1. Hacılar Belediyesi, 1/5000 ölçekli 26L nazım imar planı paftasında nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 2. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye meclisinin 10.08.2007 tarih, 90 Sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 3. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye meclisinin 03.09.2007 tarih, 93 Sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 4. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 14. maddesine göre, Gesi Belediye meclisinin 03.09.2007 tarih, 28 Sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 5. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 14. maddesine göre, Güneşli Belediye meclisinin 04.09.2007 tarih, 13 Sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 6. Melikgazi Belediyesi, Demirciyazısı mevkii, 296 pafta, 1593 ada, 2958 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli 29L nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 7. Gesi Belediyesi mülkiyeti Rasm ALTOP ve Belediyeye ait olan Güzelköy Mahallesi, 19 pafta, 108 ada, 1 ve 2 parsel nolu taşınmazda 1/1000 ölçekli nazım tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 8. Mimarsinan Belediyesi, K35-A-22-B-4-C ve K35-A-22-B-4-D uygulama imar plan paftalarında, 244, 745 ve 882 nolu imar adalarında tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 9. Ağaç İşlerinin bulunduğu alanın kuzeyinde, Anbar Mevkii, 42 pafta, 2259 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli 31 İ Nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 10. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Mimarsinan Belediye Meclisinin 08.01.2007 tarih ve 11 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 11. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye meclisinin 03.09.2007 tarih, 144, 145 ve 146 Sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 12. Gesi Belediyesi mülkiyeti S.S İldem Erciyes Toplu Konut Yapı Kooparatifi ve Gesi Belediyesi tüzel kişiliği adına kayıtlı 30-43 pafta, 106 ada, 1 parsel, 111 ada, 1 parsel, 132 ada, 1 parsel ve 173 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 13. Melikgazi Belediyesi, Demirciyazısı Mahallesi, 329 pafta, 3521 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 14. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 14. maddesine göre, Mimarsinan Belediye Meclisinin 03.09.2007 tarih, 88 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 15. Talas Belediyesi, Kiçiköy Mahallesi 1 pafta, 26 ada, 9 nolu parsel K35-d-01-c ve K35-d-06-b paftada 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
 16. Kayseri Valiliği’nin 27.07.2007 tarih ve B054VLK4380300.Ya.İş. 519/40 sayılı yazısı ile, Şehit annesi Güllü KABAK’ın oğlu Şehit Jandarma Uzman Çavuş Necmettin KABAK isminin herhangi bir yere verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim Kültür ve Spor Komisyonu raporunun görüşülmesi
 17. Gesi Belediyesi yeni açılan cadde ve sokaklarına ekli listede belirtilen isimlerin verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim Kültür ve Spor Komisyonu raporunun görüşülmesi.
 18. 12008 yılında Büyükşehir Belediyesince serbest ve indirimli pasoların kimlere verileceği ve ücretlerinin belirlenmesi talebi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi.
 19. 5216 Sayılı Yasayla yeniden belirlenen Belediyemiz sınırlarını kapsayan alanlarda sayısal olarak üretilen Çevre Düzeni Planının, 1/25000 ölçekli Nazım imar planının, Halihazır haritaların ve ortofoto haritaların pafta örneği yada sayısal olarak Belediyemizden istenmesi halinde, ücret karşılığı kurum yada şahıslara verilebilmesi talebi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi.
 20. Kayseri Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğünün 31.08.2007 tarih ve 943 Sayılı yazısı ile, Mimarsinan Belediyesi sınırları içinde bulunan Baçelievler Mahallesinin bir bölümüne “DEMOKRASI” adı altında yeni bir Mahalle kurulmasına, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 9. Maddesine göre karar verilmiş olup karın görüşülmesi.
 21. Kayseri Kızılay Derneği Kayseri Şube Başkanlığı, Kızılay Hastanesi’nin bulunduğu civarda, yeni açılacak bir caddeye Halit NARİN isminin verilmesi talebinin görüşülmesi.

EK GÜNDEM:

 1. (22) Deftarlık Milli Emlak Müdürlüğü, 08.08.2007 tarih ve 14662 sayılı yazısı ile Belediyemiz Meclisinin 09.07.2007 tarih, 306 sayılı kararına istinaden onanan ve askı-ilan süresi içerisinde yapılan itirazın görüşülmesi.
