1. Mülkiyeti Belediyemize ait, Hacılar kapıda bulunan personel binası, Belediyemiz Meclisinin 10.12.2012 tarih ve 838 sayılı kararı ile Kayseri Erciyes Tur.İnş.Spor. Etk. San. ve Tic. A.Ş’ye 10.12.2012 tarihinden itibaren 10 yıllığına bedelsiz olarak tahsis edilen personel binasının tahsis başlangıç tarihinin 01.09.2013 olarak yenilenmesi talebinin görüşülmesi.
2. Mülkiyeti Belediyemize ait, Erciyes mevkii Hisarcık kapıda bulunan 28 odalı binanın 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 26. Maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (e) fıkrasına istinaden, 28 odalı binanın tahsis başlangıç tarihinin 01.09.2013 olmak üzere Kayseri Erciyes Tur.İnş.Spor. Etk. San. ve Tic. A.Ş’ye sosyal tesis olarak tahsis edilip edilmeyeceği tahsis edilecek ise tahsis süresi ve bedelinin belirlenmesi talebinin görüşülmesi.
3. İmar planlarında uygulama bütünlüğü sağlanması ve imar planlarındaki uygulamaya yönelik hususları açıklayan ve plan müellifince hazırlanan belediyemiz imar uygulamaları plan notları ve lejant çalışmasının yeniden değerlendirilmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.