Coğrafi Bilgi Sistemi; (CBS, GIS) dar anlamıyla coğrafi referanslı grafik ve grafik olmayan verilerin toplanması, saklanması, yönetimi, analizi ve çıktılarının alınması (sunulması) fonksiyonlarını yerine getiren bilgisayar donanımı, personel ve coğrafi verilerden oluşan bir organizasyondur.

Coğrafi Bilgi Sistemi dediğimiz bu sistemle kente ait altyapıların tesisi ve yönetimi, trafik problemlerinin çözümü, kaçak yapılaşmanın önlenmesi gibi çözüm bekleyen birçok sorunlara cevap bulunabilmektedir.

Coğrafi Bilgi Sistemleri olarak, Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS), Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS), Adres Kayıt Sistemi (AKS), Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS), Kimlik Paylaşım Sistemi (KPS), imar planlarının entegrasyonlarını sağlamak.

Eldeki verilerin doğru, güvenilir ve organize bir şekilde sayısal ortama aktarılarak depolanması ve paylaşıma açılması sayesinde söz konusu verilere kurum içinden veya kurum dışından hızlı ve doğru bir şekilde erişim temin edilecek, verilerin yeniden değerlendirilmesi, analizlerde kullanılması mümkün hale gelecek, inceleme ve uygulama alanlarında daha detaylı ve rasyonel çalışmaların yapılmasına imkan sağlanacaktır. Ayrıca, değişik amaçlara göre geliştirilen yazılımların kullanılmaya başlanması sonucu eldeki sayısal verilerden değişik analizlerin ve sorgulamaların doğrudan yapılması ve elde edilen sonuçların ekranda görüntülenerek istenilen çıktıların alınması mümkün hale gelecek ve geçmişten geleceğe yönelik ayrıntılı modelleme, araştırma ve analizler yapma imkanı doğacaktır.

Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü olarak, 6360 sayılı Kanun ile 2014 yerel seçimleri itibariyle Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırlarının il mülki sınırları haline getirilmesine karar verilmiştir. Böylece, Kayseri Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan ilçe belediyesi sayısı 5’ten 16’ya çıkmıştır. Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar ve İncesu Belediyeleri bağlıyken, 6360 sayılı Kanun'dan sonra Akkışla, Bünyan, Develi, Felahiye, Özvatan, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız, Tomarza, Yahyalı ve Yeşilhisar Belediyeleri de bağlanmış ve yüzölçümü 2150 km²’den 17.200 km²’ye çıkmıştır. 5 İlçede 273 adet mahalle bulunurken, 11 İlçe bağlandıktan sonra toplam 759 mahalleye çıkmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanun 9. Maddesi'ne istinaden İlçe Belediyeleri Mahalle birleşmeleri ve mahalle ayırma işlemleri yapılmıştır. 16 ilçede toplam mahalle sayımız 710 adettir.

 

İLÇESİ

ALAN (m²)

ALAN (km²)

MAHALLE SAYISI**

NÜFUS 2022*

NÜFUS 2023*

NÜFUS DEĞİŞİM ORANI (%)

AKKIŞLA

414.764.645

414.76

15

5,563

6,246

11.58

BÜNYAN

1,220,668,566

1220.67

46

29.704

30,834

3.73

DEVELİ

1.920.380.208

1220.67

77

66.840

67,918

1.6

FELAHİYE

442,636,925

442.64

17

5,419

6,550

18.96

HACILAR

164,534,757

164.53

12

12,465

12,979

4.04

İNCESU

808,064,080

808.06

30

29.120

30,477

4.55

KOCASİNAN

1,556,411,680

1556.41

88

409.005

407,600

-0,34

MELİKGAZİ

598,994,431

598.99

58

594.344

585,483

-1.50

ÖZVATAN

236,965,343

236.97

13

3.819

4,523

16.92

PINARBAŞI

3.415.153.836

3415.15

122

21.240

24,172

12.93

SARIOĞLAN

703.412.124

703.41

28

13.396

15,394

13.90

SARIZ

1.203.978.952

1203.98

44

9.282

11,278

19.48

TALAS

445.132.449

445.13

30

169.214

168,172

-0.62

TOMARZA

1.392.958.623

1392.96

54

21.100

22,041

4.36

YAHYALI

1.798,168,264

1798.17

41

35.481

36,078

1.67

YEŞİLHİSAR

877,764,742

877.76

35

15.531

15,938

2.59

TOPLAM

17,199,998,625

17.200,00

710

1.441,523

1.445,683

0,29

*2022 ve 2023 yılına ait Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları


** Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) kayıtlarından alınmıştır.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Alan ve Nüfus Bilgileri
Kent Bilgi Sistemi Afiş Baskı
Müdürlüğümüzün yaptığı işleri ve farkındalığı oluşturmak ve iç ve dış paydaşlarımızın kullanımı artırmak için https://cbs.kayseri.bel.tr web adresimizde neler yapılabilir, yapılan bilgi sistemleri ve 3B Kent Bilgi Sistem (City Surf) ile neler yapılabilir ve nelerin bulunduğunu gösteren afiş bastırıldı.

 
Kayseri Büyükşehir Belediye Sınırı
 
Kayseri Büyükşehir Belediye Sınırları İçerisindeki Mahallerin 2023 Yılı Nüfus Yoğunluğu


Kayseri Büyükşehir Belediyesi İlçe ve Mahalle Sınırları

İlçe Belediyelerinden, Büyükşehir Belediyesi'ne Gelen Numarataj Bina (yapı) Talepler Ekranı
GPS KONUM BELİRLEME UYDU BAZLI KONUM BELİRLEME (GPS) PROJESİ

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ve Harita Genel Komutanlığı tarafından yapılan CORS-TR projesi ile sürekli sabit jeodezik GPS ağları oluşturulmuştur. 2009 yılı içerisinde alınan Profesyonel GPS’ler ile gerekli protokoller yapılarak CORS-TR projesine dâhil olunmuş olup, hâlihazır haritaların dinamik hale getirilmesi ve coğrafi bilgi sistemlerine hızlı bir şekilde veri üretmek veri güncelliğini sağlayacak şekilde teknolojik destek sağlanmıştır.

Kayseri il sınırını kapsayacak şekilde 3 tane sabit GPS referans istasyonu kurulmuştur. Bu kapsamda KCTAŞ, Kocasinan ve Melikgazi Belediyeleri ile ortak hareket edilmiştir. Bu çalışma Türkiye'de örnek teşkil edecek ortak bir çalışma olmuştur.


Kayseri il sınırını kapsayacak şekilde 3 adet sabit GPS referans istasyonu bulunmaktadır. Bunlar Büyükşehir Belediye Binası Üzeri, Pınarbaşı KCETAŞ Binası Üzeri ve Yahyalı İtfaiye Binası Üzerinde konumlandırılmıştır. Depremden kaynaklanan koordinat kaymaları sabit konumlardaki GPS’lerin CORS-TR sistemine göre tekrar ölçümleri yapılmış ve koordinat hataları düzeltilmiştir. Teknik bakımları Daire Başkanlığımız teknik personelleri tarafından yapılmıştır. Bu cihazların kontrolleri uzaktan erişim ile ara yüzleri düzenli olarak takip edilmektedir.Noktaların Ip Numaraları ve Port Bilgileri:
 

ADI SAHİBİ KONUM IP NO PORT NO
Kayseri Sabit 1 Kayseri Büyükşehir Belediyesi Büyükşehir Belediye Binası Üzeri 212.175.131.8 2138
Kayseri Sabit 2 KCETAŞ PınarbaşıKCETAŞ Binası Üzeri 95.9.233.243 2138
Kayseri Sabit 3 Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yahyalıİtfaiye Binası Üzeri 5.11.170.239 2138


Kayseri Sabit 1 Ethernet Streaming :
 
  Mode Protokol IP Adres IP Port Mesaj Tipi
Port I1 Server TCP   2138 RTCM3.x
Port I2 Server TCP   2139 RTCM2.3
Port I3 Server TCP   2137 CMR+
Port I4 Client TCP 78.186.124.38 2136 RTCM3.x
Port I5 Server TCP   2135 ATOM


Kayseri Sabit 2 Ethernet Streaming :
 
  Mode Protokol IP Adres IP Port Mesaj Tipi
Port I1 Server TCP   2136 ATOM
Port I2 Server TCP   2137 CMR+
Port I3 Server TCP   2138 RTCM3.x
Port I4 Server TCP   2139 RTCM2.3


