlarının güzergahları veri tabanına atılmıştır. cbs.kayseri.bel.tr internet adresinden Kayseri Ulaşım Bilgi Sistemi yapılarak, otobüs, tramvay, bisiklet ve taksi kullanarak uydu görüntüsü üzerinden nereden, nereye sorgulamaları yaparak "Bineceğim En Yakın Durak", "İneceğim En Yakın Durak, "En Yakın Eczane", "En Yakın Hastane", "Durak Bilgisi Getir", "Mesafe Ölçümü Yap" ve "Haritadan Bilgi Al" sorgulamaları yapılabilmektedir. Kullanabileceğiniz araçlarda otobüs, tramvay, bisiklet ve taksi seçeneklerinden hangisini kullanmak istediğinizi seçip, mesafe ve bilet sayısını bulabilmektesiniz. Otobüs hattı saatleri, önemli yerler, adrese git, cadde, sokak, bulvar ve meydan arama, bilet satış ve dolum yerleri gibi bilgilere ulaşılabilmektedir.
DİĞER PROJELER VE HİZMETLER
Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ile ortak olarak yürütülen proje kapsamında Büyükşehir Belediye Sınırları içindeki tüm akaryakıt istasyonları sisteme atılarak ruhsatlar ve arazi kullanımları sistemden kontrol edilmektedir.

Akaryakıt ve LPG İstasyonları

  • Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ile yapılan protokol ile tapu ve kadastro bilgilerinin kurum içerisinde online olarak sorgulanması için uygulama yazılmıştır.

Tapu Kayıtlarının Online Sorgulama EkranıTapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS), idari sınırlarının belirlenmesi, ilçe belediyeleri ile birlikte yürütülen numarataj talebi ve proje çalışmalarında altlık olarak kullanılmak üzere 16 ilçe sınırının kadastrosu WMS olarak Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nden alınmaktadır. Değişen kadastro parselleri her gün indirilerek güncellenmektedir.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne Bağlı 16 İlçe Belediyesinin Kadastro Verileri


 

360° Panaromik Görüntü
Drone ile şehrin belirli noktalarında çekilen görüntüler birleştirme teknikleri ile 360° panoramik görüntüler elde edilip uygulama olarak sunulmuştur. 2019 yılı içerisinde tüm ilçe merkezleri sosyal yaşam ve gençlik merkezleri ve ilçelerde tarihi ve turistlik yerler Drone ile 360° görüntüler elde edilerek vatandaşlarımız bu uygulama ile hem web'den hemde mobilden Kayseri'yi havadan 360° panoramik görüntü ile izleyebilmektedir. https://cbs.kayseri.bel.tr web adresi içinde sunulmaktadır.

Drone İle Fotogrametrik Hava Fotoğrafı Üretimi
İnsansız Hava Aracı (İHA) ile belediyemizin çalışma yapacağı projelerde ve bilgi sistemi yapılan alanlarda çekilen görüntüler ile fotogrametrik hava fotoğrafı üretimi yapılmaktadır. Tamamen belediyemizin personeli tarafından çekip yazılımlarla işlediğimiz görüntüler https://cbs.kayseri.bel.tr adresinden vatandaşların hizmetine sunulmaktadır.

Drone ile Çekilen Fotogrametrik Hava Fotoğrafı Görüntüsü
 
Drone Çekim Görüntüsü


Harita İndir
Büyükşehir Belediye Sınırlarındaki Hacılar, İncesu, Kocasinan, Melikgazi, Talas, Özvatan, Sarıoğlan, Sarız ve Yeşilhisar Belediyelerine bağlı mahallelerin kent rehberi haritası A2, A3 ve A0 kağıt ebadında pdf ve JPG formatında birleşen ve ayrılan mahallerin kent rehber haritası güncellenerek çıktı almaya müsait olarak kullanıma sunulmuştur. Ayrıca yerli ve yabancı turistlerin yararlanacağı turizm haritası web sitemize eklenmiştir. Buna göre Kayseri kent merkezi ve çevresinin ve Kayseri ilçe haritaları farklı ölçekler ve ebatlarda hazırlanan haritalar mevcut olup, http://cbs.kayseri.bel.tr adresinden tüm uygulama ve haritalar indirilip çıktı alınabilir. Diğer ilçelere ait kent rehberi haritası arazi çalışmaları yapıldıkça vatandaşlarımızın kullanımına sunulacaktır.


