1. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, 5393 Sayılı Kanunun 41. maddesi gereğince, hazırlanan Belediyemizin 2014 Mali Yılı Performans Programı teklifi hususunda hazırlanan Plan ve Bütce Komisyon raporunun görüşülmesi.
2. Talas Belediyesinin, Mülkiyeti, Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı adına kayıtlı, Yukarı Mahalle, 39 ada, 22 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
3. Melikgazi Belediyesinin, Gökkent Mahallesinde mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait 11405 ada, 3 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
4. Belediyemiz Meclisinin 26.08.2013 tarih ve 677 sayılı karırı ile kabul edilen, İmar planlarında bütünlüğün sağlanması için plan müellifince hazırlanmış olan plan notlarının 47. Maddesine Melikgazi Belediyesince, 22. Maddesine ise Kocasinan Belediyesince yapılan itirazın görüşülmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
5. Belediyemiz Meclisinin 08.07.2013 tarih ve 545 sayılı kararı ile kabul edilen, mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait Melikgazi İlçesi, Konaklar Mahallesi, 11456 ada, 13 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda yapılan nazım imar plan değişikliğine Askı ilan süresi içerisinde Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü tarafından yapılan itirazın görüşülmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
6. Belediyemiz Meclisinin 12.07.2013 tarih ve 597 sayılı karına istinaden Şeker Tepe evler civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine Askı ilen süresi içerisinde Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından yapılan itirazın görüşülmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
7. Kocasinan ve Melikgazi Belediyesi sınırları dahilinde Cırgalan Mahallesinde, Kumarlı parkı ve Mimarsinan kavşağı arasında, Sivas caddesinin kuzey ve güneyinde kalan imar planlarında 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
8. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 11.10.2013 tarih, 205, 206 ve 209 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.