1.      Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 2022 Mali Yılı Performans Programı teklifi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi. 

2.      Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 2022 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.

3.      Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 2022 Mali Yılı Ücret Tarifeleri hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.

4.      Melikgazi Belediyesinin 2022 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.

5.      Kocasinan Belediyesinin 2022 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.

6.      Talas Belediyesinin 2022 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.

7.      Develi Belediyesinin 2022 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.

8.      Yahyalı Belediyesinin 2022 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.

9.      Bünyan Belediyesinin 2022 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.

10.  Pınarbaşı Belediyesinin 2022 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.

11.  İncesu Belediyesinin 2022 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.

12.  Tomarza Belediyesinin 2022 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.

13.  Yeşilhisar Belediyesinin 2022 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.

14.  Sarıoğlan Belediyesinin 2022 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.

15.  Hacılar Belediyesinin 2022 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.

16.  Sarız Belediyesinin 2022 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.

17.  Felahiye Belediyesinin 2022 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.

18.  Akkışla Belediyesinin 2022 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.

19.  Özvatan Belediyesinin 2022 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.

20.  Melikgazi Belediyesinin, Köşk Mahallesinde 14 parsel numaralı taşınmaz ve çevresinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut alanı, park alanı, otopark ve yol olarak planlı yerde 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

21.  Melikgazi İlçesi, Hisarcık Mahallesinde mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı 10737 ada 22 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

22.  Talas Belediyesinin, Yukarı Talas Mahallesi, 2201 ada 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

23.  Melikgazi Belediye Meclisinin 01.11.2021 tarih, 212, 213, 214 ve 215 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

24.  Melikgazi Belediyesinin, Turan Mahallesinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planında sosyal donatı alanları ile birlikte konut alanı olarak planlı yerlerde 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

25.  Kocasinan Belediye Meclisinin 04.11.2021 tarih, 166, 167, 168, 169, 170 ve 171 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

26. Yahyalı Belediyesinin, Yahyalı İlçesi, Kuzuoluk, Taşhan Mahalleleri, Çakmakgedik ve Sığırdili mevkiinde “2 adet Türbin ve Ulaşım Yolları için” 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.