1. Kayseri Büyükşehir Belediyemizin 2017 Mali Yılı Performans Programı teklifi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
2. Melikgazi Belediyesinin 2017 Mali Yılı Performans Programı teklifi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
3. Kocasinan Belediyesinin 2017 Mali Yılı Performans Programı teklifi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
4. Talas Belediyesinin 2017 Mali Yılı Performans Programı teklifi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
5. Develi Belediyesinin 2017 Mali Yılı Performans Programı teklifi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
6. Büyükşehir Belediyesinin 2017 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
7. Büyükşehir Belediyesinin 2017 Mali Yılı Gelir Tarifesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
8. Melikgazi Belediyesinin 2017 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
9. Kocasinan Belediyesinin 2017 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
10. Talas Belediyesinin 2017 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
11. Develi Belediyesinin 2017 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
12. Yahyalı Belediyesinin 2017 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
13. Bünyan Belediyesinin 2017 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
14. Pınarbaşı Belediyesinin 2017 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
15. İncesu Belediyesinin 2017 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
16. Tomarza Belediyesinin 2017 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
17. Yeşilhisar Belediyesinin 2017 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
18. Sarıoğlan Belediyesinin 2017 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
19. Hacılar Belediyesinin 2017 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
20. Sarız Belediyesinin 2017 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
21. Felahiye Belediyesinin 2017 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
22. Akkışla Belediyesinin 2017 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.
23. Özvatan Belediyesinin 2017 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
24. Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Bahçelievler Mahallesi, 278 ada 5 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
25. Erkilet Yüzüncüyıl ve Hasanarpa Mahalleleri sınırları içerisinde, K34b20c2a, K34b20b3d, K34b20b3c paftalarında yaklaşık 40 hektar büyüklüğündeki alanda imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
26. Kocasinan Belediyesinin, Hasanarpa Mahallesi, 6107 ada, 10, 11 ve 19 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
27. Talas Belediyesinin, Kamber Mahallesi, 591 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
28. Sarıoğlan Belediyesinin, Güzelyazı Mahallesi, 142 ada 167 ve 176 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
29. Kocasinan Belediye Meclisinin 10.11.2016 tarih, 245 ve 246 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
30. Talas Belediye Meclisinin 07.11.2016 tarih, 157 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
31. Yeşilhisar Belediye Meclisinin 04.11.2016 tarih, 97 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
32. Melikgazi Belediyesinin, Yeşilyurt Mahallesinde, mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne ait 11660 ada 3 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
33. İncesu Belediye Meclisinin 07.11.2016 tarih, 109 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
34. Melikgazi Belediyesinin, Yeniköy Mahallesinde 6814 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
35. Bünyan Belediye Meclisinin 03.10.2016 tarih, 74 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
36. Pınarbaşı Belediye Meclisinin 04.10.2016 tarih, 44 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.