 

Büyükşehir Belediye Sınırları İçerisindeki İlçeler, Kent Merkezi ve Çevresine Ait Çeşitli Ölçek ve Ebatlardaki İndirilebilir PDF HaritalarıBüyükşehir Belediye Sınırları içerisindeki İlçeler, kent merkezi ve çevresine ait çeşitli ölçek ve ebatlardaki indirilebilir PDF haritalarına ulaşmak için tıklayınız.


Kayseri İl sınırına ait Kayseri il haritası yaptırılmış
Haritada; İl sınırı, İlçe sınırı, mahalle merkez noktaları, ulaşım mesafeleri, mahalle isimleri, önemeli noktalar, ilçeler arası mesafeler bulunmaktadır. Harita; Kayseri Valiliği’ne, 16 ilçe kaymakamlıkları, 16 ilçe belediyelerine, üniversitelere ve tüm kamu kurum ve kuruluşlara verilerek resmi kurumların hizmete sunulmuştur.Türkçe ve İngilizce Turistlik Katlanabilir Cep Haritası
Yerli ve yabancı Turistlerin kent merkezini kolay gezmesi amacıyla Kayseri'nin kent merkezine ait Türkçe ve İngilizce Turistlik Katlanabilir Cep Haritası yaptırılmıştır.
Haritada, Kayseri Kültür Yolu, kent merkezinde, çoğunluğu dış kale surları içinde kalan önemli tarihi yapıların yer aldığı bölgedeki eserlerin belirli bir güzergâh çerçevesinde gezilebilmesi amacını taşımaktadır. Rota, Gevher Nesibe Medresesi’nden (Selçuklu Uygarlığı Müzesi) başlayarak, ziyaretçilerine Kayseri’nin tarihi ve kültürel güzelliklerini ortaya koyan 40 durak sunmaktadır. Kültür Yolu kapsamında, “büyük tur” olarak adlandırılan ana Kültür Yolu güzergâhı içerisinde; müzelere ve çarşılara yönelik olarak, meraklılarına özel iki ayrı ve daha kısa rota da ziyaretçilere sunulmaktadır. Türkçe ve İngilizce Kayseri Katlanabilir Cep Turizm haritasında 14 adet "Tarihi Yapıların" açıklaması turistlerin ve vatandaşın hizmetine sunulmuştur.


Kent Rehberi
Yerli ve yabancı Turistlerin kenti kolay gezmesi amacıyla Kayseri Büyükşehir Belediyesi Turistlik Kayseri Haritası broşür olarak yaptırılmıştır. Rehberde kültür yolu, ibadethaneler, okullar, hastaneler, türbe, kümbet, medrese, tarihi bina, hamam, mezarlık, tarihi çarşı, kültür merkezi, müze, resmi bina, itfaiyeler, kaymekler, hava alanı, parklar, KAYSERAY güzergahları ve ulaşım istasyonları ve Kayseri'nin doğal güzellikleri, şehrin çevresindeki eski eserler, şehir içerisindeki tarihi eserler, müzeler, şehrin önemli merkezleri, bisiklet yolları ve durakları, tramvay hat ve durakları ve AVM'ler vs. bulunmaktadır.


Türkçe ve İngilizce Turistlik Harita
Yerli ve yabancı Turistlerin kent merkezini kolay gezmesi amacıyla Kayseri kent merkezine ait türkçe ve ingilizce Turistlik Kayseri Haritası yaptırılmıştır.
Haritada, Kayseri Kültür Yolu, kent merkezinde, çoğunluğu dış kale surları içinde kalan önemli tarihi yapıların yer aldığı bölgedeki eserlerin belirli bir güzergâh çerçevesinde gezilebilmesi amacını taşımaktadır. Rota, Gevher Nesibe Medresesi’nden (Selçuklu Uygarlığı Müzesi) başlayarak, ziyaretçilerine Kayseri’nin tarihi ve kültürel güzelliklerini ortaya koyan 40 durak sunmaktadır. Kültür Yolu kapsamında, “büyük tur” olarak adlandırılan ana Kültür Yolu güzergâhı içerisinde; müzelere ve çarşılara yönelik olarak, meraklılarına özel iki ayrı ve daha kısa rota da ziyaretçilere sunulmaktadır. Türkçe ve İngilizce Kayseri Turizm haritasında 14 adet "Tarihi Yapıların" açıklaması turistlerin ve vatandaşın hizmetine sunulmuştur. 
Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü İş Akış Şeması