1.Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 2020 Mali Yılı Performans Programı teklifi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.
2.Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 2020 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.
3.Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 2020 Mali Yılı Gelir Tarifesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.
4.Melikgazi Belediyesinin 2020 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.
5.Kocasinan Belediyesinin 2020 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.
6.Talas Belediyesinin 2020 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesi hususunda  hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.
7.Develi Belediyesinin 2020 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.
8.Yahyalı Belediyesinin 2020 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.
9.Bünyan Belediyesinin 2020 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.
10.Pınarbaşı Belediyesinin 2020 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.
11.İncesu Belediyesinin 2020 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.
12.Tomarza Belediyesinin 2020 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.
13.Yeşilhisar Belediyesinin 2020 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.
14.Sarıoğlan Belediyesinin 2020 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.
15.Hacılar Belediyesinin 2020 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.
16.Sarız Belediyesinin 2020 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesi hususunda  hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.
17.Felahiye Belediyesinin 2020 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.
18.Akkışla Belediyesinin 2020 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.
19.Özvatan Belediyesinin 2020 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.
20.Melikgazi Belediyesinin, Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 26.09.2019 tarih, 4193 sayılı kararıyla mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Bağpınar Mahallesi, 478 parsel numaralı taşınmazda bulunan “Adatepe Tümülüsü” nün askeri alan olarak planlı yerin bir kısmının 1/25.000 ölçekli nazım imar planında 1. Derece arkeolojik sit alanı olarak planlanması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
21.Melikgazi Belediyesinin, Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 26.09.2019 tarih, 4191 sayılı kararıyla Kayabağ Mahallesi, 9590 ada 18 ve 21 parsel numaralı taşınmazlarda bulunan yer altı şehrinin 1/25.000 ölçekli nazım imar planında II. Derece arkeolojik sit alanı olarak planlanması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
22.Melikgazi İlçesi, Küçükbürüngüz Mahallesi 106 ada 133, 134 ve 141 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanın bir bölümünün 1. Derece arkeolojik sit alanı olarak planlara işlenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
23.Kocasinan İlçesi, Yemliha Mahallesi'nde, mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne ait, 8948 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanın yaklaşık 11 hektarlık kısmında 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
24.Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı’nın, Kocasinan İlçesi, Gevhernesibe Mahallesi, 1547 ada, 429 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
25.Talas Belediye Meclisinin 10.06.2019 tarih, 110 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
26.Talas Belediye Meclisinin 07.10.2019 tarih, 156 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
27.Yahyalı İlçesi merkezinde 12 mahalleyi kapsayan alanda 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.
28.Şehrimizde kış mevsiminin gelmesiyle ısınma ihtiyacını karşılamak için yakılan katı yakıt türevlerinin denetlenmesi ve incelenmesi, oluşan hava kirliliğinin azaltılması ve mümkünse önlenmesi için çalışma yapılması talebi hususunda hazırlanan Çevre ve Sağlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.