Üniversitede Öğrencisi Okuyan Aile Destek Yardımı Formu
ÖNEMLİ UYARI:

* Üniversite Öğrencisi Okuyan Aile Destek Yardımı başvuruları 01.11.2022 tarihinde sonlanmıştır.

Sadece daha önce başvuru yapan, belgelerinde hata ve eksiklik bulunan ailelerin belgelerini güncellemeleri için başvuru alınacaktır.

Üniversitede Öğrencisi Okuyan Aile Destek Yardımı Talebinde Bulunan Ailelerin Dikkatine: “Ailesi ile birlikte Kayseri il sınırları içerisinde yaşayan, Kayseri’de veya şehir dışında lisans/önlisans eğitimine örgün olarak devam eden öğrencisi bulunan ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmet ve Sosyal Yardım Yönetmeliğinde belirlenen ihtiyaç sahibi ve dar gelirli kriterini taşıyan aileler faydalandırılacaktır. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığında görevli Meslek Elemanları tarafından yapılacak inceleme ve araştırma sonucunda uygun görülenler Üniversitede Öğrencisi Okuyan Aile Destek Yardımından faydalandırılacaktır. ”

Başvuru formunun eksiksiz doldurulmasına dikkat ediniz. Beyan edilen İBAN numarası başvuruyu yapan veliye ait olmalıdır. Başvurular öğrenciler tarafından değil velileri tarafından yapılacaktır.

* Girmiş olduğunuz bilgilerin doğruluğundan emin olmanız gerekmektedir. Gerçeğe aykırı bilgiler girilmesi durumunda başvurunuz değerlendirmeye alınmayacaktır.

1- T.C. vatandaşı olmak
2- Ailenin Kayseri Büyükşehir Belediyesi mücavir alanında ikamet ediyor olması
3- Ailede örgün olarak okuyan Önlisans veya Lisans öğrencisi olması
4- Öğrenci/öğrencilerin devlet üniversitelerinde veya vakıf üniversitelerinde tam burslu olarak eğitimine devam ediyor olması
5- Öğrenci/öğrencilerin normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olması
6- Her ne ad altında olursa olsun, haneye giren gelirlerin (Maaş, kira geliri, tarım geliri vb) toplamı net asgari ücretin iki katını geçmemesi
1- Aileler, açık öğretimde okuyan öğrencileri için,
2- Aileler, uzaktan öğretim gören öğrencileri için,
3- Aileler, ücretli değişim programında bulunan öğrencileri için
4- Aileler, 25 yaşından büyük olan öğrencileri için
5- Aileler yüksek lisans ve doktora öğrencileri için
6- Aileler, herhangi bir gelir getirici işte çalışan öğrencileri ile SGK kayıtlarında aktif çalışan olarak tespit edilen öğrenciler için başvuru yapamayacaklardır.
1- Öğrenci/Öğrencilerin ıslak imzalı veya e-imzalı öğrenci belgesi
2- Ailenin maddi durumunu gösteren gelir belgeleri (Aktif çalışanlar için son aya ait Maaş bordrosu, emekli maaş bilgisi, kira geliri, tarım geliri vb.)
3- Varsa aile bireylerinin engelli raporu,
4- Başvuruyu yapan anne ya da babanın kendine ait İBAN ve banka hesap bilgilerini içeren belge
5- Tüm süreç Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak, yapılacak sosyal araştırma ve inceleme sonucuna göre yürütülecektir.
** Başvuru sahibi aileler gerekli görüldüğü hallerde sosyal incelemeye tabi tutulacaklardır.
- Yardım başvuruları ve belge yüklemeleri 1.-31 Ekim 2022 tarihleri arasında sadece www.kayseri.bel.tr internet adresi üzerinden yapılacaktır.
1- Değerlendirmede, Belediyemiz Sosyal Hizmet ve Sosyal Yardım Yönetmeliğindeki "Yardım Değerlendirme Kriterleri" doğrultusunda başvuru sırası dikkate alınacaktır.
2- Yardım başvurusu esnasında istenen belgelerin eksiksiz olarak yüklenmesi gerekmektedir. Eksik veya geçersiz belge yüklenmesi durumunda başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.


T.C. numarası doğru girildiğinde otomatik doldurulacaktır.
T.C. numarası doğru girildiğinde otomatik doldurulacaktır.
T.C. numarası doğru girildiğinde otomatik doldurulacaktır.


** Cep telefonu doğrulaması yapılacaktır, bilgilerinizin doğru olduğundan emin olunuz.

Devam Et
//