1. 5393 Sayılı Kanunun 56. maddesi gereğince, Belediyemizin 2006 yılına ait, faaliyet raporunun görüşülmesi.

 2. 5393 Sayılı Kanunun 25. maddesi gereğince, Belediyemizin 2006 Mali Yılına ait hesap iş ve işlemleri hususunda hazırlanan Denetim Komisyon Raporunun görüşülmesi.

 3. Kaski Genel Müdürlüğünce hazırlanan Norm kadro çalışmasının görüşülmesi.

 4. Kaski Genel Müdürlüğünce hazırlanan Teşkilat şemasının onaylanması talebi.

 5. 5393 Sayılı Kanunun 20. maddesi gereğince, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 2007 yılı tatil ayının belirlenmesi.

 6. S.S.Beyazşehir Konut Yapı Kooperatifi, Mülkiyeti Belediyemize ait Cırkalan mevkiinde bulunan ve imar planında Ticaret Alanı olarak belirlenmiş, 489 pafta, 3689 ada, 1 parsel (3253.02 m2) ile mülkiyeti Kooperatiflerine ait Anbar mevki, 542 pafta, 5545 ada, 1 parsel numaralı (600.00 m2, imar planında konut alanı olarak belirlenmiş ve 14 kat 56 daire inşaat ruhsatına sahip) taşınmazın, 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesi gereğince, takas yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.

 7. 7. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Erkilet Belediye Meclisinin 05.01.2007 tarih, 16 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.

 8. 8. Melikgazi Belediyesi, Eskişehir Mevkii, 530 pafta, 4910 ada, 1, 2, 3 parseller ve Eskişehir Mevkii, 563 ada, 28 parselin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 27L, 28L, 27M nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.

 9. Gesi Belediyesi, Bağpınar mahallesinde mülkiyeti şahsa ait, 1,4 pafta 1532 ve 1556 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında mevzi imar planı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.

 10. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 05.03.2007 tarih, 31, 32, 33 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.

 11. 11. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 09.02.2007 tarih, 29 ve 30 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.

 12. 12. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Talas Belediye Meclisinin 05.03.2007 tarih, 21 ve 24 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.

 13. Kocasinan Belediyesi, Yıldızevler-Uğurevler mahallesinin bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli 30N nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.

 14. Erkilet Belediyesi, General Emir Mahallesi, 57 pafta, 6072 , 6136 parsel ve 106 ada, 1 parsel ile 6077-6078 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.

 15. Erkilet Belediyesi, Osman Gazi Mahallesi, 594 ada, 1 parsel ve 605 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K35b-25b nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.

 16. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Erciyes Belediye Meclisinin 05.03.2007 tarih, 12 sayılı kararını incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.

 17. Melikgazi Belediyesi, Çay mahallesi, 129 pafta, 494 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli 28N nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.

 18. Güneşli Belediyesi 1/5000 ölçekli 37R nazım imar planı paftasında nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.

 19. Gesi Beldesi, Güney Mahallesinde ikamet eden Mehmet Ali ÖZALP, Kuzey Mahallesindeki Harman Sokağı adının Yüksel TÜFEKÇİOĞLU Sokağı olarak değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporunun görüşülmesi.

 20. Hisarcık Belediyesi, Kayseri caddesi, Develi caddesi ve 40 Evler 1. cadde olarak isimlendirilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporunun görüşülmesi.

 21. Başakpınar Belediye Başkanlığınca, yeni açılan yerleşim yerlerine cadde ve sokak isimlerinin verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporunun görüşülmesi.

 22. Belediyemiz Meclisinin 12.03.2007 tarih ve 113 sayılı kararı ile Hacılar Belediyesince talep edilen, sokak ve çıkmaz isimlerinin hangi Mahalleye verileceği belirtilmemiş olup, söz konusu karar Valilik Makamınca onaylanmadığından, talebin yeniden görüşülmesi.

 23. Belediyemiz Meclisinin 12.03.2007 tarih ve 111 sayılı kararı ile Melikgazi İlçesi Eğribucak Mahallesine verilen cadde, sokak ve çıkmaz sokak isimlerinin hangi Mahalleye verileceği belirtilmemiş olup, söz konusu karar Valilik Makamınca onaylanmadığından, talebin yeniden görüşülmesi.

 24. Stratejik Yönetim (Stratejik Planlama), Performans Yönetimi (Performans Programları) hakkında, İngiltere’de çalışmalar yapmak ve proje üretmek üzere 05.03.2007 – 10.03.2007 tarihleri arasında Strateji Geliştirme Müdür Vekili Serdar ÖZTÜRK Belediye Encümeninin 28.02.2007 tarih ve 11-155 sayılı kararı ile görevlendirilmesi ile ilgili meclise bilgi verilmesi.

 25. Kocasinan-Engir Gölü (I. ve III. Derece Doğal Sit), Melikgazi, Gesi (Kentsel Sit), Melikgazi, Tavlusun-Germir (Kentsel Sit), Talas-Zincidere (III. Derece Arkeolojik Sit), Talas-Kuruköprü (III. Derece Arkeolojik Sit) alanlarında koruma amaçlı imar planlarının yapılmadığı bildirilmiş olup, ayrıca Talas-Zincidere III. Derece Kentsel Sit alanı ile ilgili olarak koruma amaçlı imar planı ilgili belediyesince hazırlatılmış, Bölge Kurulundan onay alma aşamasındadır. Koruma amaçlı imar planları hazırlanmamış olan yukarıda bahsi geçen sit alanları ile ilgili olarak koruma amaçlı imar planlarının hazırlatılması için İller Bankasına yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

 26. Şehir Mezarlığı Taşlıburun mevkiinde yeni yapılan 62 Ada numarası verilen kısımda 1 adet yapılı mezar fiyatının 1.000YTL olarak ve yine aynı mevki D Adada özel olarak, 79 ve 80 parsel numaralarıyla 48 adet yapılan mezarlardan 1 adet mezar fiyatının 2.000YTL olarak uygulanması talebinin görüşülmesi.

 27. Zabıta Dairesi Başkanlığınca, hizmetlerini yürütebilmesi için, 1 adet Pikap ve 1 adet Minibüsün, 237 sayılı Taşıt Kanunu’nun 10. maddesine 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 85. maddesine istinaden satın alınması talebi.

09.04.2007 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT EK GÜNDEM :