Kayseri Sabit 3 Ethernet Streaming :
 
  Mode Protokol IP Adres IP Port Mesaj Tipi
Port I1 Server TCP   2138 RTCM3.x
Port I2 Server TCP   2130 RTCM3.x
Port I3 Server TCP   2137 CMR+
Port I4 Server TCP   2136 ATOM
Port I5 Server TCP   2101 RTCM3.x
Port I6 Server TCP   2139 RTCM2.3


3 Boyutlu Kent Bilgi SistemiBu veriler kent bilgi sisteminin sağlayacağı kent rehberi, adres bilgi sistemi ve en kısa yol sorgulamaları, navigasyon hizmetleri gibi ihtiyaçlar içinde altlık olacağından oluşturulması ve güncel tutulması önem arz etmektedir.


MEZARLIK BİLGİ SİSTEMİ
Mezarlık Bilgi Sistemi müdürlüğümüzün personelleri tarafından yazılımı yapılmıştır. Mezarlıklara ekleme veya yeni mezar yapımında müdürlüğümüzün teknik personelleri tarafından GPS ölçüm aleti ile ölçülerek veri tabanına eklenmektedir. 2023 yılı içerisinde 5572 adet yeni mezar çizimi yapılarak sisteme entegre edilmiştir. Sisteme mezarların bölgesi, adası, parseli ve mezarı sayısal olarak çizilmektedir. Çizilen mezarlara Mezarlık Müdürlüğü tarafından tapusu ve kaydı yapılmaktadır. Vatandaşlara mezar tapusu Mezarlık Bilgi Sistemi üzerinden yapılmaktadır.

https://cbs.kayseri.bel.tr web sayfasından kullanıcı girişi yapmadan tüm vatandaşlara “Mezarlık Bilgi Sistemine” giriş yapabilirler. Cenaze Arama, Tapu Arama, Vefat İlanlarına ve mezarın konumuna ulaşabilirler. Vefat İlanlarından cenazenin adı, soyadı, doğum yeri, yılı, yer, vakit, defin edilecek mezarlık, ada, parsel, taziye adresi, vefat edenin yakını telefonu ve taziye adresinin konumuna ulaşılmaktadır
 

                        Mezarlık Bilgi Sistemi Ekran Görüntüsü

Tapu Kayıtlarının Online Sorgulama EkranıTapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS), idari sınırlarının belirlenmesi, ilçe belediyeleri ile birlikte yürütülen numarataj talebi ve proje çalışmalarında altlık olarak kullanılmak üzere 16 ilçe sınırının kadastrosu WMS olarak Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nden alınmaktadır. Değişen kadastro parselleri her gün indirilerek güncellenmektedir.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne Bağlı 16 İlçe Belediyesinin Kadastro Verileri


 

360° Panaromik Görüntü
Drone ile şehrin belirli noktalarında çekilen görüntüler birleştirme teknikleri ile 360° panoramik görüntüler elde edilip https://cbs.kayseri.bel.tr web adresi içinde sunulmaktadır.  Belediyemiz tarafından yapılan yerler, turistlik, ilçe merkezleri, mesire alanları, sosyal yaşam merkezleri, alt ve üst geçitler, yollar, kentsel dönüşüm yerleri çekilmektedir. Vatandaşlarımız bu uygulama ile hem web'den hem de mobil uygulamadan Kayseri'yi havadan izleyebilmektedir.

 

360° Panoramik Ekran Görüntüsü

Drone İle Fotogrametrik Hava Fotoğrafı Üretimi
İnsansız Hava Aracı (İHA) ile belediyemizin çalışma yapacağı projelerde ve bilgi sistemi yapılan alanlarda çekilen görüntüler ile fotogrametrik hava fotoğrafı üretimi yapılmaktadır. Tamamen belediyemizin personeli tarafından çekilip yazılımlarla işlediğimiz görüntüler https://cbs.kayseri.bel.tr adresinden vatandaşların hizmetine sunulmaktadır.

