• 1.Sınıf Gayrisıhhi Müesseselerin ruhsatlandırılması ve denetimi yapılmaktadır.
  • Akaryakıt, LPG İkmal İstasyonları ve CNG dolum istasyonlarının ruhsatlandırılması ve denetimi yapılmaktadır. Bu çalışmalar esnasında, istasyon vasfını kaybetmiş veya halk sağlığı açısından tehlike oluşturabilecek 7 adet Oto gaz İstasyonu ve 5 adet Akaryakıt İstasyonu kapatılmış, 8 adet istasyon ise standartlara uygun hale getirilmiştir. Yeni yapılan istasyonlar Belediyemiz ve iş adamlarının titizliği ile modern ve standartlara tam uygun halde faaliyet göstermekte olup, bunlardan 1 tanesi kendi firmasına ait istasyonlar içinde Dünya 1.si olmuştur. Yine ruhsatlandırılan 2 adet CNG dolum istasyonu Türkiye’nin en modern istasyonlarıdır.
  • Karayolu kenarında yapılan işletmelere Geçiş Yolu İzin Belgesi düzenlenerek giriş çıkışların trafik güvenliği açısından güvenli hale getirilmesine çalışılmaktadır.
  • Belediyemiz personeline yetkili Aile Hekimliği hizmeti verilerek sağlık sorunları ile ilgilenilmekte bulaşıcı hastalık dönemlerinde gerekli önlemler alınmaktadır.
  • İşçi sağlığı, iş güvenliği mevzuatının gerektirdiği işler belediyemiz işyeri hekimleri tarafından yerine getirilmektedir.
  • İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde halk sağlığı ile ilgili tüm komisyonlarda belediyemiz temsil edilmektedir.