 1. (28) 5216 Sayılı Kanunun 14. maddesi gereğince, Büyükbürüngüz Belediye Meclisinin 02.04.2007 tarih, 6 sayılı kararının incelenmesi talebi.
 2. (29) Gesi Belediyesi, Gesi 30-43 pafta, 158 ada, 5 ve 6 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebi.
 3. (30) Mimarsinan Belediyesi, mülkiyeti belediyeyelerine ait, 32 pafta, 154 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi.
 4. (31) Belediyemiz meclisinin, 20.08.2003 tarih, 105 sayılı kararı ile Kavakyazısı mevkii, 853 ada, 3209 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan civarında ilköğretim alanı olarak planlı alana M ticaret lejant işareti konulmuştur. Kayseri İdare Mahkemesince, plan tadilatı iptal edilmiş olduğundan, nazım imar plan paftasındaki M ticaret işaretli İlköğretim alanı olarak planlı yerden, M ticaret lejant işaretinin kaldırılması yönündeki nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi.
 5. (32) 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesi gereğince, Mülkiyeti Belediyemize ait, Eskişehir mevkiinde bulunan ve Sosyal Tesis Alanı olarak planlı 263 pafta, 1834 ada, 3 parsel numaralı, 2679.77 m2 yüzölçümlü arsa ile mülkiyeti Kayseri Hacı Bektaş-ı Veli Kültürünü Araştırma Yaşatma ve Dayanışma Derneği adına kayıtlı olan Tontar mevki, 111 pafta, 860 ada, 567 parsel, 375 m2, 111 pafta, 860 ada, 568 parsel, 375 m2, 111 pafta, 860 ada, 569 parsel, 375 m2, 111 pafta, 860 ada, 570 parsel 350 m2 yüzölçümlü arsalardan denk geldiği oranda takas talebinin görüşülmesi.
 6. (33) Emniyet ve Devlet Hastanesinin talepleri doğrultusunda ilimizde yer alan tüm kamu ve özel sağlık kuruluşları ile diğer acil durumlarda kullanılmak üzere Mimarsinan parkı içerisinde helikopter pisti alanı yapılması hususunda 1/5000 ölçekli 29M nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi.
 7. (34) 5216 Sayılı Kanunun 14. maddesi gereğince, Mimarsinan Belediye Meclisinin 08.01.2007 tarih, 11 sayılı kararının incelenmesi talebi.
 8. (35) 5216 Sayılı Kanunun 14. maddesi gereğince, Talas Belediye Meclisinin 02.04.2007 tarih, 30, 35, 37 sayılı kararının incelenmesi talebi.
 9. (36) 5216 Sayılı Kanunun 14. maddesi gereğince, Kocasinan Belediye Meclisinin 02.04.2007 tarih, 52, 53, 54 sayılı kararının incelenmesi talebi.
 10. (37) 5216 Sayılı Kanunun 14. maddesi gereğince, Kızılören Belediye Meclisinin 02.04.2007 tarih, 6 sayılı kararının incelenmesi talebi.
 11. (38) 5216 Sayılı Kanunun 14. maddesi gereğince, Erkilet Belediye Meclisinin 05.03.2007 tarih, 31 sayılı kararının incelenmesi talebi.
 12. (39) Hacılar Belediyesi, Beğendik Mahallesinde Nazım İmar plan tadilatı talebi.
 13. (40) Kıranardı Belediyesine yapılması düşünülen kent ormanı alanına Hizmet sağlaması amacı ile 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarında BHA olarak planlanması yönündeki plan tadilat talebi.
 14. (41) Melikgazi Belediyesi, Erenköy mahallesi 139 pafta, 441 ada, 73 ve 87 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli 28 M nazım imar plan tadilatı talebi.
 15. (42) Gesi Belediyesi, Mülkiyeti Mehmet KARATAŞ adına kayıtlı bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K35a-23a nazım imar plan tadilat talebi.
 16. (43) Kocasinan Belediyesi, Sümer Mahallesinde, Kaldırım Caddesine cephe alan parseller üzerinde 1/5000 ölçekli 30L ve 30M nazım imar plan tadilat talebi.
 17. (44) Kocasinan belediyesi, Karayolları Genel Müdürlüğünün proje çalışmalarını yürüttüğü Kayseri Kuzey çevre yolu ayrımı ile Mimarsinan kavşağı bağlantısı arasında 1/5000 ölçekli 31N ve 32N nazım imar plan tadilatı talebi.
 18. (45) Erkilet Belediyesi, sınırları içerisinde bulunan Mülkiyeti Burç Vakfına ait olan, 2 pafta 8662 nolu parselin bir kısmı ile 8773 nolu parselin tamamını içerisine alan bölgenin özel Üniversite alanı olarak planlanması, 1. Komando Tugay Komutanlığınca kullanılan Askeri alan olarak planlı alanın bir kısmının 1/50000, 1/25000 çevre düzeni planlarında Askeri alanı olarak gösterilmediğinden, Milli Savunma Bakanlığına tahsisli bu alanın üst ölçekli planlarda Askeri Alan olarak işlenmesi, İncesu Organize Sanayi alanın Güneyinde yapılması düşünülen OBH (Organize Tarım ve Hayvancılık alanı)’nın da üst ölçekli planlara işlenmesi.
 19. (46) Fransız firmalarının geliştirdiği Katı atık Teknolojilerini yerinde görmek ve incelemek üzere Ahmet ACER’in 25.03.2007-31.03.2007 tarihleri arasında incelemeleri ile meclis’e bilgi verilmesi.
 20. (47) Büyükşehir Belediyesinin Teşkilat şemasının görüşülmesi.
 21. (48) Büyükşehir Belediyesinin Norm kadrosunun görüşülmesi.
 22. (49) Sümer Mahallesinde Mülkiyeti maliye hazinesine ait ve Tarım Bakanlığına tahsisli, 114 pafta, 1607 ada, 2975 parsel nolu taşınmaz ve civarında nazım imar plan tadilat talebi.