GÜNDEM :

 

 1. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, 5393 Sayılı Kanunun 41. maddesi gereğince, hazırlananBüyükşehir Belediyesinin 2010 Mali Yılı performans Proğram teklifi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.
 2. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, 5393 Sayılı Kanunun 41. maddesi gereğince, hazırlananKocasinan Belediyesinin 2010 Mali Yılı Performans Proğram teklifi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.
 3. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, 5393 Sayılı Kanunun 41. maddesi gereğince, hazırlananMelikgazi Belediyesinin 2010 Mali Yılı performans Proğram teklifi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.
 4. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, 5393 Sayılı Kanunun 41. maddesi gereğince, hazırlananTalas Belediyesinin 2010 Mali Yılı performans Proğram teklifi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.
 5. Büyükşehir Belediyesinin 2010 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.
 6. Büyükşehir Belediyesinin 2010 Mali Yılı Gelir Tarifesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.
 7. Kocasinan Belediyesinin 2010 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.
 8. Melikgazi Belediyesinin 2010 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.
 9. Talas Belediyesinin 2010 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.
 10. Hacılar Belediyesinin 2010 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.
 11. İncesu Belediyesinin 2010 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.