Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bilim ve teknoloji çağının gerektirdiği anlayışıyla, bir takım hizmetlerin daha kolay ve hızlı şekilde yapılabilmesine imkan sağlayan bilişim teknolojisinden en verimli şekilde yararlanma düşüncesinden yola çıkarak, otobüslerde ücret toplama ve otomasyon sistemine geçmiş bulunmaktadır.

Ücret Toplama ve Bilet Otomasyon Sistemi, Makine İkmal Daire Başkanlığı Bünyesinde 21.09.2000 tarihinde ihale edilip 24.10.2000 tarihinde sözleşmesi yapılarak, 281.525 Euro +KDV'si öz kaynaklarımızdan, geriye kalan 1.458.475 Euro + KDV de Leasing yöntemiyle 24 ayda ödenmek üzere toplam 1.740.000 Euro + KDV maliyetle, Akıllı Bilet Merkezi adı altında Karpuzatan Otobüs Atölyesi içerisinde faaliyete başlamıştır.

Şehrimizde kurulan Ücret Toplama ve Bilet Otomasyon Sistemi hem manyetik ve kontaksız biletlerin aynı anda kullanılabilmesi, hem de Belediye ve Halk Otobüslerinde kullanılıyor olması nedeniyle Türkiye'de bir ilktir.

Kayseri Belediyesi

Kontaksız Kart (Ucuz Kart)

 • Şehir içi ulaşımda teknoloji kullanımı ile başlatılan ucuzluk dönemi şimdi kontaksız (proximity) kartların da devreye girmesiyle devam etmektedir.
 • Bir süre önce kullanıma sunulan kredi yüklemeli ındirimli kartlara ilave olarak, kontaksız tam kartlar satışa sunulmuştur.
 • İsteyen vatandaşlarımız 5 YTL kart bedeli karşılığı bilet gişelerimizden edinecekleri bu kartlara, istenilen miktarda kredi yükleterek daha ucuz seyahat edebileceklerdir.
 • Kontaksız kart edinenler kartlarını 31 noktadaki bilet gişelerinden kredi yükleterek kullanabilmektedirler.
 • Kontaksız kartların kullanımı, halen kullanılmakta olan manyetik biletlere göre daha kolay ve hızlıdır.Kart sahipleri, kontaksız kartlarını otobüslerimizde bulunan kredi değerlendirme makinelerine (validatör) 10 cm' ye kadar yaklaştırdıklarında, cihazın ekranında kartın içerisinde kalan kredi miktarını görecekler, aynı zamanda duyulan kısa bip sesi ile birlikte yeşil ışık yanacak ve şoför tarafından binişe izin verilecektir. Kart içerisindeki kredi azaldığında veya istenildiğinde bilet gişelerimizden kredi yükletilmek sureti ile kartların kullanımına devam edilebilecektir.
 • Proximity kartlar, halen kullanılmakta olan manyetik biletlere göre daha ucuz yolculuk imkanı sağlamaktadır.

İndirimli Seyahat Kartlarından Yararlanacaklar ve Başvuru Koşulları

a) Öğrenci

İstenen Belgeler:

 • Okul müdürlüklerince onaylanmış öğrenci listeleri veya öğretim yılına ait öğrenci belgesi.
 • Üniversite ve yüksek okul öğrencileri için o yıla ait öğrenci belgesi.
 • 1 adet vesikalık fotoğraf

Kayseri Belediyesi

b) Öğretmen

İstenen Belgeler:

 • Okul müdürlüklerince veya İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince onaylanmış öğretmen listeleri veya görev yeri belgesi. (kadro unvanları belirtilmiş olacak)
 • 1 adet vesikalık fotoğraf.

Kayseri Belediyesi

 

c) Engelliler - Refakatçiler

İstenen Belgeler:

 • Engelliler Kimlik Kartı veya "Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmeliğe" uygun tam teşekküllü Devlet Hastanesi, Tıp Fakültesi hastanesi veya Askeri hastane Sağlık Kurulu Raporu (Engellilik oranını gösterir).
 • Nüfus cüzdanı.
 • 1 adet vesikalık fotoğraf.

Kayseri Belediyesi

d) Yabancı Uyruklu Öğrenci:

İstenen Belgeler:

 • Emniyet Müdürlüğünden alınmış yabancı uyruklu öğrenci İkametgah tezkeresi
 • Öğrenci belgesi
 • Pasaport fotokopisi
 • 1 adet vesikalık fotoğraf.

Kayseri Belediyesi

Yukarıdaki belgeleri tamamlayan kişiler, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Elektronik Ödeme Sistemleri Şube Müdürlüğüne müracaat ederler.

Ücretsiz Seyahat Kartlarından Yararlanacaklar ve Başvuru Koşulları

a) Gazi ve Eşi, Şehit Dul ve Yetimleri

İstenen Belgeler:

 • Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü tarafından maaş bağlanmış ve "SERBEST" ibareli tanıtım kartını göstermek suretiyle seyahat ederler.
 • Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü tarafından maaş bağlanmış ve "SERBEST" ibareli tanıtım kartının aslı ve fotokopisi
 • 1 adet vesikalık fotoğraf

Kayseri Belediyesi

b) Basın Kartı ve Sürekli Basın Kartı Sahipleri

İstenen Belgeler:

 • Başbakanlık Basın ve Yayın Genel Müdürlüğünce verilmiş basın kartı veya Sürekli Basın Kartını göstermek suretiyle seyahat ederler.
 • Başbakanlık Basın ve Yayın Genel Müdürlüğünce verilmiş basın kartı veya Sürekli Basın Kartının aslı ve fotokopisi
 • 1 adet vesikalık fotoğraf

Kayseri Belediyesi

c) Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli

İstenen Belgeler:

 • Emniyet Genel Müdürlüğünce verilmiş kimlik kartlarını göstermek suretiyle seyahat ederler.
 • Emniyet asayiş Hizmetleri ile görevli Jandarma Genel Komutanlığı personeli için:
 • Talep yazısı
 • 1 adet vesikalık fotoğraf

d) Belediye Zabıtası

İstenen Belgeler:

 • Belediyeler tarafından verilmiş Zabıta Kimlik Kartını göstermek suretiyle seyahat ederler.

Kayseri Belediyesi

e) Posta Dağıtıcıları

İstenen Belgeler:

 • Bağlı oldukları kurumdan kadrosunun onaylı talep yazısı.
 • 1 adet vesikalık fotoğraf.

f) Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesizler (65 Yaş)

İstenen Belgeler:

 • Nüfus cüzdanı (TC vatandaşlık numarasını gösterir.
 • 1 adet vesikalık fotoğraf.

Kayseri Belediyesi

Yukarıda belirtilen belgeler ile Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Elektronik ödeme sistemleri Şube Müdürlüğünce uygunluk onayı verilerek ücretsiz kişiselleştirilmiş seyahat kartı alırlar.