1.      Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 2024 Mali Yılı Performans Programı teklifi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.

2.      Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 2024 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.

3.      Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 2024 Mali Yılı Ücret Tarifeleri hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.

4.      Melikgazi Belediyesinin 2024 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.

5.      Kocasinan Belediyesinin 2024 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.

6.      Talas Belediyesinin 2024 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.

7.      Develi Belediyesinin 2024 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.

8.      Yahyalı Belediyesinin 2024 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.

9.      Bünyan Belediyesinin 2024 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.

10.  Pınarbaşı Belediyesinin 2024 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.

11.  İncesu Belediyesinin 2024 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.

12.  Tomarza Belediyesinin 2024 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.

13.  Yeşilhisar Belediyesinin 2024 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.

14.  Sarıoğlan Belediyesinin 2024 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.

15.  Hacılar Belediyesinin 2024 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.

16.  Sarız Belediyesinin 2024 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.

17.  Felahiye Belediyesinin 2024 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.

18.  Akkışla Belediyesinin 2024 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.

19.  Özvatan Belediyesinin 2024 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.

20.  Erciyes Kayak Merkezinde 2023-2024 sezonunda kullanılacak bilet fiyatlarının belirlenmesi talebi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.

21.  Melikgazi İlçesi, Güzelköy Mahallesi, köy yerleşik alan sınırları içerisinde 1/5000 ölçekli nazım imar ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve  Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

22.  Melikgazi İlçesi, Kayabağ Mahallesi, köy yerleşik alan sınırları içerisinde 1/5000 ölçekli nazım imar ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

23.  Melikgazi İlçesi, Küçükbürüngüz Mahallesi, köy yerleşik alan sınırları içerisinde 1/5000 ölçekli nazım imar ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

24.  Melikgazi İlçesi, Subaşı Mahallesi, köy yerleşik alan sınırları içerisinde 1/5000 ölçekli nazım imar ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

25.  Melikgazi İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi, köy yerleşik alan sınırları içerisinde 1/5000 ölçekli nazım imar ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

26.  Kocasinan İlçesi, Yuvalı Mahallesinde, mülkiyeti şahsa ait 16117 ada, 278 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

27.  Kocasinan Belediye Meclisinin 06.11.2023 tarih, 198 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

28.  Sarıoğlan Belediye Meclisinin 10.10.2023 tarih, 54 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

29.  Sarız Belediye Meclisinin 03.10.2023 tarih, 26 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

30. Bünyan İlçesi, Yenice, Bayramlı ve Dervişağa Mahalleleri sınırları içerisinde kalan 1/5000 ölçekli nazım imar planında yapılaşma yasağı bulunan alanın mevcut planının düzenlenmesi talebi      hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.