1.8 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunun 42. maddesi, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 64. maddesi ile, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. ve 41. maddelerine istinaden hazırlanan, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 2007 mali yılına ait Bütçe Kesin Hesabı hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe komisyonu raporunun görüşülmesi.