GÜNDEM :

 

 1. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, 5393 Sayılı Kanunun 41. maddesi gereğince, hazırlanan Belediyemizin 2010 Mali Yılı performans Proğram teklifinin görüşülmesi.
 2. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, 5393 Sayılı Kanunun 41. maddesi gereğince, hazırlanan Kocasinan Belediyesinin 2010 Mali Yılı Performans Proğram teklifinin görüşülmesi.
 3. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, 5393 Sayılı Kanunun 41. maddesi gereğince, hazırlanan Melikgazi Belediyesinin 2010 Mali Yılı performans Proğram teklifinin görüşülmesi.
 4. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, 5393 Sayılı Kanunun 41. maddesi gereğince, hazırlanan Talas Belediyesinin 2010 Mali Yılı performans Proğram teklifinin görüşülmesi.
 5. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5393 Sayılı ve 5216 Sayılı Kanun ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği gereğince hazırlanan Belediyemizin ve 5 adet İlçe Belediyesinin 2010 Mali Yılına ait Bütçe ve Bütçe Kararnamelerinin görüşülmesi.
 6. Belediyemizin 2010 Mali Yılı Gelir Tarifesi Taslağının görüşülmesi.

 7. Kocasinan Belediyesinin Kavakyazısı mevkii, 3192 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 30N nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
 8. Talas Belediyesinin, Mülkiyeti Hazineye ait, Emniyet Genel Müdürlüğüne tahsisli, Kiçiköy Mahallesi, 2 pafta, 149 ada, 20 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K35-d-07a nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
 9. İller Bankası Genel Müdürlüğü, İncesu- Süksün’e ait,1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının İller Bankası tarafından yapılıp yapılamayacağı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
 10. Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan-Kayapul Mahallesi, mülkiyeti ilgili İlçe Belediyesine ait olan alanda 1/5000 ölçekli K35-d-03a nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
 11. Kocasinan Belediyesinin, mülkiyeti Türkiye Kızılay Derneğine ait, Sümer Mahallesi, 302, 305 pafta, 2974 ada, 9 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 30M nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
 12. İncesu Belediyesinin, II. Etap Toplu Konut Alanı içerisinde 1/5000 ölçekli K34d-14b nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
 13. Kocasinan Belediyesinin, Boğazköprü Muhimmat Depo Komutanlığı Askeri Güvenlik Bölgesinin bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli K34-b4 ve 1/5000 ölçekli 31İ nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
 14. Kocasinan Belediyesinin Boğazköprü Mahallesi, Kumseki Mevkii, 149 ada, 59 ve 90 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5000ölçekli K34-b4 ve 1/5000 ölçekli K34b-21c nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
 15. Kocasinan Belediyesinin, Cırkalan Mahallesi, 4 pafta, 889 ve 890 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar palan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
 16. Kocasinan Belediyesinin, Mithatpaşa Mahallesi, 362 pafta, 3760 ada, 20 ve 21 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli31L nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
 17. 5747 Sayılı Yasa ile belediyelikleri kaldırılan Belediyemiz sınırlarındaki Belde Belediyelerin imar planlarında yer alan üç ve daha yukarı katlı yapılaşmaya izin verilen alanlarda İmar Yönetmeliğimizin 65. maddesinin uygulanarak var olan belde özelliklerinin bozulmaması için imar yönetmeliğinin 65. maddesinin uygulanmaması hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
 18. Kocasinan Belediyesinin, İmar Yönetmeliğinin 53/B fıkrasında yer alan “mevcut binalarda yapılacak fırınlar için bina sakinlerinin muvafakatı aranacaktır ”cümlesinin yönetmelik maddesin den çıkartılarak bu tür yapılaşmalarda muvafakat şartının aranmaması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
 19. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin, 03.08.2009 tarih, 97 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
 20. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin, 07.09.2009 tarih ve 186 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
 21. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye Meclisinin, 05.10.2009 tarih, 170, 173, 174 ve 178 sayılı kararlarını incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
 22. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin, 09.10.2009 tarih ve 236 sayılı kararının incelenmesi talebi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
 23. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Hacılar Belediye Meclisinin, 05.10.2009 tarih ve 27 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
 24. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin, 05.10.2009 tarih ve 140 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
 1. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin, 05.10.2009 tarih, 210, 211, 212, 213, 214, 217, 218 ve 220 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
 2. Melikgazi İlçesi, Güneşli Cumhuriyet Mahallesi, Soğuksu Sokağı isminin, Şehit Piyade Onbaşı Recep ERÖZ sokağı olarak değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi.
 3. Erciyes Dağı Kış sporları ve Turizm Alanında Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Otomatik Metoroloji Gözlem sistemlerinin kurulumu ile metorolojik veriler elde edilmesine yönelik açık gözlem alanının, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğüne tahsisi ile bu sistemden elde edilen meteorolojik bilgilerin ücretsiz paylaşımının sağlanması için, hazırlanacak olan protokol metnini imzalamaya Belediyemiz adına Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ veya görevlendireceği bir kişiye yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

