1.5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, 5393 Sayılı Kanunun 41. maddesi gereğince, hazırlanan Kocasinan Belediyesinin 2014 Mali Yılı Performans Proğram teklifi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.
2.5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, 5393 Sayılı Kanunun 41. maddesi gereğince, hazırlanan Melikgazi Belediyesinin 2014 Mali Yılı performans Proğram teklifi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.
3.5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, 5393 Sayılı Kanunun 41. maddesi gereğince, hazırlanan Talas Belediyesinin 2014 Mali Yılı performans Proğram teklifi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.
4.Büyükşehir Belediyesinin 2014 Mali Yılı Gelir Tarifesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.
5.Büyükşehir Belediyesinin 2014 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.
6.Melikgazi Belediyesinin 2014 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.
7.Kocasinan Belediyesinin 2014 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.
8.Talas Belediyesinin 2014 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.
9.Hacılar Belediyesinin 2014 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.
10.İncesu Belediyesinin 2014 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.
11.Mülkiyeti Belediyemize ait, Kötügöller Mahallesi, 1077 ada, 134 parsel imar Planında Askeri Alan ve Askeri Koruma kuşağı olarak planlı yerin ilgili kurumundan talep gelene kadar geçici olarak Emniyet Eğitim Kampüs Alanı olarak Polis Akademisi Başkanlığı Kayseri Polis Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne tahsis edilmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
12.5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 11.10.2013 tarih ve 207 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
13.5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 11.10.2013 tarih ve 208 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
14.Kocasinan Belediyesinin Yıldızevler mahallesinde bulunan mülkiyeti Kocasinan Belediyesine ait 5147 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
15.5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Hacılar Belediye Meclisinin 07.10.2013 tarih 36 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.
16.5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin 04.11.2013 tarih ve 307, 308, 309, 311, 312, 313, 314 ve 317 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi.