1. 5216 Sayılı Kanunun 16. maddesi gereğince, Büyükşehir Belediye Encümenine üye seçiminin yapılması.
 2. Büyükşehir Belediyesine Denetim Komisyonuna, 5393 Sayılı Kanunun 25. maddesi gereğince, Denetim Komisyonuna üye seçiminin yapılması.
 3. Belediyemiz; Teftiş Kurulu Başkanlığınca, yeniden hazırlanan Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporunun görüşülmesi.
 4. 1. Hukuk Müşavirliğince, yeniden hazırlanan Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporunun görüşülmesi.
 5. Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca, yeniden hazırlanan Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporunun görüşülmesi.
 6. Kültür ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca, yeniden hazırlanan Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporunun görüşülmesi.
 7. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca yeniden hazırlanan Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporunun görüşülmesi.
 8. Ulaşım Dairesi Başkanlığınca yeniden hazırlanan Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporunun görüşülmesi.
 9. Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığınca, yeniden hazırlanan Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporunun görüşülmesi.
 10. Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığınca, yeniden hazırlanan Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporunun görüşülmesi.
 11. İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığınca, yeniden hazırlanan Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporunun görüşülmesi.
 12. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca, yeniden hazırlanan Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporunun görüşülmesi.
 13. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığınca yeniden hazırlanan Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporunun görüşülmesi.
 14. Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığınca yeniden hazırlanan Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporunun görüşülmesi.
 15. İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığınca yeniden hazırlanan Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporunun görüşülmesi.
 16. 5216 Sayılı Kanunun 14. maddesi gereğince, Hacılar Belediye Meclisinin almış olduğu 06.11.2006 tarih ve 58 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 17. 5216 Sayılı Kanunun 14. maddesi gereğince, Hacılar Belediye Meclisinin almış olduğu 06.11.2006 tarih ve 57 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 18. 5216 Sayılı Kanunun 14. maddesi gereğince, Hacılar Belediye Meclisinin almış olduğu 09.11.2006 tarih ve 62 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 19. Melikgazi Belediyesi, Konaklar Mevkii, 1 pafta, 2497 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli 30 O nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 20. Melikgazi Belediyesi, mülkiyeti S.S. Beyazşehir Konut Yapı Kooperatifine ait, Belsin-Anbar Mevkii, 598 pafta, 6577 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli 30 J nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 21. Melikgazi Belediyesi, mülkiyeti Sema Yazar Gençlik Vakfına ait Keykubat Mahallesi, 389 pafta, 2424 ada, 36 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli 30 J nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 22. Melikgazi Belediyesi, Mülkiyeti Maliye Hazinesine ve şahıslara ait, Konaklar Mahallesi, 1 pafta, 2607 parsel nolu taşınmazda 1/5000 ölçekli 30 O nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 23. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının, Sümer Mahallesinde bulunan 1607 ada, 2967 parselde 1/5000 ölçekli 30 M nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 24. 5216 Sayılı Kanunun 14. maddesi gereğince, Melikgazi Belediye Meclisinin 04.12.2006 tarih, 183, 184 ve 186 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 25. 5216 Sayılı Kanunun 14. maddesi gereğince, Melikgazi Belediye Meclisinin 02.10.2006 tarih, 155 sayılı kararının yeniden görüşülmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 26. 5216 Sayılı Kanunun 14. maddesi gereğince, Talas Belediye Meclisinin 04.12.2006 tarih, 174, 175 ve 176 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 27. 5216 Sayılı Kanunun 14. maddesi gereğince, Mimarsinan Belediye Meclisinin 06.12.2006 tarih, 94, 95 ve 96 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 28. 5216 Sayılı Kanunun 14. maddesi gereğince, Erkilet Belediye Meclisinin 04.12.2006 tarih, 54 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 29. Mülkiyeti Belediyemize ait Köşkdağı Mahallesi, 655 pafta, 6326 ada, 5 parsel, 5.570,80 m2, Kentsel Servis Alanı Arsası ile Mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait Köşkdağı Mahallesi, 655 pafta, 6326 ada, 6 parsel, 5000,06 m2, Kentsel Servis Alanı Arsasının proje bütünlüğü sağlanması amacı ile tevhidinin yapılarak, satışının yapılmasına ilişkin 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 27. ve 5393 sayılı kanunun 69 ve 75.maddeleri gereğince, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Melikgazi Belediyesi arasında düzenlenecek taslak Protokolü imzalamak üzere 5393 Sayılı Kanunun 38. maddesi (g) bendi gereğince, Büyükşehir Belediye Başkanı veya yetkili kılacağı birisine yetki verilmesi, ayrıca tevhit işleminden sonra meydana gelen parselin 2886 Sayılı Kanunun amir hükümleri gereğince satışının yapılması hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 30. 5216 Sayılı Kanunun 14. maddesi gereğince, Kocasinan Belediye Meclisinin 04.12.2006 tarih, 114, 117, 118 ve 119 sayılı kararlarını incelenmesi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 31. Talas Belediyesi, mülkiyeti şahıs adına kayıtlı, Kiçiköy mahallesi, 81–84 pafta, 1101 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 32. Melikgazi Belediyesi, Yanıkoğlu, Gavremoğlu ve Kalpaklıoğlu mahalleleri birleştirilerek Hunat mahallesi adı verilmiş olduğundan, bu isimlerin Hunat Mahallesinin cadde ve sokaklarına verilmesi talebi hususunda yeniden hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonu raporunun görüşülmesi.
