1. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Yönetmeliği hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.
 2. 5216 Sayılı Kanunun 14. maddesi gereğince, Mimarsinan Belediye Meclisinin 08.01.2007 tarih, 11 sayılı kararının incelenmesi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
 3. Melikgazi Belediyesi, Esenyurt mahallesinde 3136 adanın bulunduğu alan ile 860 ada, 96 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli 28M ve 29M nazım imar planı paftalarında nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
 4. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Melikgazi Belediye Meclisinin 11.05.2007 tarih, 102, 103, 104 ve 106 sayılı kararlarının incelenmesi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
 5. Melikgazi Belediyesi, Konaklar Mevkiinde mülkiyeti şahıslara ait, 1 pafta, 652 parsel ve mülkiyeti maliye hazinesine ait, 1 pafta, 648 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli 29O nazım imar planı paftasında imar plan tadilatı talebinin hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
 6. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Mimarsinan Belediye meclisinin 06.04.2007 tarih, 62 Sayılı kararlarının incelenmesi talebinin hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
 7. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Kocasinan Belediye meclisinin 04.06.2007 tarih, 68 Sayılı kararının incelenmesi talebinin hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
 8. Talas Belediyesi, Harami Mevkii, 38 pafta, 646 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda, 1/5000 ölçekli K35d-02-d nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
 9. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Hacılar Belediye Meclisinin 04.06.2007 tarih, 18 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
 10. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Erkilet Belediye Meclisinin 07.06.2007 tarih, 49 ve 50 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
 11. Melikgazi Belediyesi, Kazım Karabekir mahallesi, 4771 ada, 2 ve 5 nolu parsel taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli 29L nazım imar plan tadilatı talebinin hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
 12. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Kocasinan Belediye Meclisinin 08.06.2007 tarih, 77 ve 78 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
 13. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Talas Belediye Meclisinin 04.06.2007 tarih, 76, 77, 78 ve 79 Sayılı kararlarının incelenmesi talebinin hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
 14. 15.06.2006 tarih ve 26199 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 8. maddesine istinaden yeniden hazırlanan Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) Yönetmeliğinin görüşülmesi.
EK GÜNDEM
 1. (15) A.B’ye sunacağımız projelerle ilgili proje ortaklıkları konularında Strazbourg Belediyesi ile görüşmeler yapmak üzere, Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet ACER’in 11-15 TEMMUZ 2007 tarihleri arasında görevlendirilmesi talebinin görüşülmesi.
 2. (16) Erkilet Belediyesi, mülkiyeti Mahmut CANPULAT’a ait Dere Mahallesi, 158 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda, 1/5000 ölçekli 33K-33L Nazım İmar Plan tadilat talebinin görüşülmesi.
 3. (17) Erkilet Belediyesine ait, 62 pafta, 827 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda, 1/5000 ölçekli 32L Nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi.
 4. (18) Büyükbürüngüz Belediyesince şehir yolu mevkiinde, Yeşil Alan olarak planlı yerin Konut Alanı olarak planlanması talebinin görüşülmesi.
 5. (19) Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.05.2007 tarih ve 203 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli 30M Nazım imar planına askı ilan süresi içerisinde A.Kemal NAKİPOĞLU’nun itiraz talebinin görüşülmesi.
 6. (20) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Talas Belediye Meclisinin 02.07.2007 tarih, 88 ve 89 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşmesi.
 7. (21) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Hacılar Belediye Meclisinin 02.07.2007 tarih ve 21 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşmesi.
 8. (22) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Kocasinan Belediye Meclisinin 09.07.2007 tarih ve 80 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşmesi.
 9. (23) Ağaç İşlerinin bulunduğu alanın kuzeyinde, Anbar Mevkii, 42 pafta, 2259 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli 31 İ Nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi.
 10. (24) Hacılar Belediyesi, Beğendik Mahallesinde 22 Pafta, 2814 ve 2815 nolu parselinbulunduğu alanda Nazım İmar Plan tadilat talebinin görüşülmesi.
 11. (25) Güneşli Belediyesi sınırları içerisindeki 188 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda Nazım İmar plan tadilat talebinin görüşülmesi.
 12. (26) 5216 Sayılı Kanunun 14. maddesine göre, Kuşçu Belediyesinin, 2007 Yılı Ek Bütçe taleplerinin görüşülmesi.