  09.11.2009 TARİHLE MECLİS TOPLANTISINA AİT EK GÜNDEM

  1. (28) Belediyemiz Meclisinin 10.08.2009 tarih, 298 sayılı kararı ile Cırgalan Mahallesi, 403 pafta, 3579 ada, 6 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda yapılan nazım imar planına askı ilan süresi içerisinde, Solmazlar Gıda Sanayi ve Tic. Ltd.Şti. tarafından yapılan itirazın görüşülmesi.
  2. (29) Mülkiyeti Belediyemize ait, Kocasinan İlçesi, Argıncık Mevkii, 4428 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 30M nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi.
  3. (30) Melikgazi İlçesi, Mimarsinan-Şirintepe Mahallesi, 49 pafta, 558 ada, 3 ve 5 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K35-d-02b nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi.
  4. (31) Melikgazi Belediyeinin, Yeniköy Mahallesinde, Mülkiyeti Devlet Demiryollarına ait, 1001 ada, 2 parsel, mülkiyeti Belediyesine ait, 6413 ada, 1 parsel ve mülkiyeti şahıslara ait, 1001 ada, 8, 13 ve 17 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 29L nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi.
  5. (32) Melikgazi Belediyesinin, Nuri Has Mahallesinde, 315 pafta, 7190 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli 29M nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi.
  6. (33) Mülkiyeti Belediyemize ait, Melikgazi İlçesi, Anbar Mevkii, 6837 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 31İ nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi.
  7. (34) Kocasinan Belediyesinin, Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kayseri Bölge Müdürlüğüne ait, 4423 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi.
  8. (35) Kocasinan Belediyesinin, Mahzemin yerleşimi, K34-b-12-d pafta, 109 ada, 90 ve 91 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi.
  9. (36) Erciyes Dağı Master Planı kapsamında, 1/25.000 ölçekli ilave + revizyon Çevre Düzeni planı değişikliği ile 1/5000 ölçekli planı ve 1/1000 ölçekli ilave + revizyon uygulama imar planlarının yapılması talebinin görüşülmesi.
  10. (37) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye Meclisinin, 02.11.2009 tarih, 198, 201 ve 212 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
  11. (38) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin, 02.11.2009 tarih, 237, 238, 240, 242 ve 243 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
  12. (39) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin, 02.11.2009 tarih, 161, 162, 167, 168, 169 ve 170 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
  13. (40) Hanif BAYKAN, Kocasinan İlçesi, Dadağı Mahallesinde isimsiz olan caddeye Baykan bulvarı olarak isim verilmesi talebinin görüşülmesi.
  14. (41) 2010 yılında Belediyemizce serbest ve indirimli pasoların kimlere verileceği ve ücretlerinin belirlenmesi talebinin görüşülmesi.
  15. (42) Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığınca hazırlanan Taksi durakları ve ticari taksi taşımacılık esasları yönetmeliğinin görüşülmesi.