1. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, 5393 Sayılı Kanunun 41. maddesi gereğince, hazırlanan Belediyemizin 2013 Mali Yılı Performans Programı teklifinin görüşülmesi.

2. Kocasinan Belediyesi’nin, Oruçreis Mahallesinde bulunan 6700 ada, 11 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.

3. Melikgazi Belediyesi’nin, Altınoluk Mahallesi, 6296 ada, 2, 3, 4 ve 5 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.

4. Melikgazi Belediyesi’nin, Hisarcık Meydanı genelinde 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.

5. Melikgazi Belediyesi’nin, Yıldırım Beyazıt Mahallesi 1932 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.

6. Melikgazi Belediyesi’nin, Gesi Vekse Mahallesindeki 357 ve 358 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.

7. Melikgazi Belediyesinin, Becen Mahallesi’nin güneyinde 1/5000 ölçekli K34c-10-c ve K34c-15-b paftalarında ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.

8. Melikgazi Belediyesinin, Gesi Bahçelievler Mahallesinde, 558 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.

9. Mülkiyeti Talas Belediyesine ait, Yenidoğan Mahallesi, 81 pafta, 1473 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ile Bahçelievler Mahallesi, 615 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.

10. Talas Belediyesinin, Harman Mahallesi’nde, mülkiyeti Burç Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı adına kayıtlı, 60 pafta, 1164 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.

11. Talas Belediyesinin, Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı Başakpınar- Yıldıztepe Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Taşlıkbaşı Mevkii 7 pafta, 2306, 2308, 2319 parseller ile mera vasıflı 3264 parsel 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı dışında kalmakta olup; K35-D2 pafta numaralı 1/25000 ölçekli nazım imar planında ‘diğer tarım ve tarım dışı alanlar’ olarak planlı alanlarda nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.

12. Talas Belediyesinin, Reşadiye Mahallesine, 9 pafta, 1342 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.

13. 3. Etap Kayseri Raylı Taşıma Sistemi kapsamında, Gesi Mahallesi, 427 ada, 1 parsel numaralı taşınmazdaki Trafo 13 binası ve ekip binasının yeni koordinatlara göre yeniden uygulama imar planına işlenmesini talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.

14. 5216 Sayılı Kanunun 14. Maddesine göre, Talas Belediye Meclisi’nin, 03.09.2012 tarih, 154, 155 ve 156 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.

15. 5216 Sayılı Kanunun 14. Maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisi’nin, 06.09.2012 tarih, 186, 187, 188, 189 ve 190 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.

16. 5216 Sayılı Kanunun 14. Maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisi’nin, 03.07.2012 tarih ve 166 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.

17. 5216 Sayılı Kanunun 14. Maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 03.09.2012 tarih, 208, 209, 210, 211, 212 ve 213 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.

18. 5216 Sayılı Kanunun 14. Maddesine göre, İncesu Belediye Meclisi’nin 05.09.2012 tarih ve 84 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.

19. Toplu taşıma araçlarının Özürlüler ve Refakatçileri için ücretsiz olması talebi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.