 33. Hisarcık Belediye Başkanlığınca, Erciyes Mahallesinde Hacılar caddesi ile Yavuzlar caddesini bir birine bağlayan yeni açılmış olan imar yoluna Alperen veya Alperenler Sokak isminin verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonu raporunun görüşülmesi.
 34. Zincidere Belediye Başkanlığı’nın Zincidere ve Akçakaya Mahallelerinde bir kısım cadde ve sokaklara yeni isimler verilmesini ve bazılarının da tarihten gelen kadim hakkı isimler ile değiştirilmesi talebinin görüşülmesi.
 35. Mülkiyeti Belediyemize ait, Serçeönü Mah. Saray Cad. No.6’da bulunan çay bahçesinin, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 26. maddesine istinaden, %99,9 hissesi Belediyemize ait olan Kayseri Ekmekçilik Sosyal ve Spor Tesisleri İşletmeciliği San. Tic. A.Ş.’ye 3 yıllığına tahsisinin yapılması ve tahsis bedelinin belirlenmesi talebinin görüşülmesi.
 36. Kayseri–Sivas ile Kayseri -Malatya yol ayrımında bulunan ve Mimarsinan Kavşağı olarak anılan bölgede trafiğin daha güvenli olarak seyrini sağlamak amacıyla köprülü kavşak düzenlenmesi için, Mimarsinan köprülü kavşağı ile ilgili hazırlanan protokolü imzalamaya Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ’ye ya da yetki vereceği kişi ve kişilere imza yetkisi verilmesi talebinin görüşülmesi.
 37. Almanya’nın Dusseldorf kentinde Raylı Sistem araçları bakım elamanları ile ilgili incelemelerde bulunmak üzere Ulaşım Daire Başkanı Arif EMECEN ve 1. Hukuk Müşaviri Hüseyin BEYHAN Belediye Encümenin 13.12.2006 tarih ve 51 – 920 sayılı kararı ile 17 – 20 Aralık tarihleri arasında yurt dışına görevlendirilmeleri ile ilgili meclise bilgi verilmesi.
 38. 5216 Sayılı Kanunun 14. maddesi gereğince, İncesu Belediye Meclisinin 04.12.2006 tarih, 72 sayılı kararının incelenmesi talebi.
 39. Talas Belediyesi, Kiçiköy mahallesi, 1 pafta, 27 ada, 339 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K35d-06b nazım imar plan tadilatı talebi.
 40. Erkilet Belediyesi mülkiyeti kendilerine ait, 48 pafta, 6902 parsel, 57 pafta, 6072 ve 6136 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebi.
 41. Erkilet Belediyesi, Camikebir Mahallesi civarında nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
 42. Erkilet Belediyesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Hacı Mehmet BAYKAN caddesi civarında 1/5000 ölçekli 33L nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
 43. 5216 Sayılı Kanunun 14. maddesi gereğince, Erkilet Belediye Meclisinin 04.09.2006 tarih, 40 sayılı kararının incelenmesi talebi.

EK GÜNDEM

 1. (44) İncesu Kaymakamlığının, 08.12.2006 tarih ve 1308 sayılı yazıları ile İncesu Subaşı Köyünün, 5390 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 1. maddesine istinaden, Büyükşehir Belediyesi sınırlarına dâhil olma taleplerinin görüşülmesi.
 2. (45) Talas Belediyesinin, Yeni Bağlar Mevkii, 38 pafta, 572, 574, 575, 580 parsel nolu taşınmazların bulunduğu sağlık tesisi alanı olarak planlı yerin, konut alanı ve yeşil alan olarak düzenlenmesi yönündeki karara, Askı ilan süresi içerisinde, Ömer Cemalettin KARAKILINÇ tarafından, yapılan plan değişikliğine itiraz talebinin görüşülmesi.
 3. (46) Kocasinan Belediyesi, Turgutreis Mahallesi, 117 pafta, 626 ada, 170 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda, 1/5000 ölçekli 30L nazım imar plan tadilatı talebi.
 4. (47) Melikgazi belediyesi anbar mevkii 2-5 pafta 5092 parselde 1/5000 ölçekli 30-31 H ve 31 İ Nazım İmar plan tadilat talebi.
 5. (48) Kocasinan Belediyesi Şeker Mahallesi 427 pafta 2797 ada, 12 ve 16 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında Nazım İmar plan tadilat talebi.