1. Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 2023 Mali Yılı Performans Programı teklifi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.      

2. Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 2023 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.

3. Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 2023 Mali Yılı Ücret Tarifeleri hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.

4. Melikgazi Belediyesinin 2023 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.

5. Kocasinan Belediyesinin 2023 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.

6. Talas Belediyesinin 2023 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.

7. Develi Belediyesinin 2023 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.

8. Yahyalı Belediyesinin 2023 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.

9. Bünyan Belediyesinin 2023 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.

10. Pınarbaşı Belediyesinin 2023 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.

11. İncesu Belediyesinin 2023 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.

12. Tomarza Belediyesinin 2023 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.

13. Yeşilhisar Belediyesinin 2023 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.

14. Sarıoğlan Belediyesinin 2023 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.

15. Hacılar Belediyesinin 2023 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.

16. Sarız Belediyesinin 2023 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.

17. Felahiye Belediyesinin 2023 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.

18. Akkışla Belediyesinin 2023 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.

19. Özvatan Belediyesinin 2023 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.

20. Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Erciyes Mahallesi, 8386 ada, 10 parsel numaralı (3 numaralı parselin tevhid ve ifrazından oluşan) taşınmazı ihale yolu ile alan firmanın dava dosyası hakkında sulh olunması talebi hususunda hazırlanan Hukuk Komisyon Raporunun görüşülmesi.

21. 38 AB 114, 38 AB 120 ve 38 AB 160 plakalı özel halk otobüsü işletmecilerinin 10 yıl olan sözleşme sürelerinin 49 yıl olarak belirlenmesi talebi hususunda hazırlanan Hukuk Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu Ortak Raporunun görüşülmesi.

22. Melikgazi Belediye Meclisinin 03.10.2022 tarih, 200 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

23. Melikgazi İlçesi, Gesi Fatih Mahallesi 279 ada 1 parsel numaralı taşınmazın güneyinde bulunan alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

24. Kocasinan Belediye Meclisinin 06.10.2022 tarih, 163 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

25. Kocasinan İlçesi, Kuşçu Mahallesinde 198 ada, 29, 286, 310, 312, 320 parsel ve 199 ada, 49, 52 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

26. Kocasinan İlçesi, Yazır Mahallesi 6046 ada, 1 parsele yapılmak istenen cami yerinin tarım dışı kullanımının uygun olmadığından bağlı bulunduğu bakanlıktan kamu yararı kararı alınması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

27. Kocasinan İlçesi, Şeker Mahallesinde, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarının doğusunda kalan alandan geçen Ambar Suyu Deresinin imar planlarına işlenmesi yönünde imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

28. Mülkiyeti KASKİ Genel Müdürlüğü'ne ait, Kocasinan İlçesi, Boğazköprü Mahallesi, 167 ada 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

29. Kocasinan İlçesi, Yenidoğan Mahallesi, 4702 ada 27 parsel ve 6725 ada 10 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

30. Kocasinan İlçesi, Cırkalan Mahallesinde, 568. Sokak, 361. Sokak, 362. Sokak, 364. Sokak ve 366. Sokakların bulunduğu bölgede, Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.08.2022 tarih, 247 sayılı kararına istinaden onaylanarak askı ilan edilen 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planına askı ilan süresi içerisinde yapılan itiraz hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

31. Kocasinan İlçesi sınırları içerisinde, Oymaağaç ve Şeker Mahallerinde Şehir Hastanesinin batısında bulunan Devlet Demiryolları Hattı ile Bekir Yıldız Bulvarı arasında kalan bölgede, Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.08.2022 tarih, 292 sayılı kararına istinaden onaylanarak askı ilan edilen 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planına askı ilan süresi içerisinde yapılan itiraz hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

32. Mülkiyeti Kocasinan Belediyesi'ne ait, Kocasinan İlçesi, Osmangazi Mahallesi 15840 ada 1 parsel numaralı taşınmaz ve 9112 ada 1 parselin batısında bulunan alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

33. Akkışla İlçesi, Yukarı Mahalle, 253 ada 1 parsel ve 252 ada 1 numaralı mülkiyeti Maliye Hazinesine ait parsellerin bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

34. Akkışla Belediye Meclisinin 11.11.2022 tarih, 30 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

35. Develi İlçesi, İbrahimağa Mahallesi sınırlarında bulunan, 597 ada 40, 41 ve 42 numaralı parsellerin bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

36. İncesu İlçesi, Süksün-Cumhuriyet Mahallesi, 2079 ada, 28 parsel numaralı taşınmaz üzerinde sınırları belirlenmiş olan alan III. derece arkeolojik sit alanı olarak belirlenmiş sınırın 1/25.000 ölçekli nazım imar planına işlenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

37. Yahyalı Belediye Meclisinin 09.11.2022 tarih 107 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

38. Kayseri Ticaret Borsasının, Kocasinan İlçesi, Elmalı Mevkiinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ilan edilmiş Yamula-Elmalı Büyük Ova sınırları içerisinde kalan alanda kurulması planlanan Kayseri-Kocasinan Tarıma Dayalı İhtisas (Jeotermal Kaynaklı Seracılık) Organize Sanayi Bölgesi sınırı dışındaki 50 metrelik alanın yapılaşmaya kapatılması talebi.