   

Drone ile Çekilen Fotogrametrik Hava Fotoğrafı Görüntüsü
 Harita İndir
Büyükşehir Belediye Sınırlarındaki Bünyan, Develi, Tomarza, Hacılar, İncesu, Kocasinan, Melikgazi, Talas, Akkışla, Felahiye, Özvatan, Sarıoğlan, Sarız, Yeşilhisar, Pınarbaşı ve Yahyalı Belediyelerine bağlı mahallelerin kent rehberi haritası A3, A2 ve A0 kağıt ebadında *.pdf ve *.jpg formatında kent rehber haritası güncellenmiştir. Çıktı almaya müsait olarak kullanıma sunulmuştur. Ayrıca yerli ve yabancı turistlerin yararlanacağı turizm haritası web sitemize bulunmaktadır. Buna göre Kayseri kent merkezi ve çevresinin ve Kayseri ilçe haritaları farklı ölçekler ve ebatlarda hazırlanan haritalar mevcut olup, http://cbs.kayseri.bel.tr adresinden tüm uygulama ve haritalar indirilip çıktı alınabilir. 16 İlçemizin ait mahallerin kent rehber haritası tamamlanmış olup, vatandaşlarımızın kullanımına sunulmuştur. Ayrıca tüm ilçelerimize ait kuzey, güney ve tek parça halinde haritaları yapılmıştır.


Büyükşehir Belediye Sınırları İçerisindeki İlçeler, Kent Merkezi ve Çevresine Ait Çeşitli Ölçek ve Ebatlardaki İndirilebilir PDF Haritaları

Büyükşehir Belediye Sınırlarındaki Kent Bilgi Sisteminde Alan Çalışması Yapılan Mahallelerin Kent Rehberi Haritası


Büyükşehir Belediye Sınırları içerisindeki İlçeler, kent merkezi ve çevresine ait çeşitli ölçek ve ebatlardaki indirilebilir PDF haritalarına ulaşmak için tıklayınız.

Kadastro Web Uygulaması

https://cbs.kayseri.bel.tr web sitesinden kullanıcı girişi yapılarak erişilebilen kadastro web uygulamasında; 1/5000 ve 1/25000 ölçekli nazım imar planları, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, adres verileri, parsel sorgulama, parsel alan bilgisi, Kadastro mahalleri, kamu mülkiyetleri, 18. Madde uygulamaları, tarihi eserler, köy yerleşim ve ova alanı, imar plan tadilat takipleri, kentsel dönüşüm alanları, afet tehlike alanı, DSİ, jeoloji verileri uydu ve ortofoto görüntüsü, 360° sanal tur, Drone ile şehrin önemli bölgelerinde uçulan yerlerin hava fotoğrafları, donatılar; cami, eğitim tesisleri, sosyal ve kültürler tesisler, resmi kurumlar, sağlık tesisleri bulunmaktadır. Güncellenen uydu görüntüleri eklenmektedir. Çağrı merkezi personelleri için önem arz eden büyükşehir belediyesi sorumlu olduğu yollar eklenmiştir. Kamu kurum ve kuruluşları, 16 İlçe Belediye Başkanlığı ve personelleri tarafından yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Mülkiyet ve mülkiyet detaylı sayfalarında yapılan çalışmalar kadastro web sayfasında da yapılmıştır.

                                                         Kadastro Web Sayfa Görüntüsü

Harita Tabanlı Kadastro Web Mobil

https://cbs.kayseri.bel.tr web sitesinden veya mobil uygulamadan (telefon veya tablet) kullanıcı girişi yapılarak erişilebilen Harita Tabanlı Kadastro Web Mobil uygulamasında; Adres, Kadastro, Yapı Ruhsatları ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmaktadır. Genel aramada ki, arama türünde ise; Adres Ara, Ada Parsel Ara, Önemli Yer Ara, Elektrik Direği Ara, Pazar Yerleri Ara ve Mezarlıklar bulunmaktadır. Ayrıca İlçe belediyelerindeki yetki verilen personellere Bina Bilgisi, Yapı Ruhsat (Veri Girişi), Yapı Ruhsat (Veri Düzenle/Sil) ve Haritayı Temizle işlemleri yapılmaktadır. 2008 yılından bugüne kadar Mekansal Adres Kayıt Sistemi’ne (MAKS) girilen yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgeli binaların tarih ve ruhsat bilgileri indirilmiştir. 2008 yılından önce girilen yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgeleri ilçe belediyeleri tarafından girilecek, ruhsatlı ve ruhsatsız binalar konumsal olarak görülebilecektir.

