1. Belediyemize ait, İmar Yönetmeliğinin; 31 Mayıs 2012 tarih ve 28309 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanunun 14. maddesiyle 3194 Sayılı İmar Kanununa Ek Madde 5 ve Geçici 14. Madde eklenmiş olup, yönetmeliğin yeniden değerlendirilerek belirtilen kriterlere göre hazırlanması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
2. Erciyes Dağı Tekir Bölgesinde Mekanik Tesis Yapım İşinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.den 10.000.000TL kredi kullanılması hususunda Belediye Başkanı veya görevlendireceği kişi yada kişilere yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
3. Yeni Hal Kompleksi Yapım İşinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.den 15.000.000TL kredi kullanılması hususunda Belediye Başkanı veya görevlendireceği kişi yada kişilere yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
4. Mülkiyeti Belediyemize ait, imar planında Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonu alanı olarak belirlenmiş, Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, Pervane Mahallesi, 7313 ada, 1 parsel numaralı, 1.700.95 m2 yüzölçümlü taşınmazın 2886 Sayılı Kanunun amir hükümleri gereğince satışının yapılması talebinin görüşülmesi.
5. Erciyes Dağı Kış Sporları merkezinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait, Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Hisarcık-Erciyes Mahallesi, 8386 ada, 3 parselin tevhit ve ifrazından oluşacak ve krokide 1 numara ile gösterilen, imar planında Günübirlik Tesis alanı olarak belirlenmiş yer ile yine mülkiyeti Belediyemize ait, krokide 2 numara ile gösterilen Develi İlçesi, Yeni Mahalle, 29 ada, 35 parsel numaralı aynı vasıflara sahip krokide 3 numara ile gösterilen, Develi İlçesi Yeni Mahalle 29 ada, 33 parsel numaralı taşınmazların 2886 Sayılı Kanunun Amir hükümleri çerçevesinde satışının yapılması talebinin görüşülmesi.
6. Kayseri 2. ve 3. aşama Raylı Taşıma sistemleri ve Mevcut Depo Sahasında Yeni hatlar Yapım işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.den 44.700.000,00TL kredi kullanılması hususunda Belediye Başkanı veya görevlendireceği kişi yada kişilere yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.