1. Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Fatih mahallesi, 6087 ve 6088 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 2. Melikgazi Belediyesinin, Konaklar Mahallesi, 1932 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 3. Melikgazi Belediyesinin, Gesi-Fatih ve Mimarsinan-Bahçelievler Mahallelerinde, mülkiyeti Maliye Hazinesine ve Melikgazi Belediyesine ait taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 4. Melikgazi Belediyesinin, Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, Konaklar Mahallesi, 6059 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 5. İncesu Belediyesinin, Kayaaltı Mevkii ve civarında nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 6. İncesu Belediyesinin, Vali İhsan Aras Mahallesi, 425 ada, 316 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 7. Kocasinan Belediyesinin, Pervane mevkii 853 ada, 3799 parsel ile, Kavakyazısı mevkii 853 ada 128, 129, 236, 250, 251 ve 252 nolu parsellerin bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 8. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarında Tarımsal Niteliği Korunacak alan (TNKA) Y: 429 745 – 430 240 X: 4 277 890 – 4 278 555 koordinatları arasında kalan alan, 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planında konut alanı olarak planlıdır. Planlama hiyerarşisi içerisinde 1/2500 ve 1/5000 ölçekli planların üst ölçek planları ile de uyumlu olması İmar Kanununda da belirtilmiştir. Uygulamada ortaya çıkan bu aksaklığın düzeltilmesi için gerekli imar planı değişikliğinin yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.

 

 1. S.S. Kayseri İnşaat Malzemeleri Satıcıları Toplu İşyeri Yapı Kooperatifinin, Melikgazi İlçesi, Yeşilyurt Mahallesinde mülkiyeti söz konusu kooperatif, Melikgazi Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, İl Özel İdaresi ve şahıslara ait Küçük Sanayi Sitesi alanı olarak planlı yerde, 1/5000 ölçekli 33 P nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, yeniden düzenlenmesi ile ilgili nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 2. Talas Belediyesi, Harami Mevkii, 34 pafta, 346 parsel nolu taşınmaz ile yine aynı bölgede bulunan Belediye hizmet alanı olarak planlı yerde 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 3. Talas Belediyesi, Harman Mahallesi, Komando caddesi üzerinde 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 4. Melikgazi Belediyesi, Bağpınar Mahallesi, 1 pafta, 325 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 5. İncesu Belediyesi, Bahçesaray Mahallesi, mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı, 137 ada, 46 ve 48 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 6. Hacılar Belediyesi, Karpuzsekisi Orman Köyü, Gelbula Mevkii, 490 ve 1028 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 7. Hacılar Belediyesi, Karpuzsekisi Orman Köyü yeni yerleşim alanı olarak belirtilen alanda Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü tarafından 24.07.2002 tarihinde onaylanmış 1/1000 ölçekli Köy Yerleşim Alanı imar planı olduğu belirtilerek söz konusu köy yerleşim planının üst ölçekli planlara 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/25.000 ölçekli nazım imar planına işlenerek imar planı değişikliğinin yapılması ve bu değişikliğe uygun olarakta 1/5000 ölçekli nazım imar planının yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 8. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin, 07.06.2010 tarih, 128 ve 129 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 9. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin, 10.06.2010 tarih, 136 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 10. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye Meclisinin, 05.07.2010 tarih, 152 ve 155 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 11. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin, 05.07.2010 tarih, 156, 158, 159, 160, 161, 163, 164 ve 166 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
 12. Gazze’ye yardım götürürken Şehit olan Furkan DOĞAN isminin Kayseri’de uygun görülen cadde veya sokağa verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim Kültür Gençlik ve Spor komisyon raporunun görüşülmesi
 13. Eyyuphan ÖRDEK ve Salim ALTUKAYNAK’ın, İncesu İlçesi, Örenşehir Beylik mevkiinde bulunan Garipsu İşyerleri Kümeevler isminin, kendilerinin belirlemiş oldukları isimlerden biri ile değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim Kültür Gençlik ve Spor komisyon raporunun görüşülmesi.
 14. Kayseri’de ilk Türkçe gazeteyi çıkarmış, sağlık ve eğitimde büyük hizmetleri olmuş gazeteci, şair Yunus BEKİR’in, cadde, park yada uygun görülen bir yere isminin verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim Kültür Gençlik ve Spor komisyon raporunun görüşülmesi.
 15. Şehit Uzman Çavuş Nuri Aydın SAĞIR, Şehit Uzman Çavuş Kemal KOÇYİĞİT, Şehit Uzman Çavuş Birol MUTLU ve Şehit Astsubay Başçavuş Duran BAYRAM isimlerinin uygun görülen cadde veya sokaklara isimlerinin verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim Kültür Gençlik ve Spor komisyon raporunun görüşülmesi.

 

 

 

 

 1. Şehit, gazi, dul ve yetimleri derneğinde gerekse Kayseri Valiliğinde kayıtları bulunan gazilerimize Büyükşehir Belediyesi tarafından birer adet konut satın alınması veya konut arsası verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim Kültür Gençlik ve Spor komisyon raporunun görüşülmesi.
 2. Kayseri İHH Yardım Derneği, Mavi Marmara gemisinde Şehit olan Cevdet KILIÇLAR isminin yeni açılan Cadde veya Sokak gibi uygun görülen bir yere verilmesi talebinin görüşülmesi.
 3. Osman YILMAZ, Melikgazi İlçesi, Gesi Kayabağ Mahallesi, ikizkaya Sokak isminin, Canbazoğlu Sokak olarak değiştirilmesi talebinin görüşülmesi.
 4. Talas İlçesi Harman Mahallesi Çelebiler 1. Sokak ve Çelebiler 2. Sokak isimlerinin, Lale 1. Sokak ve Lale 2. Sokak olarak değiştilmesi talebinin görüşülmesi