Bu yazılımın amacı ilçe belediyelerinin ruhsatlı ve ruhsatsız binaları görebilme, kaçak yapıyı engelleme, bina emlak vergisinde kolaylık sağlamaktır. Talep eden ilçe belediyelerine Harita Tabanlı Kadastro Web  Mobil uygulaması kullanım yetkisi verilerek veri girişi yapabileceklerdir.

            Harita Tabanlı Kadastro Web Mobil Sayfa Görüntüsü

 

                                                  
QR Kodlu Kapı Numarası

Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) tasarım çalışması biten ilçelerimiz olan Akkışla,  Felahiye, Bünyan, Develi ve Tomarza İlçelerindeki binalara QR kodlu kapı numarası levhası montajı yapılmıştır. 2023 yılında ise Pınarbaşı ve Yahyalı İlçelerinde tüm binalara ve Talas İlçesindeki 11 mahallenin binalarına 43.840 adet QR kodlu kapı numarası levhası ve 2786 adet cadde, sokak, bulvar ve meydan (CSBM) levhası üretimi ve montajı yapılmıştır. MAKS tasarım çalışması tamamlandıkça diğer ilçelerimizde de QR kodlu kapı numarası levhası üretim ve montaj yapılması planlanmaktadır. Akıllı telefonunuzla okuttuğunuz QR kod sayesinde, Adresi, Yapı Ruhsat Belgesi ve Yapı Kullanma İzin Belgesi’nde bulunan Kat Adeti, Bağımsız Bölüm Sayısı, UAVT Kodu, Pafta/Ada/Parsel Bilgileri, Parselin Alanı, Yapı Müteahhidi, Şantiye Şefi, Isıtma Sistemi, Ortak Kullanım Alanları, Yapının Taban Alanı vb. Bağımsız Bölümlerin Adres Kodu, Afet Toplanma Yerleri, Mahalle Muhtar Bilgilerine ulaşılmaktadır.

        QR Kodlu Kapı Numarası

                                     QR Kodlu Kapı Numarası Levhası Okutulunca Gelen Veriler

 
Kayseri İl sınırına ait Kayseri il haritası yaptırılmış
Haritada; İl sınırı, İlçe sınırı, mahalle merkez noktaları, ulaşım mesafeleri, mahalle isimleri, önemeli noktalar, ilçeler arası mesafeler bulunmaktadır. Harita; Kayseri Valiliği’ne, 16 ilçe kaymakamlıkları, 16 ilçe belediyelerine, üniversitelere ve tüm kamu kurum ve kuruluşlara verilerek resmi kurumların hizmete sunulmuştur.


 

   

Yeşil Alan Hizmetler Bilgi Sistemi

Büyükşehir Belediyesinin ve İlçe Belediyelerin yeşil alan ile ilgili bilgilerin girileceği sistemdir. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Melikgazi Belediyesi, Kocasinan Belediyesi, Talas Belediyesi ve Hacılar Belediyesine ait bilgiler bulunmaktadır. Yeşil Alan Bilgi Sistemi’nde; alanı, yapraklı ağaç, iğne yapraklı ağaç, çalı sayısı, çim alanı, çiçeklik alanı, bank, çöp sepeti, idari bina, kamelya, havuz, çeşme, spor sahası pompa, trafo, yürüyüş bandı uzunluğu, otopark kapasitesi, malzeme depo sayısı, levha, tuvalet, su tüketim, kondisyon alanı, oyun alanı, zemin alanı v.b. bulunmaktadır. Yeşil Alan Bilgi Sistemi için ilçe belediyesine kullanıcı adı ve şifresi verilmiş kendi ilçelerine ait verilerin girişini yapmaktadırlar. Talep halinde diğer ilçe belediyelerine de kullanıcı adı ve şifre verilerek kendilerine ait yeşil alanların girişini yapabileceklerdir.


Ayrıca Citysurf programına Yeşil Alanlar Bilgi Sisteminin altına  Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Daire Başkanlığı’nın hazırladığı Büyükşehir Belediyesine ait yeşil alanlar, park bahçe alanları eklenerek veri girişi yapılabilmektedir.