 2. (23) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 14. maddesine göre, Talas Belediye meclisinin 04.09.2007 tarih, 120 Sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
 3. (24) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 14. maddesine göre, Talas Belediye meclisinin 01.10.2007 tarih, 134 ve 135 Sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
 4. (25) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 14. maddesine göre, Gesi Belediye meclisinin 01.10.2007 tarih, 42 Sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
 5. (26) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 14. maddesine göre, İncesu Belediye meclisinin 03.09.2007 tarih, 49 Sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
 6. (27) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye meclisinin 01.10.2007 tarih, 106, 108 ve 109 Sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
 7. (28) Melikgazi belediyesi Anbar mevkii, 12 pafta, 1438 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 31J nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi.
 8. (29) Kocasinan Belediyesi, Mithatpaşa Mahallesi, 4 pafta, 1 ada, 65, 68, 69, 70 ve 76 nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli 31L nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi.
 9. (30) Kocasinan Belediyesi, Mülkiyeti maliye hazinsine ait iken, İçişleri Bakanlığına (Emniyet Genel Müdürlüğü) tahsisi talep edilen Oymaağaç Köyü, Kızıltepe mevkii, 3 pafta, 1667 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli K34b-23b nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi.
 10. (31) Kıranardı belediyesi, 1/25000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak 1/5000 ölçekli revizyon imar planı talebinin görüşülmesi.
 11. (32) Mimarsinan Belediyesi, 31-50 pafta, 294 ada 2 ve 3 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K35-d-02-c nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi.
 12. (33) İncesu Belediyesi, mülkiyeti Adnan GÜNEŞ ve Arif GÜNEŞ’e ait olan Örenşehir Mahallesi, 11 pafta, 376 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K34-D-10B nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi.
 13. (34) İncesu belediyesi, yalçın DELİKAN petrol Ürünleri Nakliyat San.Tic. Ltd.Şti. ne ait Örenşehir Mahallesi, 6 pafta, 1609 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K34-c-01-d nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi.
 14. (35) Gesi belediyesi, Bağpınar Mahallesi, 1, 4 pafta, 1532 ve 1556 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda patlayıcı madde deposu alanı olarak planlanması yönündeki karara askı ilan süresi içerisinde, Sadık ÖZKAN ve Hasan NALBANT tarafından yapılan itirazların görüşülmesi.
 15. (36) Meclis toplantı halinde olmadığından , Encümenin 29.08.2007 tarih ve 39-638 sayılı karı ile, 06-13 Eylül 2007 Tarihleri arasında Rusya Federasyonu Kabartay-Balkar Cumhuriyetinin başkenti ve Kayseri İli Kardeş şehri olan Nalçik şehri ile Fransanın başkenti Paris’te inceleme ve temaslarda bulunmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ, Meclis üyesi Mehmet TARINÇ ve Genel Sekreter Yardımcısı Kemalettin TEKİNSOY un görevlendirilmeleri ile ilgili meclisin bilgilendirilmesi.
 16. (37) Belediyemizde geçici işçi kadrosunda görev yapan, ekli listede isimleri tavan ücretleri belirtilen kişilerin, 5620 Sayılı kanunun 2. maddesinin c fıkrası ve 5393 Sayılı Kanunun 49. maddesinin 3. fıkrası uyarınca kadro karşılığı gösterilmek üzere aylık net ücretlerinin belirlenmesi talebinin görüşülmesi.
 17. (38) Melikgazi Belediyesi Eskişehir Mevkii 531 pafta 4891 ada, 1 Parsel ve 154 Pafta , 847 ada 34,36,50,51,52,60 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi
 18. (39) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 14. maddesine göre Melikgazi Belediyesi, Melikgazi Belediye Meclisinin 01.10.2007 tarih, 167, 168, 169 ve 180 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
 19. (40) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 14. maddesine göre Melikgazi Belediye Meclisinin 05.10.2007 tarih, 191,194, ve 195 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi
 20. (41) Kuşcu Belediyesi, 05.09.2007 tarih, 314 sayılı yazısı ile 269 ile 271 ve 1 parsel nolu taşınmazların üzerinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planında imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.
 21. (42) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 14. maddesine göre Belediyesi, İncesu Belediye Meclisinin 01.10.2007, 51 ve 05.10.2007 tarih ve 60 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi
 22. (43) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 14. maddesine göre Belediyesi, Turan Belediye Meclisinin 01.10.2007 tarih, 19 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi.
 23. (44) İncesu Belediyesinin 2007 yılı bütçesine 1.150.000,00YTL Ek bütçe yapılması talebinin görüşülmesi.