1. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 41. maddesi gereğince, Belediyemizin 2016-2020 dönemlerini kapsayan stratejik planı hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe komisyon raporunun görüşülmesi. 
2. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, 5393 Sayılı Kanunun 41. maddesi gereğince, hazırlanan Belediyemizin 2016 Mali Yılı Performans Programı teklifi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
3. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, 5393 Sayılı Kanunun 41. maddesi gereğince, hazırlanan Melikgazi Belediyesinin 2016 Mali Yılı Performans Proğram teklifi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
4. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, 5393 Sayılı Kanunun 41. maddesi gereğince, hazırlanan Kocasinan Belediyesinin 2016 Mali Yılı performans Proğram teklifi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
5. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, 5393 Sayılı Kanunun 41. maddesi gereğince, hazırlanan Talas Belediyesinin 2016 Mali Yılı performans Proğram teklifi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
6. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, 5393 Sayılı Kanunun 41. maddesi gereğince, hazırlanan Develi Belediyesinin 2016 Mali Yılı performans Proğram teklifi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
7. Büyükşehir Belediyesinin 2016 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
8. Büyükşehir Belediyesinin 2016 Mali Yılı Gelir Tarifesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
9. Melikgazi Belediyesinin 2016 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
10. Kocasinan Belediyesinin 2016 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
11. Talas Belediyesinin 2016 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
12. Hacılar Belediyesinin 2016 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
13. Develi Belediyesinin 2016 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
14. Yahyalı Belediyesinin 2016 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
15. Felahiye Belediyesinin 2016 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
16. Akkışla Belediyesinin 2016 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
17. İncesu Belediyesinin 2016 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
18. Yeşilhisar Belediyesinin 2016 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
19. Özvatan Belediyesinin 2016 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
20. Sarıoğlan Belediyesinin 2016 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
21. Pınarbaşı Belediyesinin 2016 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
22. Sarız Belediyesinin 2016 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
23. Tomarza Belediyesinin 2016 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
24. Bünyan Belediyesinin 2016 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.