 

Özel Hizmetler ve Ustalar


Berberler ve Kuaförler Odası ve Lokantacılar ve Pastacılar Odası ile belediyemiz arasında ortak hizmet ve işbirliği protokolü yapılmıştır. Bu kapsamda kaydet.kayseri.bel.tr web sitesi yazılımı yapılmıştır. Odalara kullanıcı adı ve şifre verilmiş ve üyelerinin güncelliğini sağlamaktadır. Üyelerin konum ve üye bilgilerinin gireceği SMS atılmış ve kaydet.kayseri.bel.tr web sitesine bilgileri eklenmiştir.  

Özel Hizmet ve Ustalar Belediyemizin Web sitesinde, Kent Rehberinde, Akıllı Şehir Kayseri mobil uygulamasında yayınlanan; Anahtarcılar ve Çilingirciler, Halı Yıkamacılar, Baca Temizleyicilerin listeleri veri tabanına girilmiştir. Üyelerin adres değişikliği ve yeni işyeri açıldığında güncellemeler yapılarak vatandaşın hizmetine sunulmaktadır. Elektrik ve Elektronikçiler Odası Başkanlığı ile de protokol imzalanmış ve çalışmalar devam etmektedir.

Lokantacılar ve Pastacılar Odası ile yapılan protokol kapsamında odaya kayıtlı işyerlerine 830 adet tasarım ve dekota baskı üretimi yapılmıştır. İşyerlerine asılmak üzere odaya teslim edilmiştir.Kaydet.kayseri.bel.tr Web sitesi ekran görüntüsü

Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) Çalışmaları
İçişleri Bakanlığı tarafından 16 ilçe belediyesinde MAKS (Mekansal Adres Kayıt Sistemi) projesi tamamlanmıştır. Akkışla, Bünyan, Develi, Felahiye ve Tomarza ilçelerinde belediyemiz tarafından Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğe uygun olmayan adresler https://maksyetkiliidare.nvi.gov.tr değiştirilmiş ve kapı numaraları yönetmeliğe uygun hale getirilmiştir. Diğer ilçelerde ise Adres Kayıt Sistemi (AKS) verilerinin MAKS’a entegrasyon çalışması yapılması devam etmektedir.Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS)Ekran Görüntüsü

Adres ve Numaralama Çalışmaları

2023 yılı içinde 16 İlçe sınırlarında 710 mahalledeki Ulusal Adres Veri Tabanı’nda (UAVT) bulunan numarataj verilerinden Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğe uygun olmayan adresler düzeltilmiştir. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından değişen Cadde, Sokak, Bulvar, Meydanlarla (CSBM) ilgili saha çalışması değişiklikleri ve kapı numaralarında meydana gelen adres değişiklikleri kamu kurumlarına mail ortamında gönderilerek vatandaşların abonelik, adres, fatura vb. adres değişikliklerden olumsuz yönde etkilenmesi için yapılan uygulamalarımız devam ettirilmiştir. Adres değişiklikleri KASKİ ve KCETAŞ’a WFS servis olarak da verilmektedir.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Kayseri ilimizde tamamlanan Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin tüm ilçelerinde devam eden çalışmalarda tespit edilen ve Adres Kayıt Sistemi'nde (AKS) hata uyarısı vermiş olan adreslerle ilgili gerekli sayısallaştırma ve güncelleme işlemleri devam etmektedir.

Akkışla, Bünyan, Develi, Felahiye, Özvatan, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız, Tomarza, Yahyalı ve Yeşilhisar olmak üzere 11 ilçe belediyelerinden gelen numarataj bina talepleri, Numarataj Servisi tarafından gerekli kontroller ve düzeltmeler yapılarak Ulusal Adres Veri Tabanı ve kent bilgi sistemlerine girişleri yapılıp, adres bilgisi oluşturulmuştur.

Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan Cadde, Sokak, Bulvar, Meydan (CSBM) adres düzenlemesi, kapı numarası levhası kontrol edilerek eksiklikler giderilmiştir. 54.619 adet kapı numarası levhası ve 4044 adet CSBM levhası alana montajı yapılmıştır. Ayrıca tamir gerektiren CSBM levhalarının tamir tadilat yapılmıştır.

 


       Sallama ve Duvar Tipi Cadde, Sokak, Bulvar ve Meydan (CSBM) Levha Montajı

 

                                     QR Kodlu Kapı Numarası Levhası Resmi